20.07.2019 Umiedzynarodowienie RMB: Co z HK jak centrum finansowym offshore?

https://www.sc.com/en/trade-beyond-borders/renminbi-globalisation-index/