22.05.2019 Upadająca Europa czyli dechrystianizacja, islam i lgbt. Za ty wszystkim stoją żydzi!!!

Pomyślcie,  komu zależy na:

  1. Zniszczeniu wiary katolickiej (dechrystianizacja)
  2. Zniszczeniu państw narodowych w Europie (islam),
  3. Zniszczeniu morale tzw. europejczyków (lgbt).
  4.  I kto ma na to pieniądze?