28.02.2019 W całym kraju 7,5 mln łóżek w 30 tys. domów opieki dla starych jak ja…

…i jak wy w przyszłości!!!