27.07.2020 Konwencja Stambulska czyli IDEOLOGIA gender w natarciu!!! Sfałszowano ten tekst.

Chcecie, aby Wasi dzieci/wnukowie byli raz chłopcami a raz dziewczynkami? Życzę sporej części „polaków” właśnie takiego rozwoju sytuacji.