21.02.2022(4720) Książka: “Socjalizm jest piękny” pokazuje bogactwo języka chińskiego

…gdy My – jako Naród- degradujemy do poziomu ostrzyrzonej trawy Nasz PIĘKNY JĘZYK!

I odnoszę wrażenie, że wydawca tej książki zapomniał o jednym słowie w tytule: CHIŃSKI.