14.09.2020 Wiadomości gospodarcze: Rozszerzenie skali swapów walutowych między Chinami a krajami ASEAN.