To portal SINOCENTRYCZNY. Mówię w nim o wszystkich sprawach dotyczących Chin.