02.12.2019 Wiadomości gospodarcze: Prognoza PKB na 2020 r wg. Bank of China

https://pl.tradingeconomics.com/country-list/gdp-annual-growth-rate

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_PKB_nominalnego