15.11.2019 Pyffel i Bartosiak czyli tresura Polaków przez „niezależnych ekspertów”

https://mobile.twitter.com/STH_Poland/status/1039911986157563905
https://mobile.twitter.com/MarcelKlinowski/status/1039924142697590785