07.04.2024《 29辛丑日02戊辰月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (01-03.04.2024, Cz.2 z 2.)

07.04.202429辛丑日02戊辰月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (01 – 03.04.2024, Cz.2 z 2.) na temat:

第八 (8). Ataku terrorystycznego na chińskich pracowników budujących elektrownie wodną Dasu w Pakistanie.

Odp. Chiny zdecydowanie popierają pakistańskie wysiłki antyterrorystyczne i mające chronić bezpieczeństwo chińskich obywateli, projektów i instytucji za granicą. Od czasu tego incydentu Chiny utrzymują bliskie kontakty ze stroną pakistańską. Mają nadzieję, że strona pakistańska będzie zdeterminowana i energiczna, aby złapać i surowo ukarać sprawców i organizatorów tego ataku. Będzie również dokładała wszelkich starań, aby chronić bezpieczeństwo chińskiego personelu, projektów w Pakistanie. Chiny są gotowe udzielić Pakistanowi niezbędnej pomocy w śledztwie w tej sprawie, a terroryści z pewnością zapłacą za to wysoka cenę.

第九(9). Stwierdzeń międzynarodowych mediów, że najnowsze dane wskaźnika aktywności w produkcji i usługach Chin (PMI) wskazują na to, iż gospodarka chińska nabiera tempa rozwoju.

Odp. Trzy główne indeksy tej aktywności odbiły się jednocześnie i znalazły się w strefie ekspansji, pokazując utrzymujący się trend wzrostowy operacji gospodarczych Chin. Oprócz danych PMI, wiele wskaźników, takich jak import i eksport kraju, wytwarzanie energii, ruch pasażerski i towarowy oraz konsumpcja, również dostarczyło pozytywnych sygnałów ożywienia ekonomicznego. Dobry początek chińskiej gospodarki w tym roku stał się dobrym sygnałem również dla gospodarki światowej. W ostatnim czasie ponad 100 szefów międzynarodowych firm wzięło udział w dorocznym Forum Rozwoju czy Forum Boao dla Azji. Wielu z nich wyraziło przekonanie o silnej odporności. dobrych perspektywach rozwoju chińskiej gospodarki oraz. Ze będą nadal inwestować w Chinach.

第十(10). Niedawnej rozmowy telefonicznej między Prezydentem 习近平Xi Jin Ping a prezydentem USA Joe Bidenem, w trakcie której prezydent Xi miał m.in. powiedzieć, że Chiny nie będą siedzieć bezczynnie, jeśli USA będą nadal działać na rzecz tłumienie rozwoju zaawansowanych technologii w Chinach.

Odp. Dwaj szefowie państw przeprowadzili szczerą i dogłębną wymianę poglądów na temat stosunków chińsko-amerykańskich. Prezydent Xi Jin Ping zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy zespoły obu stron starały się wdrożyć konsensus osiągnięty na listopadowym ich spotkaniu w San Francisco. Od tego czasu stosunki chińsko-amerykańskie ustabilizowały się. Jednak z drugiej strony nasiliły się również negatywne czynniki w relacjach między oboma krajami, na które obie strony muszą zwrócić uwagę.

Prezydent Xi podkreślił, że Chiny i Stany Zjednoczone, dwa duże kraje, powinny szanować się nawzajem, pokojowo współistnieć i współpracować w celu osiągnięcia korzystnych dla obu stron wyników oraz nadal podążać ścieżką stabilności, zdrowego i zrównoważonego rozwoju, a nie cofać się. Według Prezydent Xi stosunki chińsko-amerykańskie w tym roku powinny opierać się na:

– po pierwsze, trzymać się zasady bezkonfliktowości i nie konfrontacji oraz stale podnosić pozytywne oczekiwania wobec stosunków chińsko-amerykańskich:

– po drugie, stawianie stabilności na pierwszym miejscu, a nie wstrząsanie relacjami, nie prowokowanie i nie przekraczanie granicy, aby utrzymać ogólną stabilność stosunków chińsko-amerykańskich.

– po trzecie, wypełnianie swoich podjętych na spotkaniu prezydentów w San Francisco zobowiązań poprzez działania. Obie strony powinny wzmocnić dialog z pełnym szacunkiem, roztropnie zarządzać różnicami, promować współpracę w duchu wzajemności oraz wzmocnić koordynację w sprawach międzynarodowych.

Prezydent Xi Jinping podkreślił, że kwestia 台湾TaiWanu jest zasadniczą czerwoną linią, której nie można przekroczyć w relacjach chińsko-amerykańskich. Chiny nie pozwolą na działania separatystyczne oraz zewnętrzne przyzwolenie i wsparcie sił dążących do niepodległości wyspy. Mają nadzieje, że strona amerykańska wprowadzi w życie swoje deklaracje, że nie popiera “niepodległości TaiWanu”. Prezydent Xi zaznaczył, że Stany Zjednoczone podjęły niekończący się strumień gospodarczych, handlowych i technologicznych środków represyjnych przeciwko Chinom, a lista sankcji wobec chińskich firm staje się coraz dłuższa. Nie jest to przy tym “zmniejszanie ryzyka”, ale jest to tworzenie ryzyka. Jeśli Stany Zjednoczone będą chciały prowadzić obopólnie korzystną współpracę, drzwi Chin zawsze będą otwarte. Jeśli Stany Zjednoczone będą nalegać na tłumienie rozwoju zaawansowanych technologii Chin i pozbawienie ich uzasadnionego prawa do rozwoju, nie będą siedzieć bezczynnie.

Prezydent Biden powtórzył, że Stany Zjednoczone nie dążą do “nowej zimnej wojny”, do zmiany systemu chińskiego, nie starają się przeciwstawiać Chinom poprzez wzmacnianie sojuszy, nie popierają “niepodległości TaiWanu” i nie mają zamiaru ścierać się z Chinami. Znów obiecał, że Stany Zjednoczone prowadzić będą politykę jednych Chin. Zapewnił, ze rozwój Chin jest korzystny dla świata, a Stany Zjednoczone nie dążą do powstrzymania rozwoju ani “uniezależnienia się” od Chin.

Obaj szefowie państw uznali, że rozmowa była szczera i konstruktywna. Zgodzili się nadal utrzymywać komunikację, regularne spotkania zespołów roboczych obu stron, aby wdrażać ustalenia prezydentów. Rozwijany będzie mechanizm konsultacji w dziedzinie dyplomacji, gospodarki, finansów i handlu, dwoma siłami zbrojnymi, prowadzony będzie dialog i współpraca w dziedzinie walki z narkotykami, sztucznej inteligencji i zmian klimatycznych oraz podejmowane będą działania w celu rozszerzenia wymiany międzyludzkiej i kulturalnej, wzmocniona zostanie komunikacji w kwestiach międzynarodowych i regionalnych.

Jeśli chodzi o zaniepokojeniem stanem stosunków gospodarczych i handlowych Chiny-USA, to wielokrotnie jest wskazywane, że w ostatnich latach wzrósł chiński eksport samochodów elektrycznych, baterii litowych, produktów fotowoltaicznych i innych produktów. Jest to wynikiem międzynarodowego podziału pracy oraz popytu rynkowego, co sprzyja promowaniu zielonego rozwoju świata. Ta sytuacja jest niezależnie od tego, czy strona amerykańska jest zaniepokojona “nadwyżką mocy produkcyjnych” w tym zakresie, czy nie, wszyscy widzą to bardzo wyraźnie. Amerykańskie środki restrykcyjne w zakresie gospodarki, handlu i technologii przeciwko Chinom pojawiają się jeden po drugim, stwarzają zagrożenia i są typowym zachowaniem nierynkowym. Chiny będą stanowczo chronić uzasadnionych i zgodnych z prawem swoich interesów, a także wielostronny system handlowy.

第十一(11). Oświadczenia rzecznika filipińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, że Filipiny będą trzymać się swojego stanowiska w sprawie rafy 仁爱礁Ren’Ai Jiao i nie przestaną dostarczać zaopatrzenia dla żołnierzy stacjonujących na warku okrętu uwiezionym na tamtejszej mieliźnie.

Odp. Wielokrotnie było prezentowane stanowisko chińskiej w tej sprawie. Jeszcze raz należy podkreślić, że główna przyczyna obecnej eskalacji sporów morskich między Chinami a Filipinami leży w fakcie, że Filipiny polegając na wsparciu sił zewnętrznych łamią swoje zobowiązania. Powinny natychmiast zaprzestać prowokacyjnych działań, przestrzegać swoich zobowiązań oraz odpowiednich ustaleń i konsensusu osiągniętego między Chinami a Filipinami, powrócić na właściwą ścieżkę właściwego zarządzania sytuacją kryzysowa poprzez dialog i konsultacje. Chiny będą zdecydowane chronić swoją suwerenność terytorialną oraz prawa i interesy morskie.

第十二(12). Prośby Stanów Zjednoczonych do Korei Południowej, aby poszła w ślady USA i nałożyła kontrolę eksportu technologii półprzewodników do Chin. Jest to kolejna oznaka zintensyfikowanych wysiłków administracji Bidena, aby udaremnić chińskie plany rozwoju produkcji układów scalonych, powołując się na obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego USA.

Odp. Chiny zawsze utrzymywały, że handel między państwami oraz współpraca naukowa i technologiczna powinny sprzyjać utrzymaniu stabilności oraz płynności globalnych łańcuchów produkcji czy dostaw oraz wolnego i otwartego międzynarodowego porządku gospodarczego i handlowego. Relacje te nie powinny być wymierzone w interesy żadnej strony trzeciej ani im szkodzić. Stany Zjednoczone, aby utrzymać swoją hegemonię, upolityczniły, zinstrumentalizowały oraz używają, jak broni kwestie gospodarcze, handlowe i technologiczne. Nie wahają się poświęcić interesów swoich sojuszników.

Chiny i Korea Południowa mają bliskie relacje gospodarcze, łańcuchy produkcji i dostaw są ze sobą ściśle powiązane, a przemysł półprzewodników ma kontakty na wyższym i niższym szczeblu. Oczekuje się, że Republika Korei będzie dokonywać właściwych osądów, podejmować niezależne decyzje, współpracować ze wszystkimi stronami w celu utrzymania otwartego, przejrzystego, inkluzywnego i niedyskryminującego wielostronnego systemu handlowego, którego centralnym elementem są zasady Światowej Organizacji Handlu.

第十三(13). Informacji strony amerykańskiej, że podczas rozmowy telefonicznej prezydentów Chin i USA prezydent Biden wspomniał o kwestiach Morza Południowowschodniego, 香港XiangGang/HongKong, 新疆XinJiang i 西藏XiZang/Tybetu. Wezwała też Chiny do zaprzestania wspierania Rosji i odgrywania większej roli w kwestii denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.

Odp. Do tego należy dodać kilka uwag. Morze Południowowschodnie – Chiny mają niepodważalną suwerenność nad wyspami 南沙群岛NanSha QunDao, przyległymi do nich wodami, w tym wyspami, rafami, mieliznami i piaskami archipelag, w tym仁爱礁Ren’Ai Jiao. To zostało oświadczone stronie amerykańskiej. Główną przyczyną problemu Ren’Ai Jiao jest to, że Filipiny wielokrotnie wycofywały się ze swojego słowa i próbują zbudować stałe placówki na niezamieszkałych chińskich wyspach i rafach, aby doprowadzić do trwałej nielegalnej ich okupacji. Stany Zjednoczone nie są stroną w kwestii Morza Południowochińskiego i nie powinny angażować się w spór między Chinami a Filipinami.

香港XiangGang/HongKong to Chiny, a sprawy tego regionu to wyłącznie wewnętrzne sprawy Chin. Stany Zjednoczone powinny szanować suwerenność Chin i rządy prawa w XiangGang oraz powstrzymywać się od ingerencji, nie mówiąc już o interwencji w jego sprawy.

新疆XinJiang i 西藏XiZang/Tybet – to również są wewnętrzną sprawą Chin. Prawa człowieka nie są wyłączną domeną żadnego kraju, a Chiny przywiązują dużą wagę do ich ochrony. Chiny są skłonne do wymiany poglądów ze Stanami Zjednoczonymi na te tematy pod warunkiem wzajemnego szacunku, ale zdecydowanie sprzeciwiają się ingerencji w wewnętrzne sprawy Chin pod pretekstem praw człowieka.

Kryzys na Ukrainie – stanowisko Chin w tej sprawie jest spójne, jasne i przejrzyste. Istnieje niebezpieczeństwo, że ten kryzys będzie się pogłębiał i eskalował. Powinien być zakończony w drodze negocjacji a nie bronią. W rozwiązaniu politycznym nie chodzi o to, kto wygrywa, a kto przegrywa, ale o pokój. Chiny nie są stroną kryzysu ukraińskiego i nie dostarczyły śmiercionośnej broni żadnej ze stron konfliktu. Inne kraje nie powinny oczerniać oraz atakować normalnych stosunków między Chinami a Rosją, nie szkodzić uzasadnionym prawom i interesom Chin czy chińskich firm, nie obwiniać Chin bez powodu i prowokować konfrontacje bloków.

Kwestia Półwyspu Koreańskiego ciągnie się od wielu lat, a jej pierwotna przyczyna jest jasna. Konieczne jest powstrzymanie presji odstraszania i wydostanie się ze spirali konfrontacji, która na zmianę się nasilała. Podstawowym sposobem jest wznowienie dialogu i negocjacji, zajęcie się uzasadnionymi obawami wszystkich stron, zwłaszcza strony północnokoreańskiej, dotyczącymi bezpieczeństwa, oraz promowanie procesu politycznego rozwiązania kwestii Półwyspu Koreańskiego. Na Azji Północno-Wschodniej pogrążonej w chaosie i wojnie, nikt na tym nie korzysta. Sednem kwestii Półwyspu Koreańskiego jest sprzeczność między USA a KRLD, a klucz do rozwiązania tego problemu leży w rękach Stanów Zjednoczonych.

 

Wybrał i przygotował: 梁安基Liang Z. Andrzej

Na podstawie {źródło}: fmprc.gov.cn

中国Chiny上海ShangHai

28.03.2024 (19辛卯日02丁卯月4722甲辰龙年) 中国Chiny.梁的三分钱 Lianga Trzy Feny. Subiektywny Serwis Informacyjny (9.2024)

28.03.2024 ( 02丁卯月4722甲辰龙年) 中国Chiny.梁的三分钱 Lianga Trzy Feny. Subiektywny Serwis Informacyjny (9.2024)

 

Jeszcze przed Chińskim Nowym Rokiem oddział中国铁建重工集团股份有限公司China Railway Construction Heavy Industry Group Co., Ltd. w长沙ChangSha (prowincja 湖南HuNan) przekazała dla użytkownika pierwszą w tym roku maszynę do drążenia tuneli TBM (ang. Tunel Boring Machine) nazwaną “瑞龙” RuiLong (Szczęśliwy Smok). Maszyna waży 4 350 ton, ma długość 135 metrów, a średnica tarczy drążącej to aż 15,2 metrów.

Zostanie ona wykorzystana do drążenia podmorskiego tunelu dla kolei dużych prędkości, która połączy portowe miasto 宁波NingBo z wyspą 舟山 ZhouShan (prowincja浙江 ZheJiang). Dlugosc tej linii to 16,18 km, z czego drążony tunel 11,2 km długości będzie w dnie morskim na głębokości 78 metrów od powierzchni.

Na podstawie: crchi.com/art/2024/2/26/art_2133_4760380.html

  weibo.com/2803301701/O2nRMBKJf?refer_flag=1001030103_

Ledwie 1-go stycznia pierwszy zaprojektowany, zbudowany i wyposażony w kraju wycieczkowiec wyruszył w swoją pierwszy komercyjny rejs, a już rozpoczęto prace przy budowie kolejnego o numerze projektowym H1509. Zakończenie budowy i wyposażenie przewidywane są na początku maja 2025, a pod koniec marca 2026 ma wypłynąć w próbne rejs. Przekazanie dla armatora planowane jest na koniec 2026. W stosunku do pierwszego wycieczkowca 爱达·魔都” AIDA – Magic City” (H1508) dokonano szeregu optymalizacji. H1509 jest większy i ma 142 000 t., długość całkowitą 341 metrów, szerokość 37,2 metra, liczba kabin 2144 i 12 pokładów z kabinami a łącznie 16. Dla porównania pierwszy wycieczkowiec ma 135,500 ton DWT, 323,6 m długości, 37 m szerokości i 2125 kabin również na 12 pokładach, w sumie 16. Jak ten pierwszy, budowany jest przez 上海外高桥造船有限公司ShangHai WaiGaoGiao Shipbuilding Co., Ltd., spółki zależnej中国船舶集团有限公司China Shipbuilding Group Corporation, ale cykl produkcji i budowy został skrócony o 8 miesięcy. Tylko Międzynarodowy Terminal Pasażerski w ShangHaju, w styczniu tego roku przyjął 13 statków wycieczkowych, z ponad 57 000 pasażerami. W lutym 20 statków wycieczkowych i łączną liczbą pasażerów ponad 78 000 osób.

Na podstawie: k.sina.com.cn/article_5787187353_158f1789902001nt8p.html;

baijiahao.baidu.com/s?id=1792191529020654733&wfr=spider&for=pc;

 

Chiny do 2050 planują stać się międzynarodowym hubem i potęgą lotniczą, jak poinformował 李小鹏Li Xiao Peng 交通部Minster Transportu i 中国民用航空局Administracja Lotnictwa Cywilnego Chin na konferencji prasowej. Zostanie to osiągnięte poprzez rozbudowywanie i tworzenie sieci światowej klasy przedsiębiorstw lotniczych i wzmocnienie połączeń międzykontynentalnych na trzech głównych lotniskach w北京 BeiJing, 上海Shanghaju i 广州GuangZhou. Jak oświadczono,

węzeł lotniczy jest głównym centrum nowoczesnego kompleksowego systemu transportowego, a budowa silnego transportowo kraju wymusza budowanie silnych międzynarodowych węzłów lotniczych. Ilość lotnisk w Chinach obsługujących powyżej 10 mln pasażerów rocznie wzrosła z 21 w 2012 r. do 39 przed epidemia 2020 r. Dwa największe z nich w BeiJing oraz ShangHaiu są wśród 10 największych lotnisk na świecie i rocznie obsługują ponad 100 mln pasażerów. Z tych lotnisk plus GuangZhou jest odpowiednio 133, 142 i 97 państw łącząc 270 miast. Trzy największe w kraju linie lotnicze, 中国国际航空公司Air China, 中国东方南方航空公司 China Eastern i 中国南方航空公司China Southern Airlines, należą do światowej czołówki przewoźników lotniczych, mają silną i ugruntowaną pozycję i plasują się wśród największych pod względem wielkości obsługiwanego ruchu pasażerskiego. Mają więc solidne podstawy do osiągnięcia założonych i ambitnych celów.

Na podstawie: baijiahao.baidu.com/s?id=1792113128211312597&wfr=spider&for=pc;

wap.chinanews.com/wap/detail/chs/zw/10171224.shtml; caac.gov.cn/INDEX/;

 

Jak przewiduje 中国光伏行业协会 Stowarzyszenia Przemysłu Fotowoltaicznego Chin, w 2024 moc energii produkowanej z paneli słonecznych wzrośnie o 31% rok do roku (r/r). Będzie to mniej niż w rekordowym 2023, kiedy wzrosła o 55% r/r, gdyż branża zmaga się z nadwyżką mocy tej odnawialnej energii i ograniczeniami w kraju i za granica. Chiny dysponują największą na świecie mocą odnawialnych źródeł energii, ale ich gwałtowna ekspansja odbiła się na krajowych systemach przesyłowych, niewystarczającej pojemności magazynowania jej, zmuszając niektóre elektrownie do ograniczenia produkcji. Branża producentów paneli słonecznych innych do nich komponentów, według prognoz stowarzyszenia, w tym roku dostarczy urządzeń które będą mogły dostarczyć 220 gigawatów (GW) nowej mocy energetycznej, czyli mniej więcej tyle samo co w ubiegłym roku. Dwa największe rynki chińskiego eksportu paneli i komponentów słonecznych to Europa i kraje azjatyckie.

Na podstawie: kesolar.com/headline/254799.html; sohu.com/a/760630205_255580

 

Chiny w tym roku planują 100 startów w celu wysłania ponad 300 statków kosmicznych czy satelit na orbitę. 70 startów będzie przeprowadzonych przez 中国航天科技集团有限公司China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), głównego wykonawcę programu kosmicznego kraju. Pozostałe będą to starty komercyjne. To nowy rekord krajowy i gwałtowny wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. Stosunek rządowych do prywatnych startów rakiet pozostaje jednak taki sam, choć komercyjny sektora kosmiczny w kraju szybko się rozwija.

Według oświadczenia CASC główne misje w tym roku obejmą dwa loty załogowe i dwa loty towarowe do stacji kosmicznej 天宫TianGong, która znajduje się na niskiej orbicie okołoziemskiej.

CASC wystrzeli również satelitę komunikacyjnego鹊桥二号 QueQiao-2 oraz w maju misję 嫦娥六号 Chang’e-6, która ma dostarczyć próbki z odległej strony Księżyca i pomóc Chinom w realizacji ich księżycowego programu. Będzie to najciekawszy projekt w kalendarzu programu kosmicznego.

Ponieważ żaden kraj – nawet Stany Zjednoczone – nie wróciły z próbkami skał z odległej strony Księżyca, a lądowanie na tej odległej stronie jest znacznie trudniejsze niż na bliskiej. Inne misje w dziedzinie badan kosmosu obejmują wystrzelenie również wielu cywilnych satelitów, w tym satelita do monitorowania pola elektromagnetycznego卫星02Star 02 w ramach współpracy z Francja i Włochami oraz satelita odzyskiwany 实践十九号ShiJian-19. Zainagurowane zostanie również komercyjnie wykorzystywanie kosmodromu w 文昌发射场WenChang (prowincja海南 HaiNan)

W 2024 r. CASC przeprowadzi pierwsze loty dwóch nowych modeli rakiet, a mianowicie长征六号 Long March 6 i 长征十二号Long March 12, z myślą o przyszłych załogowych misjach na Księżyc.

W kosmosie wyraźnie dominują Chiny i Stany Zjednoczone, jak w gospodarce.

Na podstawie: baijiahao.baidu.com/s?id=1792045361600776539&wfr=spider&for=pc;

gov.sohu.com/a/760620464_99900743;

 

To nie Ferrari ani Lamborghini, ale najnowszy model firmy 比亚迪 BYD, który w tych dniach zaskoczył i przyciągnął uwagę konkurencji oraz miłośników motoryzacji. 仰望 U9, Yang Wang U9 to luksusowy, super samochód w pełni elektryczny, który z pewnością stanowi wyzwanie dla wspomnianych na początku marek. Nie tylko pod względem ceny (1,68 mln RMB, ok. 233,423 mln USD), ale także osiągami technicznymi, m.in.: prędkość maksymalna 309,19 km/h, przyspieszenie do 100 km/h w 2,39 sekundy, moc silnika 960 kW, co daje 1300 koni mechanicznych. Do tego wiele najnowszych rozwiązań technologicznych, takich jak całkowicie aktywny system kontroli nadwozia Cloud Chariot-X, konstrukcja kokpitu z włókna węglowego oraz akumulator CTB drugiej generacji, a Platforma Easysquare zapewnia modelowi U9 wysoką moc, która przewyższa moc tradycyjnego silnika V12. Dla zapewnienia kierowcom bezpiecznej jazdy, wyposażony jest także w najnowszy system DiPilot firmy BYD, który integruje aktywne funkcje bezpieczeństwa, takie jak ostrzeganie przed kolizją z przodu i z tyłu, aktywne hamowanie, utrzymywanie pasa ruchu i ostrzeganie przed zjechaniem z pasa ruchu. Dostępny na rynku chińskim od połowy bieżącego roku.

Na podstawie: zhuanlan.zhihu.com/p/683975272; baijiahao.baidu.com/s?id=1791968218312214879&wfr=spider&for=pc;

news.yiche.com/hao/wenzhang/88908620/;

 

 

W pierwszych dniach lutego uroczyście oddana została do użytku piąta stacja badawcza na Antarktydzie. Pierwsza stacja 长城站ChangZhen została zbudowana w 1985 r. Druga – 中山站ZhongShan w 1989, trzecia – 昆仑站KunLun w 2009 roku i stację 泰山站TaiShan w 2014 roku. Najnowsza stacja 秦岭站QinLing ma powierzchnie 5 244 m2 i zapewnia warunki do życia i pracy 80 misji badawczych w lecie i 30 w zimie. Może wytrzymać bardzo niskie temperatury do minus 60 stopni Celsjusza. Odporna jest również na korozje.

Na podstawie: shobserver.com/staticsg/res/html/web/newsDetail.html?id=714813&sid=11

 

Na marginesie – Opinie

Cenzura polityczna na Zachodzie jest dokładnie taka sama jak w Chinach za czasów 毛泽东Mao Ze Donga”.

Dorastałem w warunkach silnej cenzury politycznej. Zdaję sobie sprawę, że dziś na Zachodzie robi się dokładnie to samo” – powiedział 艾未未 Ai Wei Wei, 66-letni chiński artysta, mieszkając na Zachodzie od 2015 roku, w programie Sky TV “Sunday Morning With Trevor Phillips”.

Na podstawie: news.sky.com/story/exiled-chinese-artist-ai-weiwei-censorship-in-the-west-is-exactly-the-same-as-maos-china-13063751

 

27.03.2024《18庚寅日02丁卯月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (18-22.03.2024, Cz.3 z 3.)

27.03.202418庚寅日02丁卯月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (18 – 22.03.2024, Cz.3 z 3.) na temat:

第十三(13). Wypowiedzi Prezydenta Filipin Ferdinand Marcos Jr. który stwierdził, że zagrożenie dla jego kraju ze strony Chin rośnie, ale dodał również, że nie próbuje rozpocząć konfliktu, szturchając smoka.

Odp. Suwerenność terytorialna Chin oraz ich prawa i interesy na Morzu Południowochińskim mają solidne podstawy w prawie międzynarodowym oraz nie stanowią zagrożenia dla żadnego kraju. To, co ostatnio zaostrzyło sytuację na tym akwenie, to fakt, że Filipiny ostatnio często dopuszczały się naruszeń i prowokacji, rozpowszechniały dezinformację, aby wprowadzić w błąd postrzeganie społeczności międzynarodowej. Chiny stanowczo chronią swoją suwerenność terytorialną oraz prawa, a jednocześnie starają się właściwie rozwiązywać spory morskie poprzez dialog i konsultacje z zainteresowanymi stronami oraz rozwijać praktyczną współpracę morską opartą na suwerennej równości. 

第十西(14). Nasilającej się w międzynarodowych mediach krytyki chińskiej gospodarki, w tym podejrzenia co do zdolności osiągnięcia przez nią celu wzrostu. Niektórzy uważają, że chińska gospodarka ma kłopoty ze słabym wzrostem w 2023 r., a w tym roku ma być jeszcze gorzej. Z drugiej strony pojawiają się bardziej realistyczne głosy wskazujące, że wzrost gospodarczy Chin wykracza poza oczekiwania w obliczu rosnącej niepewności na świecie. Pokazują, że chińskie zarządzanie gospodarką jest skuteczne.

Odp. W ubiegłym roku chińska gospodarka wzrosła o 5,2%, odpowiadając za jedną trzecią globalnego wzrostu. Cel wzrostu na poziomie około 5 procent ustalony przez Chiny w tym roku wnosi powiew zaufania społeczności międzynarodowej w obliczu niepewności w światowej gospodarce. Od początku tego roku wyniki gospodarcze Chin nadal się poprawiają, a pozytywne wskaźniki wspierają odbicie gospodarcze wzmacniają się i rosną. Dane 国家统计局Państwowego Biura Statystyki pokazują, że w pierwszych dwóch miesiącach 2024 wartość dodana produkcji wzrosła o 7 procent rok do roku, całkowita sprzedaż detaliczna dóbr konsumpcyjnych zwiększyła się o 5,5 procent rok do roku, inwestycje w przemyśle wytwórczym wzrosły o 9,4 procent, a całkowita wielkość importu i eksportu wzrosła o 8,7 procent, zapowiadając pomyślny rok. Rząd jest przekonany, że mając solidne podstawy stabilności i szeroką przestrzeń dla postępu, chińska gospodarka ma warunki oraz wsparcie, aby osiągnąć docelowy wzrost na poziomie około 5 procent. Chiński rząd będzie kontynuował modernizację na wszystkich frontach poprzez wysokiej jakości rozwój.

第十五(15). Opinii amerykańskiego admirała Johna Aquilino, dowódcy sil zbrojonych USA rejonu Indo-Pacyfiku, że Chiny budują swój arsenał wojskowy i nuklearny na skalę niespotykaną od czasów II wojny światowej. Wszystko, poza tym według niego wskazuje na, że Chiny trzymają się swoich celów, aby być gotowym do inwazji na Taiwan do 2027 roku.

Odp. Region Azji i Pacyfiku jest obszarem pokoju i rozwoju, a nie areną geopolitycznych rozgrywek. To Stany Zjednoczone, a nie Chiny, podsycają konfrontację i tworzą podziały w tym regionie. Jest jedno serdeczne przeslanie do amerykańskiej strony: TaiWan jest częścią Chin, a kwestie jego są wewnętrzną sprawą Chin. Rozwiązanie ich jest również sprawą samych Chińczyków i nie dopuszczą żadnej ingerencji z zagranicy. Polityka Chin jest jasna – będą nadal dążyć do pokojowego zjednoczenia z największą szczerością. Przy tym nigdy nie pozwolą na oddzielenie TaiWanu od ojczyzny. Niektórzy w USA próbują podsycać tak zwane “chińskie zagrożenie”, aby zwiększać napięcie w Cieśninie Taiwańskiej i konfrontację. Aby zapewnić pokój w tej ciśnienie, konieczne jest jednoznaczne przestrzeganie zasady jednych Chin oraz sprzeciwianie się “niepodległości TaiWanu”. Nikt zaś nie powinien lekceważyć determinacji i zdolności narodu chińskiego do ochrony suwerenności oraz integralności terytorialnej.

第十六(16). Obecnie zwiększających się trudności związanych z eksportem chińskich samochodów elektrycznych poprzez planowane lub już nakładane cła zaporowe na te produkty przez USA, Wielka Brytanię czy Unię Europejską.

Odp. Produkcja samochodów elektrycznych to mocno globalna branża. Tylko podział pracy i współpraca mogą przynieść obopólne korzyści, a uczciwa konkurencja może przynieść postęp technologiczny. Opowiadanie się za protekcjonizmem i ustanawianie barier handlowych w imię “uczciwej konkurencji” oraz “bezpieczeństwa narodowego” jest sprzeczne z zasadami gospodarki rynkowej i zasadami WTO. W perspektywie krótkoterminowej niektóre kraje pozornie skorzystają na tych praktykach, ale to, co chronią, to ich słabo rozwinięte gałęzie przemysłu, zaś to, co tracą, to ich przyszły rozwój, a to, co zbierają, to przegrana. W dłuższej perspektywie wpłynie to na interesy ich branż i klientów, a globalne przejście na zieloną gospodarkę i walka ze zmianami klimatu zostaną osłabione. W rzeczywistości przedstawiciele przemysłu motoryzacyjnego w USA i Europie wyrazili sprzeciw wobec takich działań. Wielu europejskich prezesów dużych koncernów motoryzacyjnych i stowarzyszeń biznesowych uważa, że Zachód nie powinien obawiać się chińskich samochodów elektrycznych, a ograniczenia takie jak opłaty, podwyższone cła restrykcyjne nie mogą pomóc w rozwiązaniu problemu, które tłumią ich konkurencyjność.

Popularność chińskich samochodów elektrycznych wynika z ich innowacyjności technologicznych i doskonałej jakości w warunkach globalnej konkurencji, a nie z dotacji. W międzyczasie Chiny zniosły wszystkie ograniczenia dostępu do rynku dla inwestycji zagranicznych w produkcję i pozostają otwarte dla międzynarodowych producentów samochodów, którzy mogą w pełni mieć udziały w dużym chińskim rynku. W 2023 r. Chiny były drugim co do wielkości rynkiem dla Tesli, która sprzedała ponad 600 000 pojazdów, osiągając wzrost sprzedaży detalicznej o 37,3% rok do roku i generując 21,75 mld USD przychodów. Mercedes Benz, BMW i Volkswagen to marki powszechnie znane w Chinach. Niektóre informacje zagranicznych mediów podają, że gdy Zachód czuje się zaniepokojony eksportem chińskich samochodów elektrycznych, to co 10 sekund na chińskim rynku sprzedawany jest jeden pojazd Volkswagena.

Globalizacja gospodarcza jest nieodwracalnym trendem, protekcjonizm nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem, a nadużywanie środków chroniących rynki w handlu naruszają jego międzynarodowe zasady. Tylko poprzez wzajemnie korzystną współpracę można powiększyć udział w tym torcie. Tylko wykraczając poza grę o sumie zerowej można osiągnąć korzyści dla wszystkich. Chiny mają nadzieję, że odpowiednie strony wsłuchają się uważnie w racjonalne głosy z przemysłu motoryzacyjnego, będą przestrzegać zasad WTO, szanować prawa gospodarki rynkowej, przestać przekształcać kwestie gospodarcze i handlowe w kwestie polityczne, bezpieczeństwa lub ideologiczne oraz będą zapewniać otwarte, uczciwe, sprawiedliwe i niedyskryminacyjne środowisko dla inwestycji oraz działalności przedsiębiorstw ze wszystkich krajów, w tym z Chin.

第十七 (17). Spotkania 李辉Li Hui, 中国政府欧亚事务特别代表Specjalnego przedstawiciela chińskiego rządu ds. euroazjatyckich z dyplomatami i przedstawicielami prasy z 18 krajów na temat efektów jego ostanie wizyty na Ukrainie i do krajów europejskich w sprawie kryzysu ukraińskiego.

Odp. Pan Li Hui przeprowadził dogłębną wymianę poglądów z różnymi stronami na temat sposobów osiągnięcia szybkiego zawieszenia broni i politycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie oraz innych kwestii. Wszystkie strony pozytywnie oceniły wysiłki Chin w zakresie mediacji w tej kwestii. Ale oczekują, że Chiny odegrają bardziej konstruktywną rolę w tym procesie. Jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ i przyjaciel zarówno Rosji, jak i Ukrainy, są w dobrej pozycji do mediacji między dwoma krajami i między różnymi stronami, przekazywania informacji i zachęcania wszystkich stron do poszukiwania wspólnej płaszczyzny przy jednoczesnym odkładaniu różnic na bok, a budowaniu konsensusu oraz sprzyjających warunków do rozmów pokojowych. Chiny popierają zorganizowanie w odpowiednim czasie międzynarodowej konferencji pokojowej, która zostanie uznana zarówno przez Rosję, jak i Ukrainę oraz zapewni równy udział wszystkich stron i uczciwe dyskusje na temat wszystkich planów pokojowych

Wybrał i przygotował: 梁安基Liang Z. Andrzej

Na podstawie {źródło}: fmprc.gov.cn

中国Chiny上海ShangHai

 

26.03.2024《17戊子日02丁卯月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (18-22.03.2024, Cz.2 z 3.)

26.03.202417己丑日02丁卯月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (18 – 22.03.2024, Cz.2 z 3.) na temat:

第八 (8). Deklaracji ambasador USA przy ONZ Lindy Thomas Greenfield, że Stany Zjednoczone są gotowe zaangażować się w dwustronne rozmowy na temat kontroli zbrojeń z Chinami i Rosją bez żadnych warunków wstępnych.

Odp. Chiny i USA mają liczne kanały dialogu na temat kontroli zbrojeń i nierozprzestrzeniania broni. USA powinny zaprzestać swojej medialnej dyplomacji. Jeśli chodzi o postępy w międzynarodowym procesie kontroli zbrojeń, najważniejszym priorytetem jest obecnie to, aby kraje z największymi arsenałami nuklearnymi wypełniły swoje szczegółowe i podstawowe obowiązki w zakresie rozbrojenia nuklearnego poprzez dalszą redukcję arsenałów nuklearnych w sposób znaczący. To tak, aby stworzyć warunki dla innych państw posiadających broń jądrową do przyłączenia się do wielostronnych negocjacji w sprawie rozbrojenia nuklearnego.

第九(9). Wizyty wiceprezydent TaiWanu w Czechach.

Odp. Chiny zdecydowanie sprzeciwiają się oficjalnym kontaktom w jakiejkolwiek formie między chińskim regionem TaiWanu a krajami, które równocześnie utrzymują stosunki dyplomatyczne z Chinami. W wielu oficjalnych dokumentach zawartych między rządem Chin a rządem Czech, rząd Republiki Czeskiej uroczyście zobowiązał się do przestrzegania polityki jednych Chin, poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Chin oraz uznania, że Tajwan jest niezbywalną częścią chińskiego terytorium. Wzywa się więc, aby

Republika Czeska wypełniała swojego zobowiązania, natychmiastowego zaprzestania skandalicznych posunięć, które podważają jej wiarygodność i stosunki z Chinami. Wzywamy Republikę Czeską do podjęcia skutecznych działań w celu odwrócenia negatywnego wpływu tego incydentu. Przeslanie Chin w tej sytuacji jest jasne: ktokolwiek na świecie próbuje tworzyć “jedne Chiny, jeden TaiWan”, sparzy się igrając z ogniem i posmakuje gorzkich owoców własnych działań.

第十(10). Krytyki przez USA, Wielką Brytanię, Japonią, UE i kraje jednogłośnego przyjęcia przez 港特别行政区立法会 Radę Legislacyjną Specjalnego Regionu Administracyjnego XiangGang (HongKong) uzupełnienia do ustawy o ochronie bezpieczeństwa narodowego art.23.

Odp. Chiny zdecydowanie potępiają i stanowczo sprzeciwiają się oczernianiu przez poszczególne kraje czy organizacje samej ustawy o ochronie bezpieczeństwa narodowego XiangGang (HongKong), jak uzupełnienia do niej. Ona tylko zwiększa konstytucyjną odpowiedzialność władz 香港特别行政区Specjalnego Regionu Administracyjnego XiangGang (HongKong) za ochronę bezpieczeństwa narodowego, wzmacnia fundamenty bezpieczeństwa dla rozwoju tego regionu i służy promowaniu wdrażania systemu 一国两制 „jedne kraj, dwa systemy”. Bezpieczeństwo i rządy prawa są kamieniem węgielnym dobrobytu. Wspomniana ustawa zapewnia równowagę między ochroną bezpieczeństwa narodowego a utrzymaniem praw, wolności i rozwoju gospodarczego. Mając gwarancję bezpieczeństwa na wysokim poziomie, region ten może osiągnąć wysokiej jakości rozwój i standard otwarcia. Chiński rząd jest zdeterminowany w ochronie suwerenności narodowej, bezpieczeństwa i interesów rozwojowych, we wdrażaniu zasady “jeden kraj, dwa systemy” jak również w przeciwstawianiu się wszelkim zewnętrznym ingerencjom w sprawy XiangGang (HongKongu).

第十一(11). Twierdzeń amerykańskiego sekretarza stanu Antony Blinkena, że chiński rząd zainwestował miliardy dolarów w szerzenie propagandy i zniekształcanie globalnego środowiska informacyjnego, między innymi kupując firmy medialne w Afryce i Azji Południowo-Wschodniej, które następnie publikują wiadomości silnie prochińskie.

Odp. Chiny zdecydowanie ubolewają i stanowczo sprzeciwiają się uwagom sekretarza Blinkena. Twierdzenie, że Chiny same szerzą dezinformację, jest dezinformacją. Stany Zjednoczone są największym na świecie źródłem i rozsiewaczem dezinformacji. Chińska gospodarka utrzymuje dobrą dynamikę w kierunku stabilnego wzrostu, ale Stany Zjednoczone wciąż głoszą “upadek Chin” i “załamanie”. Inicjatywa一带一路Pasa i Drogi, która przynosi korzyści mieszkańcom wielu krajów, ale Stany Zjednoczone wciąż określają ją jako “pułapkę zadłużenia”. Prawdziwe informacje o Chinach napisane przez obcokrajowców zostają określone przez USA jako “chińska manipulacja opinią publiczną”. Kroki polityczne mające na celu promowanie stabilności i rozwoju regionu 新疆XinJiang zostają określone przez USA jako “praca przymusowa” i “ludobójstwo”. Amerykańscy politycy, w tym dyrektor CIA, wielokrotnie ujawniali swoje tajne taktyki rozpowszechniania uwag oczerniających Chiny, takich jak przekupywanie mediów. Wszystko to pokazuje, że Stany Zjednoczone od dłuższego czasu rozpowszechniają dezinformację związaną z Chinami w zorganizowany i dobrze zaplanowany sposób.

Ostatecznie kłamstwa i spiski przyniosą odwrotny skutek. Im bardziej Stany Zjednoczone starają się sfabrykować plotki i wprowadzić świat w błąd, tym bardziej oczywisty jest ich deficyt wiarygodności.

第十二(12). Niedawnego specjalnego raportu opublikowanego przez Washington Post, na temat rozmowy z sześcioma chińskimi studentami i dwoma wizytującymi naukowcami, którzy byli nękani, przesłuchiwani oraz deportowani bez uzasadnionej przyczyny po przekroczeniu granicy USA.

Odp. Chiny wielokrotnie zajmowały stanowcze stanowisko w sprawie takich opisanych przypadków. Stany Zjednoczone często stosują dyskryminujące, politycznie umotywowane i selektywne egzekwowanie prawa wobec chińskich studentów czy naukowców. To poważnie narusza zgodne z prawem interesy zainteresowanych osób, zakłóca normalne podróże transgraniczne między Chinami a USA, jest sprzeczne ze zobowiązaniem USA do ułatwiania i wspierania wymiany kulturalnej oraz międzyludzkiej między dwoma krajami. Jest niezgodne ze wspólnymi aspiracjami obu narodów do prowadzeniu przyjaznej wymiany. Wzywa się więc Stany Zjednoczone do zaprzestania zatruwania więzi dwustronnych i skorygowania niewłaściwego postępowania polegającego na nękaniu, przesłuchiwaniu oraz deportowaniu chińskich obywateli bez uzasadnionej przyczyny.

 

Wybrał i przygotował: 梁安基Liang Z. Andrzej

Na podstawie {źródło}: fmprc.gov.cn

中国Chiny上海ShangHai

25.03.2024《16戊子日02丁卯月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (18 – 22.03.2024, Cz.1 z 3.)

25.03.202416戊子日02丁卯月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (18 – 22.03.2024, Cz.1 z 3.) na temat:

第一(1). Udziału delegacji 台湾TaiWanu w trzecim Szczycie na rzecz Demokracji w Korei Południowej, na który Chiny nie zostały zaproszone.

Odp. Chiny zdecydowanie sprzeciwiają się zaproszeniu władz TaiWanu przez Republikę Korei do udziału w Szczycie na rzecz Demokracji. Na świecie są tylko jedne Chiny. TaiWan jest niezbywalną częścią ich terytorium. Rząd Chińskiej Republiki Ludowej jest jedynym legalnym rządem reprezentującym całe Chiny. Republika Południowej Korei została wezwana do przestrzegania zasady jednych Chin i zaprzestania wspierania sił dla “niepodległości TaiWanu”.

第二(2). Ogłoszonego Tygodnia Współpracy Lancang-Mekong 2024.

Odp. Współpraca krajów leżących wzdłuż największych rzek w Azji Południowowschodniej (Lancang-Mekong) jest nowym rodzajem mechanizmu regionalnej współpracy sześciu krajów: Chin, Kambodży, Laosu, Mjanma, Tajlandii i Wietnamu. Ściśle działają one miedzy innymi w zakresie produkcji żywności (ryżu, warzyw, owoców), gospodarki cyfrowej, nowej energii, lotnictwa a także hazardu online, oszustw telekomunikacyjnych i innych przestępstw transgranicznych. W ubiegłym roku przyjęły one pięcioletni plan (2023-2027) pogłębienia współpracy w zakresie łączności, zielonego rozwoju i bezpieczeństwa. Chiny pozostaną wierne zasadzie przyjaźni, szczerości, wzajemnych korzyści i inkluzywności w dyplomacji sąsiedzkiej, będą promować głębszy oraz bardziej znaczący rozwój budowania społeczności o wspólnej przyszłości dla krajów dorzecza Lancang-Mekongu

第三(3). Określenia przez prezydenta Rosji Władimir Putin stosunków rosyjsko-chińskich jako “zrównoważone” i jego pewności, że “będą one jeszcze w nadchodzących latach rozwijać się dynamicznie”.

Odp. Z pewnością pod strategicznym kierownictwem Prezydenta 习近平Xi Jin Pinga i prezydenta Putina, stosunki chińsko-rosyjskie będą nadal robić postępy. Obaj prezydenci będą utrzymywać bliską interakcję, komunikacje, podtrzymywać wieczną, dobrosąsiedzką przyjaźń, pogłębiać kompleksową koordynację strategiczną w nowej erze.

第四(4). Wypowiedzi ambasador USA w Chinach Nicholas Burns, że listopadowe spotkanie na szczycie między dwoma prezydentami w San Francisco doprowadziło do stosunkowo bardziej stabilnych relacji między dwoma krajami. Niemniej nie rozwiązało to wielu nierozstrzygniętych różnic w głównych kwestiach, ale potwierdziło, że są konkurentami. Najprawdopodobniej przez całą następną dekadę pozostaną systemowymi rywalami. Nie zgadza się on z tymi w Chinach, którzy twierdzą, że Wschód rośnie, a Zachód malej, że Stany Zjednoczone w jakiś sposób podupadają.

Odp. Ambasador Burns wielokrotnie wypowiadał się negatywnie na temat Chin. To wyraźnie odbiega od wspólnych ustaleń osiągniętych przez dwóch prezydentów Chin i USA podczas spotkania na szczycie w San Francisco. Są one sprzeczne z duchem tego spotkania i nie służą solidnemu oraz stałemu rozwojowi stosunków chińsko-amerykańskich. Chiny są przekonane, że stosunki dwustronne nie powinny być grą o sumie zerowej, w której jedna strona konkuruje z drugą lub rozwija się kosztem drugiej. Sprzeciwiają się definiowaniu stosunków dwustronnych poprzez rywalizację oraz oczernianiu czy atakowaniu Chin. Sprzeciwiają się również jakiekolwiek ingerencji USA w wewnętrzne sprawy Chin pod pretekstem praw człowieka i wartości oraz ograniczaniu w imię konkurencji uzasadnionego prawa do ich rozwoju. Chiny zawsze przestrzegają zasad wzajemnego szacunku, pokojowego współistnienia i współpracy korzystnej dla wszystkich. Wyrażają nadzieję, że Stany Zjednoczone będą współpracować z Chinami idąc w tym samym kierunku i wdrożą ważne wspólne ustalenia osiągnięte przez dwóch prezydentów podczas ich ostatniego spotkania.

第五(5). Wezwania, między innymi Ambasady Chin w Singapurze, chińskich obywateli do nieuprawiania hazardu za granicą, bo to narusza chińskie prawo. W komunikatach ambasad stwierdza się, że także transgraniczny hazard uprawiany przez chińskich obywateli powoduje, że mogą być oni podejrzani o łamanie prawa obowiązującego w Chinach.

Odp. Stanowisko w tej sprawie jest jasne. Chiny nie zezwalają na inwestowanie chińskiego kapitału w zagraniczne kasyna, nie zezwalają obywatelom Chin na angażowanie się w prowadzenie zagranicznych kasyn oraz zagranicznym kasynom na zachęcanie obywateli Chin do hazardu. Kraj przy tym jest gotowy kontynuować współpracę z odpowiednimi stronami, zintensyfikować walkę z przestępczością transgraniczną oraz chronić stabilność i porządek społeczny w regionie, a także życie i własność ludzi.

第六(6). Możliwości wzięcia udziału przez Chiny w konferencji pokojowej na temat Ukrainy, która planowana jest w Szwajcarii.

Odp. Chiny popierają zorganizowanie w odpowiednim czasie międzynarodowej konferencji pokojowej, która zostanie uznana zarówno przez Rosję, jak i Ukrainę, zapewni równy udział wszystkich stron oraz uczciwe dyskusje na temat wszystkich planów pokojowych. Chiny będą nadal odgrywać konstruktywną rolę w zawieszeniu broni i politycznym rozwiązaniu kryzysu. W kwestii Ukrainy Chiny utrzymują obiektywne i sprawiedliwe stanowisko.

第七(7). Krytyki Sekretarz Stanu USA Antony Blinken działań Chin na Morzu Południowochińskim i potwierdził gwarancje USA w bezpieczeństwo Filipin.

Odp. Stany Zjednoczone nie są stroną w sprawie Morza Południowochińskiego i nie mają prawa ingerować w kwestie sporów morskich między Chinami a Filipinami. Współpraca wojskowa USA i Filipin nie powinna podważać suwerenności Chin oraz ich praw i interesów na Morzu Południowochińskim, ani być wykorzystywana do wspierania nielegalnych roszczeń Filipin. Chiny będą nadal podejmować niezbędne kroki w celu zabezpieczenia swojej suwerenności terytorialnej oraz praw, a także utrzymania pokoju i stabilności na Morzu Południowochińskim.

 

Wybrał i przygotował: 梁安基Liang Z. Andrzej

Na podstawie {źródło}: fmprc.gov.cn

中国Chiny上海ShangHai

23.03.2024 (14丙戌 日02丁卯月4722甲辰龙年) 中国Chiny.梁的三分钱 Lianga Trzy Feny. Subiektywny Serwis Informacyjny (8.2024)

23.03.2024 (14丙戌日02丁卯月4722甲辰龙年) 中国Chiny.梁的三分钱 Lianga Trzy Feny. Subiektywny Serwis Informacyjny (8.2024)

中国航天科工集团公司“China Aerospace Science and Industry Corporation potwierdziła, że w końcu ubiegłego roku pojazd testowy w niskopróżniowej rurze i na poduszce elektromagnetycznej (hyperloop-megalev) osiągnął rekordowa prędkości ponad 630km/godz. Cel na ten rok to osiągnięcie prędkości 1000 km/godz. Próby odbywają się na 2 km torze w 大同DaTong w północnej prowincji 山西ShanXi. Jest to również najdłuższy na świecie tunel, największa pełnowymiarowa ultraszybka linia testowa systemu transportu na poduszce elektromagnetycznej w niskiej próżni.

Więcej: news.mydrivers.com/1/961/961456.htm; baijiahao.baidu.com/s?id=1790738112765780523&wfr=spider&for=pc;

 

Według informacji USA Securities and Exchange Commission w czwartym kwartale 2023 马云Ma Yun (Jack) wykupił akcje Alibaba 阿里巴巴控股集团股份有限公司 Alibaba Holding Group Co., Ltd., notowane na giełdzie w Nowym Jorku, za 50 mln USD; ok.201,350 mln PLN. W rezultacie zwiększył swój udział w Alibaba do ponad 4,3%. To uczyniło Ma największego pojedynczego udziałowca tego Holdingu, który założył w 1999 r. i do 2019 stal na jego czele. Jeśli do tego dodamy, że蔡崇信Cai Chong Xin (Joe), również współzałożyciel i aktualny prezes holdingu, także samo kupił te akcje, tym razem wartości 151,7 mln USD, będzie w ten sposób drugim co do wielkości udziałowcem po Ma Yun, a obaj mogą w pełni kontrolować Alibaba i jej spółki. Obecnie ich łączne udziały przekroczyły te dotychczas największego udziałowca, japoński inwestycyjny SoftBank Group. Od grudnia 2022r. zmniejszał on liczbę akcji Alibaba w swoim portfolio. Posiadał ich wtedy 7%, kiedy w marcu 2023 już tylko ok. 2%, a obecnie mniej niż 0,5%. Po tym jak Ma Yun od 2023 stopniowo zaczął pojawiać się w firmie, brać udział w niektórych posiedzeniach zarządu a teraz zwiększył swoje udziały i stał się największym akcjonariuszem. Analitycy spekulują, czy Ma ponownie powróci do Alibaby i przejmie stery tego giganta e-commerce i fintech? Już są pierwsze sygnały „ożywienia” tego holdingu i jego aktywności rynkowej.

Więcej: 163.com/dy/article/IP9OUL7F05390H81.html; stock.hexun.com/2024-01-25/211750765.html

 

Nowym pojazdem elektrycznym z Chin, który zdobywa rynek Stanów Zjednoczonych jest prosty trójkołowiec GW-8A. Wszystko za sprawą pewnego zbiegu okoliczności. W grudniu ubiegłego roku jeden z mieszańców Durborn w stanie Michigan przez internet zakupił GW-8A za 600 USD; ok. 2,510 PLN, w prezencie świątecznym dla swojego teścia, rolnika. Następnie opublikował w mediach społecznościowych filmiki z jazdy nim, które zyskały dużą popularność. Producent tej trójkołówki w styczniu otrzymał ze Stanów Zjednoczonych zamówienia na 600 szt. Nic dziwnego, że ten model tego elektrycznego pojazdu, którego nigdy wcześniej nigdy nie widzieli, prostej konstrukcji, łatwy w prowadzeniu, zdolny do przewozu ładunków i ludzi, wzbudził duże zainteresowanie Amerykanów.

江苏国威摩托车有限公司 JiangSu GuoWei Motorcycle Co., Ltd. – producent GW-8A – działa na rynku od ponad 23 lat. Sprzedaje swoje pojazdy do 80 krajów, głównie rozwijających się, ale nigdy do Stanów Zjednoczonych. Ten najnowszy sukces zachęcił firmę do zwiększenia wysiłków na rzecz budowy fabryk za granicą oraz badania przepisów bezpieczeństwa i jakości na docelowych rynkach. W najbliższych planach ma uruchomienie fabryki w Czechach.

Firma JiangSu GuoWei zlokalizowana jest w 无锡WuXi (prowincja江苏JiangSu). Miasto to jest nazywane stolicą pojazdów i motocykli elektrycznych. Oficjalne dane pokazują, że w 2022 r. z linii w tamtejszych fabryk zjechało ponad 22 miliony sztuk dwu-, trzy czy czterokołowych pojazdów małej prędkości, co stanowi około jednej trzeciej rocznej produkcji w kraju. W tamtejszym parku przemysłowym zlokalizowanych jest ponad 146 fabryk tego typu. 6 z 10 największych w kraju producentów motocykli elektrycznych ma tam swoje siedziby.

P odstawowe dane techniczne elektrycznej trójkołówki GW-8A to:

Max. prędkość: do 40 km/godz.

Moc silnika: 1000W

Maksymalna prędkość: 38km/h

Pojemność akumulatora: 60/72V-32/45AH

Wymiar: 3200*1170*1265mm

Jedno ładownie wystarczy na przejechanie 50-70 km

Ładowność 300-400 kg

Akumulator kwasowo-ołowiowy

Zdolność pokonywania wzniesień: 20 stopni

Ciekawe czy byłoby zainteresowanie polskich rolników.

Na podstawie: baijiahao.baidu.com/s?id=1790184926918632029&wfr=spider&for=pc;

news.qingdaonews.com/wap/2024-01/23/content_23533084.htm;

163.com/dy/article/IOHBBLJ5053469LG.html; sdxw.iqilu.com/w/article/YS0yMS0xNTM3MzI2OQ.html;

 

M ało kto tym wie, że wschodnia prowincja 江苏JiangSu znana jest z produkcji i eksportu statków. Utworzyła cały klaster przemysłu stoczniowego, produkujący szeroką gamę statków, takich jak wysokiej klasy wycieczkowe, towarowe, typu „ro-ro” (roll-on/roll-off), do przewożenia skroplonego gazu ziemnego (LNG), kontenerowce czy do montażu turbin wiatrowych. Przychody z eksportu statków zbudowanych w prowincji JiangSu za 2023 wyniosły 65,53 mld RenMinBi (人民币RMB) / Yuan (¥); ok.36,67 mld PLN, co jest wzrostem o 37,1 % rok do roku. Podobnie jak cały chiński przemysł stoczniowy, który jest globalnie numer jeden i od wielu lat przynosi bardzo dobre wyniki. W 2023 r. dochody jego wyniosły 623,7 mld RenMinBi (人民币RMB) / Yuan (¥); ok.349,189 mld PLN, to jest wzrost o +20% r/r. Natomiast zyski stoczni zwiększyły się o +131,7% r/r. Nowy rok również zaczęły od silnego akcentu. Otrzymały zamówienie na budowę pierwszego na świecie kontenerowca napędzanego amoniakiem, co stanowi przełom w zakresie czystej energii w żegludze. Statek będzie o pojemności 1400 kontenerów TEU, długości 150 m i szerokości 27 m. Dla belgijskiego właściciela zostanie przekazany w 2026 roku. Statek będzie opracowany i zaprojektowany przez 上海船舶研究设计院ShangHai Shipbuilding Research and Design Institute, 中国船舶集团有限公司China Shipbuilding Corporation a zbudowany przez 青岛扬帆船舶制造有限公司QingDao YangFan Shipbuilding Co., Ltd.

Na marginesie. Jak oni to robią, że chińskie stocznie są globalnymi liderami i dochodowe, a polskie trzeba było zlikwidować, a statki budować … w Chinach?

Na podstawie: guandian.cn/article/20240205/383226.html; thepaper.cn/newsDetail_forward_26477748;

 

Najnowszy World Directory of Modern Military Warships (WDMMW) podaje, że na koniec 2023 r. chińska marynarka wojenna posiadała 426 okrętów wojennych. Okręty podwodne i korwety, stanowią większość tej floty, odpowiednio 72 i 71 statków. Poza tym z ważniejszych okrętów posiadają także trzy lotniskowce, 44 fregaty oraz 42 niszczyciele. W celu obrony wybrzeża i odstraszania, mogą wysłać 127 przybrzeżnych statków patrolowych. Mają także 9 okrętów desantowych. Średnia wieku całej floty to 14,9 lat i należy do jednych z najmłodszych. Okręty marynarki wojennej USA mają średnią wieku 21,4 lat (243 statki). Jednak to ona jest wciąż globalnie najsilniejsza. Według WDMMW wskaźnika oceny wartości, siły floty i jej struktury, uwzględniając mocne oraz słabe strony marynarka Stanów Zjednoczonych uzyskała 323,9 pkt., Chińska 319,8 pkt. i jest w globalnym rankingu druga.

Na podstawie: wdmmw.org/peoples-liberation-army-navy-china.php

 

Z początkiem lutego Airbus uruchomił swój pierwszy globalny projekt recyklingu samolotów w 成都ChengDu (stolica południowo-zachodniej prowincji 四川SiChuan) – Airbus Lifecycle Services Centre (ALSC). Projekt ten to inwestycja wielkości 6 mld 人民币 RenMinBi (RMB)/Yuan; ok.3,359 mld PLN. Zlokalizowany jest na obszarze 60 ha i ma możliwości obsługi szerokiej gamy najważniejszych typów samolotów oraz obsłużyć kanały dystrybucji w celu odsprzedaży części wielokrotnego użytku z wycofanych samolotów. Celem jest poprawa wskaźnika odzyskiwania komponentów i materiałów, osiągając w ten sposób ponad 90 procent pod względem masy ekologicznego recyklingu samolotów. Projekt od koncepcji, planów do zakończenia budowy zajął 14 miesięcy. W tym czasie powstały dwa hangary serwisowe, dwa magazyny materiałów lotniczych, budynki biurowe i pomocnicze. Każdy hangar ma długość 99 metrów i szerokość 91 metrów. Mogą pomieścić największe modele Airbus A380. ALSC może nie tylko wykonywać prace konserwacyjne, recyklingu samolotów, ale także obsługiwać ładunki.

Dla Airbusa to pierwsze takie centrum poza Europą. Aktualnie ma on łącznie 3 186 dostawców w 49 krajach, głównie we Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii (stanowią 81% wszystkich). 107 to dostawcy części/komponentów z Chin.

Cheng Du od dłuższego czasu dąży do szybkiego rozwoju przemysłu lotniczego i stworzenia centrum w południowo – zachodniej części kraju dla przewozów pasażerskich oraz towarowych. Według danych四川省机场集团有限责任公司 SiChuan Province Airport Group Co Ltd., w 2023 r. dwa międzynarodowe porty lotnicze w mieście obsłużyły ponad 74,92 mln pasażerów oraz 771 000 ton ładunków. Prognozy Airbus przewiduje, że do 2042 r. Chiny staną się największym na świecie rynkiem usług lotniczych o szacunkowej wartości rynkowej 54,1 mld USD; ok.207,839 mld PLN.

Na podstawie: jiemian.com/article/10724728.html; m.thepaper.cn/baijiahao_19181561

 

W 2023 Chiny wyprzedziły z dużym marginesem Stany Zjednoczone i resztę świata w finansowaniu startupów zajmujących się układami scalonymi/chipami. 80% wszystkich funduszy venture capital w Państwie Środka trafiły do poczatkujących firm zajmujących się projektowaniem, produkcją chipów lub konstruowaniem maszyn do produkcji układów scalonych. Tak wynika z raportu firmy doradczej PitchBook. Tymczasem amerykańskie startupy otrzymały w zeszłym roku około 11% inwestycji VC w chipy. Dla Chin sektor półprzewodników/układów scalonych to priorytet inwestycyjny. We wrześniu 2023

uruchomiły już trzeci duży fundusz państwowy, tym razem o wartości 290 mld人民币 RenMinBi (RMB)/Yuan; ok.162,6 mld PLN, który ma wspierać ten sektor.

Na podstawie: https://pitchbook.com/news/articles/china-semiconductors-startups-vc

 

Według raportu opublikowanego przez 中国电力企业联合会Radę Energii Elektrycznej Chin wynika, że zainstalowane moce pochodzące z nowych źródeł energii odnawialnej w 2023 po raz pierwszy przekroczyły zainstalowaną moc energii pochodzącej z węgla.

Stwierdza on, iż trendy zielonej i niskoemisyjnej transformacji energetycznej nadal postępują. Zainstalowana moc z odnawialnych źródeł energii wynosiła 53,9% całości a wytwarzana z węgla 39,9%. Nowo podłączona w 2023 do sieci moc energii pochodzącej z elektrowni wiatrowych i słonecznych przekroczyła 1 miliard kilowatów. Zwiększyło się w ubiegłym roku również tempo wzrostu zużycia energii elektrycznej, które jest swoistym “barometrem” krajowego rozwoju gospodarczego. Zużycie energii elektrycznej wyniosło 9,22 bln kWh, co oznacza wzrost o +6,7% rok do roku. Oczekuje się, że w 2024 r. będzie ono stale rosło i wyniesie 9,8 bln kWh, co znów oznacza wzrost o około +6% w stosunku do 2023 r. W ubiegłym roku moc zainstalowana na mieszkańca po raz pierwszy przekroczyła 2 kW/osobę, osiągając 2,1 kW. Należy jednak zauważyć, że energia pochodząca z węgla pozostaje głównym źródłem zasilania gospodarki Chin. Moc uzyskana z elektrowni węglowych w bieżącym roku ma spaść do 37%. Raport wskazał również na zadania jakie stoją przed energetyka w 2024, to: po pierwsze, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla wszystkich zakątków kraju; po drugie, przyspieszenie reform i ustanowienia stabilnego oraz rynkowego systemu taryfowego, a po trzecie, przyspieszenie promocji nowego typu budowy systemu elektroenergetycznego. Widać również, że kierunek działań jest jeden – Chiny liderem globalnej transformacji energetycznej.

Na podstawie: mp.weixin.qq.com/s/pnBPOQz99xg32978-o37WA; cec.org.cn/#/

 

Po raz 35 z rzędu, prowincja GuangDong (广东) zajęła pierwsze miejsce w kraju pod względem wartości PKB za 2023 r. Osiągnął on wysokość 13,567 bln 人民币 RenMinBi (RMB)/Yuan; ok. 7,608 bln PLN, przy tempie wzrostu +4,8% r/r (rok do roku). Z punktu widzenia całkowitej wartości PKB, pozostałe miejsca za prowincją GuangDong zajmuje 江苏JiangSu, 山东ShanDong, 浙江ZheJiang, 四川SiChuan, 河南HeNan, 湖北HuBei, 福建FuJian, 湖南HuNan i 上海ShangHai, który zamyka pierwszą dziesiątkę. Natomiast jeśli chodzi o tempo wzrostu PKB to 18 prowincji, miast wydzielonych na prawach prowincji oraz specjalnych regionów administracyjnych osiągnęło większe jego tempo PKB od średniej krajowej (+5,2% r/r). Największe tempo wzrostu było w Specjalnym Regionie Administracyjnym 澳门AoMen/Makao (+74,4% r/r dzięki silnemu odbiciu po Covid głównego przemysłu, czyli kasyna i hazardu). Pozostałe jednostki administracyjne z pierwszej dziesiątki to 西藏XiZang/Tybet (+9,5%), 海南HaiNan (+9,2%), 新疆XinJiang (+6,8%), 宁夏NingXia (+6,6%), 甘肃GanSu (+6,4%), 吉林GuiLin (+6,3%), 重庆ChongQing (+6,1%), 浙江ZheJiang (+6,0%), 山东ShanDong (+6,0%), 湖北HuBei (+6,0%), 四川SiChuan (+6,0%). Czyli generalnie najszybciej PKB rosło w tych regionach najsłabiej rozwiniętych i o niskim poziomie gospodarki. Natomiast z przyjętych celów wzrostu PKB na 2024 wynika, że na 34 jednostki administracyjne szczebla prowincji 30 zakłada wzrost PKB od +5,0% do +6,5% r/r. In plus znów wyróżniają się XiZang/Tybet i HaiNan, które planują powiększenie PKB w 2024 o +8% r/r. Warto zapamiętać te cyfry.

Na marginesie: PKB 香港 XiangGang/HongKongu w 2023 wyniosło +3,2% r/r, a 台湾TaiWanu +1,4% r/r (najniższy wynik od 14 lat).

Na podstawie: shobserver.com/staticsg/res/html/web/newsDetail.html?id=711835&sid=11;

chinanews.com.cn/dwq/2024/01-31/10156340.shtml; roll.sohu.com/a/755588806_561670;

 

21.03.2024 《12壬午日02丙寅月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (11-15.03.2024,Cz.3 z 3)

21.03.2024 12壬午日02丙寅月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (11 – 15.03.2024, Cz.3 z 3) na temat:

第十三(13). Uwag indyjskiego ministra spraw zewnętrznych na temat obecnego stanu stosunków między Indiami a Chinami. Uważa on, że posiadanie tak wielu sił zbrojnych na granicy po prostu nie leży we wspólnym interesie. Utrzymywanie napięcia nie służyły dobrze żadnej z storn. Wraził przekonanie, że im szybciej Indie i Chiny to rozwiążą, tym lepiej dla obu państw. Nadal Indiom bardzo zależy na znalezieniu sprawiedliwego, rozsądnego rozwiązania problemu w sprawie granic.

Odp. Chiny wielokrotnie podkreślały, że kwestia granic nie stanowi całości stosunków chińsko-indyjskich i powinna być odpowiednio traktowana w stosunkach dwustronnych i właściwie zarządzana. Mają nadzieję, że Indie będą działać w tym samym kierunku co Chiny i podejdą do stosunków dwustronnych z perspektywy strategicznej oraz długoterminowej. Oba kraje powinny wzmacniać wzajemne zaufanie i unikać nieporozumień oraz błędnych ocen. Powinny zintensyfikować dialog i współpracę oraz unikać tworzenia przeszkód. Powinny właściwie zarządzać różnicami. Chiny, jak i Indie uważają, że szybkie uregulowanie sytuacji na ich wspólnej granicy służy interesom obu krajów. Są zdania, że Chiny i Indie będą utrzymywać komunikację kanałami dyplomatycznymi i wojskowymi, aby znaleźć jak najszybciej akceptowalne dla obu stron rozwiązanie kwestii granicznych.

第十西(14). Wypowiedzi Sekretarz Departamentu Handlu USA pani Raimondo, że chińskie samochody elektryczne stanowią zagrożenie dla prywatności Amerykanów, a także dla bezpieczeństwa narodowego. Podobnie Unia Europejska zamierza wprowadzić sankcje na takie samochody z Chin.

Odp. Stany Zjednoczone nagminnie wykorzystują tak zwane bezpieczeństwo danych jako pretekst do ograniczenia ich przepływu. Posunięcia te w istocie nadużywają zasadę bezpieczeństwa narodowego i mają na celu powstrzymanie rozwoju konkurencyjnych firm z innych krajów. Podsycanie tak zwanego “chińskiego zagrożenia” dla bezpieczeństwa danych to nic innego jak tworzenie wymówek, aby usprawiedliwić działania USA mające na celu powstrzymanie Chin. Chiny nigdy nie nadużywają ograniczeń ukierunkowanych na określone kraje lub określone firmy. Firmy ze wszystkich krajów i platform, produktów czy usługi wszelkiego rodzaju są otwarcie witani na chińskim rynku, o ile są one zgodne z wymogami chińskich przepisów ustawowych i wykonawczych.

W łańcuchu przemysłowym pojazdów elektrycznych strony mają wzajemnie powiązane interesy. Sukces Chin w branży pojazdów elektrycznych to sukces globalizacji. Chińskie pojazdy elektryczne są powszechnie akceptowane na świecie nie poprzez korzystanie z dotacji, ale poprzez pracę nad poprawą jakości i obniżeniem kosztów. Przyczyniło się to również do globalnego rozwoju ekologicznego i niskoemisyjnego. Chiny liczą, że UE będzie szczerze przestrzegać zasad WTO, realizować swoje zobowiązanie do utrzymania otwartego rynku, przestrzegać zasad gospodarki rynkowej, szanować wysiłki podejmowane przez chińskie firmy w zakresie innowacji, rozważnie stosować środki zaradcze i wspólnie podtrzymywać ogólną współpracę gospodarczą oraz handlową między Chinami a UE.

第十五(15). Wypowiedzi Prezydenta Rosji Władimira Putina, że Rosja jest w pełni gotowa do wojny nuklearnej i że użyje broni jądrowej, jeśli jej suwerenność zostanie zagrożona.

Odp. W styczniu 2022 r. przywódcy pięciu państw posiadających broń jądrową wydali wspólne oświadczenie w sprawie zapobiegania wojnie nuklearnej, w którym potwierdzili, że wojny nuklearnej nie można wygrać i nigdy nie wolno jej prowadzić. Zasada ta została potwierdzona przez stronę rosyjską. Chiny uważają, że wszystkie państwa posiadające broń jądrową muszą przyjąć ideę wspólnego bezpieczeństwa i utrzymać globalną równowagę strategiczną oraz stabilność. W obecnych okolicznościach międzynarodowych strony muszą podjąć konkretne działania i wspólnie dążyć do deeskalacji.

第十六(16). Projektu rządu Wielkiej Brytanii ograniczenie liczby dyplomatów Chin, którzy mogą wjechać do Wielkiej Brytanii w celach służbowych, w związku z obawami, że system ten jest nadużywany do przyjazdu szpiegów do tego kraju.

Odp. Podróże dyplomatów i osób w oficjalnych sprawach są bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju dwustronnych stosunków, a także sprzyjają zwiększaniu wzajemnego zaufania, praktycznej współpracy we wszystkich dziedzinach. Chiny od dawna zapewniają duże ułatwienia dla brytyjskich dyplomatów i osób podróżujących służbowo do Chin i mają nadzieję, że Wielka Brytania będzie współpracować z Chinami w tym samym kierunku, tak jak to jest ustalone w odpowiednich porozumieniach obu stron.

第十七 (17). Zapowiadanej przez Japonie, USA i Filipiny zorganizowania w kwietniu bieżącego roku szczytu, na którym trzy państwa omówią kroki jakie będą podejmować w odpowiedzi na działania Chin na Morzu Wschodnio- i Południowochińskim.

Odp. Działania Chin na Morzu Wschodniochińskim i Południowochińskim są całkowicie zgodne z prawem krajowym, międzynarodowym i nie można im nic zarzucić. Dla kontrastu, Stany Zjednoczone przemierzyły pół świata, by dotrzeć do drzwi Chin i stworzyć ekskluzywne bloki kręgi, prężyć muskuły i dokonywać prowokacji. Są to jawne działania hegemoniczne. Chińska suwerenność terytorialna oraz prawa morskie są nienaruszalne. Chiny są zdeterminowane i maja niezachwianą wolę utrzymania swoich praw. Będą zdecydowanie reagować na wszelkie próby naruszania swoich suwerennych praw i interesów.

第十八 (18). Raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych o Rozwoju Społecznym 2023/2024. Pokazuje on, że indeks rozwoju społecznego Chin w 2022 r. wzrósł do 0,788, zajmując 75. miejsce na świecie, w porównaniu z 79. w 2021 r.

Odp. Chiny są jedynym krajem na świecie, który przeskoczył z grupy niskiego rozwoju społecznego do grupy wysokiego rozwoju od czasu, gdy wskaźnik ten został po raz pierwszy zmierzony w 1990 roku. Wzrost chińskiego wskaźnika jest wynikiem stosowania przez Komunistyczną Partię Chin filozofii rozwoju skoncentrowanego na ludziach i umieszczania ludzi w centrum działań modernizacyjnych. Od początku reform i otwarcia, populacja wydźwignięta z ubóstwa w Chinach stanowiła ponad 70 procent światowej. Chiny dokonały historycznego osiągnięcia w postaci wyeliminowania ubóstwa absolutnego 10 lat przed terminem wyznaczonym w ramach Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju na 2030. Średnia długość życia mieszkańca wzrosła do 78,2 lat, roczny dochód do dyspozycji na mieszkańca osiągnął blisko 40 000 RMB (人民币RenMinBi) / ¥ (Yuan); ok.21,963 PLN, a kraj ma największą i najbardziej obiecującą na świecie grupę o średnich dochodach, liczącą ponad 400 milionów osób. Chiny stworzyły również największy na świecie system edukacji, system ubezpieczeń społecznych i system opieki medycznej. Chińczycy mają teraz coraz większe poczucie korzyści, szczęścia, bezpieczeństwa. Chińska modernizacja, wraz z jej postępem, zmienia aspiracje do lepszego życia i poprawia standard oraz jakość ich życia.

第十九(19). Gotowości irackiego banku centralnego do przeprowadzania transakcji z Chinami w RMB (人民币RenMinBi) / ¥ (Yuan).

Odp. Chiny i Irak są strategicznymi partnerami. Prowadzą wzajemnie korzystną współpracę w różnych dziedzinach. Chiny są gotowe do współpracy z Irakiem w celu zwiększenia współpracy finansowej oraz ułatwienia handlu i inwestycji.

第二十(20). Petycji przedstawicieli przemysłu stalowego USA do sekretarza handlu o wszczęcie dochodzenia antydumpingowego w sprawie chińskiego przemysłu stoczniowego.

Odp. Globalne przywództwo Chin również w takich dziedzinach, jak w przemyśle stoczniowym i transporcie morskim, zostało osiągnięte dzięki ciężkiej pracy, wysokiej jakości oraz dobrej reputacji wypracowanej w ostrej konkurencji rynkowej, a nie poprzez tak zwane “dyskryminacyjne praktyki handlowe” czy subsydia. Stany Zjednoczone powinny stać na straży zasad gospodarki rynkowej i uczciwej konkurencji oraz zapewnić sprawiedliwe, niedyskryminujące środowisko biznesowe dla firm ze wszystkich krajów.

第二十一(21). Czy Chiny są krajem rozwijającym się czy rozwiniętym.

Odp. Należy zaznaczyć, że Chiny z ogólnej, kompleksowej perspektywy Chiny nadal są krajem rozwijającym się, co ma solidne podstawy w chińskich realiach krajowych i w prawie międzynarodowym. Status Chin jako kraju rozwijającego się w różnych organizacjach międzynarodowych nie może zostać odebrany przez żadne państwo. Wraz ze wzrostem siły Chin, będą wnosić większy wkład w postęp ludzkości i globalny rozwój.

Wybrał i przygotował: 梁安基Liang Z. Andrzej

Na podstawie {źródło}: fmprc.gov.cn

中国Chiny上海ShangHai

20.03.2024 《11癸未日02丁卯月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (11 – 15.03.2024, Cz.2 z 3)

20.03.2024 11癸未日02丁卯月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (11 – 15.03.2024, Cz.2 z 3) na temat:

第八 (8). Wyrażenia głębokiego zaniepokojenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Korei spowodowaną coraz liczniejszymi konfliktami między chińskimi i filipińskimi statkami ochrony wybrzeża na Morzu Południowochińskim. Przy tym Republika Korei popiera pokój, stabilność, swobodę żeglugi i lotów na tym akwenie zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego.

Odp. Chiny są poważnie zaniepokojone tym oświadczeniem. W sprawie nielegalnych wtargnięć filipińskich statków na chińskie wody terytorialne zostały opublikowane odpowiednie informacje i przedstawione fakty. Przyczyną tych zdarzeń było to, że strona filipińska wbrew swoim zobowiązaniom naruszyła suwerenność terytorialną Chin. W związku z tym podjęły one profesjonalne, powściągliwe, zgodnie z prawem, niezbędne środki przeciwdziałające temu. Odpowiedzialność za te incydenty spoczywa całkowicie na stronie filipińskiej. Korea Południowa nie jest stroną w sprawie Morza Południowochińskiego. Jednak w ostatnich latach zmieniła swoje neutralne stanowisko, którego trzymała się przez lata. Chin po raz kolejny wżywają Republikę Korei do dokonania właściwego wyboru, powstrzymania się od naśladowania innych w celu zwiększania napięcia w tych sprawach oraz unikania niepotrzebnego pogarszania stosunków Chiny-Południowa Korea.

第九(9). Dwóch sesji (Ludowo Politycznej Konferencja Konsultacyjna Chin 中国人民政治协商会议 – organ doradczy parlamentu skupiający wszystkie partie polityczne i organizacje społeczne kraju oraz 中华人民共和国全国人民代表大会Ogólnochińskiego Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych – parlamentu), które wysłały pozytywne sygnały o ożywieniu gospodarczym Chin

Odp. Coroczne dwie sesje są ważnym wydarzeniem politycznym w Chinach, które również przyciągają wszystkie najważniejsze media zagraniczne. Niezależnie od tego, czy chodzi o ogłoszenie wzrostu PKB o 5 procent, czy też o takie słowa klucze jak “新质生产力” “nowa jakość sił produkcyjnych, „高质量发展” rozwój wysokiej jakości i „高水平对外开放” wyższy poziom otwarcia na świat zewnętrzny, to wszystkie one przyciągnęły uwagę tych mediów. Świat zobaczył. Ze Chiny stoją postępem, pionierskimi innowacjami, otwartością, zaufaniem i solidarnością. Jeszcze bardziej pozytywnie został postrzegany ogromny potencjał Chin w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego.

Cel wzrostu PKB w 2024 na poziomie około 5 procent pokazuje odporność, potencjał i witalność chińskiej gospodarki. Przekracza on nie tylko prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, ale także ich prognozy dla tempa wzrostu USA i Europy. Istotne, nowe pojęcie nowej jakości sił produkcyjnych prowadzi chińską gospodarkę do przełamania nowych barier. Będzie rozwijała ona nowe siły wytwórcze wysokiej jakości w oparciu o lokalne warunki. Po raz pierwszy w tegorocznym raporcie z prac rządu przedstawiono, że kraj dążyć będzie do modernizacji systemu przemysłowego i szybszego rozwoju tych nowych sił. W ubiegłym roku eksport pojazdów elektrycznych, akumulatorów litowo-jonowych i produktów fotowoltaicznych przekroczył bilion RMB ok. mld PLN, co oznacza wzrost o 30 procent rok do roku. W ubiegłym roku przyspieszył również rozwój gospodarki cyfrowej, a ponad połowa populacji korzysta już z sieci 5G. Liczba międzynarodowych patentów zgłoszonych przez chińskich wnioskodawców jest przez cztery kolejne lata najwyższa na świecie. W sprawozdaniu z prac rządu wskazano, że kraj powinien dążyć do otwarcia na wyższe standardy, promować wzajemne korzyści, dostosowanie do międzynarodowych zasad gospodarczych i handlowych, stale rozszerzać otwarcie instytucjonalne, pracować nad stałym zwiększaniem wolumenu i jakości handlu zagranicznego, intensyfikować wysiłki w celu przyciągnięcia inwestycji zagranicznych, dążyć do solidnego postępu we współpracy w ramach Pasa i Szlaku oraz pogłębiać wielostronną, dwustronną i regionalną współpracę gospodarczą. W styczniu w Chinach założono 4 588 firm z kapitałem zagranicznym, co oznacza wzrost o 74,4 procent rok do roku. Według najnowszej ankiety przeprowadzonej przez Niemiecką Izbę Handlową w Chinach, 91 procent niemieckich firm będzie nadal inwestować w Chinach. Natomiast raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Chinach wskazuje, że 76 procent ankietowanych firm planuje ponownie tutaj zainwestować.

Wspomniane dwie sesje były ważnym oknem, aby obserwować, strać się zrozumieć chińską demokrację ludową, a także zobaczyć jej żywotność. W przyszłości Chiny będą nadal rozwijać demokrację ludową, która jest szerzej zakrojona, w pełni wdrożona i odpowiada całej ludności. Będą opowiadać się za wspólnymi wartościami ludzkości oraz prowadzić wymianę i wzajemne uczenie się z innymi krajami w zakresie demokracji i innych kwestii opartych na wzajemnym szacunku.

第十(10). Zakończenia drugiej rundy dyplomacji, jaką przeprowadził w krajach europejskich 国政府欧亚事务特别代表specjalny przedstawiciel chińskiego rządu ds. euroazjatyckich, Panem 李辉 Li Hui.

Odp. W dniach od 2 do 12 marca odwiedził on Rosję, siedzibę UE, Polskę, Ukrainę, Niemcy i Francję. Przeprowadził rozmowy z odpowiednimi stronami na temat politycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie, dokonał dogłębnej wymiany poglądów, aby kontynuować mediacje między różnymi stronami i wymienić informacje. Minęły ponad dwa lata od rozpoczęcia pełnej eskalacji kryzysu na Ukrainie. W tym czasie Chiny zawsze zajmowały obiektywne i bezstronne stanowisko oraz pracowały nad budowaniem konsensusu w celu zakończenia konfliktu oraz utorowania drogi do rozmów pokojowych. Ponieważ konflikt przeciąga się, a sytuacja zagraża eskalacją i rozprzestrzenianiem się, najpilniejszym priorytetem jest teraz przywrócenie pokoju. Chiny mają szczerą nadzieję, że odpowiednie strony wykażą się wolą polityczną, doprowadzą do deeskalacji sytuacji i podejmą wspólne wysiłki na rzecz szybkiego zawieszenia broni oraz zrównoważonej, skutecznej i trwałej europejskiej architektury bezpieczeństwa. Chiny będą nadal promować rozmowy pokojowe i odgrywać konstruktywną rolę w politycznym rozwiązaniu kryzysu na Ukrainie.

第十一(11). Przyjęcia ustawy przez Kongres Stanów Zjednoczonych zakazującej korzystania z aplikacji TikToka.

Odp. W ostatnich latach administracja USA nigdy nie przestała ścigać TikToka, choć nigdy nie znalazła żadnych dowodów na to, że aplikacja ta stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA. Taka praktyka uciekania się do hegemonicznych posunięć, gdy nie można odnieść sukcesu w uczciwej konkurencji, zakłóca normalne funkcjonowanie przedsiębiorstw, podważa zaufanie międzynarodowych inwestorów do środowiska inwestycyjnego, sabotuje normalny porządek gospodarczy i handlowy na świecie oraz z pewnością ostatecznie odbije się na samych Stanach Zjednoczonych.  Amerykański sposób postępowania z TikTok jest wyraźnie aktem zastraszania i logiką rabusiów.

第十二(12). Wprowadzenia przez ustawodawców amerykańskich nowych przepisów wprowadzających zakaz inwestycji zagranicznych w nieruchomości kupowane przez nabywców z Chin i innych krajów zagranicznych, które budzą obawy o bezpieczeństwo narodowe.

Odp. Już wcześniej jasno przedstawiliśmy stanowisko Chin tych kwestiach. Mamy nadzieję, że Stany Zjednoczone przestaną nadużywać koncepcji bezpieczeństwa narodowego i zaprzestaną niewłaściwej praktyki nieuzasadnionego zakłócania oraz tłumienia normalnej współpracy gospodarczej czy handlowej.

 

Wybrał i przygotował: 梁安基Liang Z. Andrzej

Na podstawie {źródło}: fmprc.gov.cn

中国Chiny上海ShangHai

19.03.2024 《 10壬午日02丁卯月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (11 – 15.03.2024, Cz.1 z 3)

19.03.2024 10壬午日02丁卯月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (11 – 15.03.2024, Cz.1 z 3) na temat:

第一(1). Wezwania Ukrainy przez papieża Franciszka do zaprzestania walk i negocjacji z Rosją. Strona ukraińska odpowiedziała, że nigdy się nie podda.

Odp. W kwestii Ukrainy Chiny zajmują obiektywne i bezstronne stanowisko oraz aktywnie promują rozmowy. Popierają międzynarodową konferencję pokojową, która ma się odbyć w odpowiednim czasie, uznawaną zarówno przez Rosję, jak i Ukrainę, oraz w której wszystkie strony będą uczestniczyć na równych prawach. Przedmiotem uczciwej dyskusji powinny być wszystkie plany pokojowe. Chiny oczekują szybkiego przywrócenia pokoju i stabilności na kontynencie europejskim.

第二(2). Udziału wojskowych sił lądowych w programie AUKUS.

Odp. Tworząc tak zwaną grupę AUKUS (USA, Wielka Brytania i Australia), kraje tworzące je w zasadzie podżegają do konfrontacji militarnej poprzez współpracę wojskową. To typowa zimnowojenna mentalność. Zwiększa ona ryzyko rozprzestrzeniania broni jądrowej, zaostrzy wyścigi zbrojeń w regionie Azji i Pacyfiku oraz podważy pokój i stabilność w regionie. Chiny, jak i wiele innych krajów są poważnie zaniepokojone oraz sprzeciwiają się temu. Wszelkie próby rozszerzenia współpracy wojskowej między USA, Wielką Brytanią i Australią stanowią krok w bardzo niebezpiecznym kierunku.

第三(3). Wypowiedzi ambasadora Filipin w USA, że Filipiny chcą współpracować z USA, Japonią, Australią i innymi sojusznikami w celu rozwoju zasobów ropy i gazu na Morzu Południowochińskim. Poprzedni rząd Filipin prowadził rozmowy z Chinami na temat eksploatacji tych surowców.

Odp. Kwestia Morza Południowochińskiego jest sprawą między Chinami a niektórymi krajami ASEAN (Azji Południowo -Wschodniej). Chiny utrzymują, że spory morskie, w tym te związane z poszukiwaniem surowców, powinny być rozwiązywane z krajami bezpośrednio zainteresowanymi, poprzez negocjacje i konsultacje. Eksploracja zasobów na Morzu Południowochińskim nie powinna szkodzić suwerenności terytorialnej oraz naruszać praw morskich Chin, a nikt nie powinien wciągać w te kwestie sił spoza regionu.

第四(4). Podniesienia do rangi wszechstronnego partnerstwa strategicznego relacji między Wietnamem a Australią. W oświadczeniu podkreślono, że obie strony mają wspólną wizję integracyjnego, stabilnego, pokojowego, niezależnego i prosperującego Indo-Pacyfiku, a także poruszono kwestię Morza Południowochińskiego i rzeki Mekong. Zagraniczne media opisują to jako najnowszy dowód na to, że Wietnam odchodzi od relacji z Chinami.

Odp. Stanowisko Chin w sprawie tak zwanej Strategii Indo- Pacyfiku USA i niektórych krajów zachodnich oraz kwestii Morza Południowochińskiego jest jasne. Wyraziliśmy również obawy w tych kwestiach wobec odpowiednich stron. Przywódcy krajów ASEAN wielokrotnie podkreślali, że nigdy nie staną się proxy dla jakiejkolwiek siły i nigdy nie powinni angażować się w rywalizacji między mocarstwami. Opowiadanie się za konfrontacją blokową i budowanie ekskluzywnych grup jest sprzeczne z trendem czasów oraz wspólnymi aspiracjami krajów regionu.

第五(5). Komunikatu Indyjskiego Ministerstwo Obrony, w którym stwierdzono, że tunel Tawanga zapewni łączność w każdych warunkach pogodowych, zwiększy gotowość obronną i przyspieszy rozwój społeczno-gospodarczy regionu przygranicznego z Chinami.

Odp. Obszar赞甘ZangNan należy do 西藏南 południowego XiZang/Tybet i jest chińskim terytorium. Chiński rząd nigdy nie uznał tak zwanego “Arunachal Pradesh” nielegalnie utworzonego przez Indie. Kwestia granicy między Chinami a Indiami nie została jeszcze rozwiązana. Indie nie mają prawa do arbitralnego zagospodarowywania tego obszaru ZangNan w Chinach. Aktualne posunięcia Indii tylko skomplikują kwestię granic i zakłócą sytuację na obszarach przygranicznych między dwoma krajami.

第六(6). Oświadczenia filipińskiego Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdzającego otrzymanie od Chin kilku dokumentów dotyczących sposobów rozwiązywania sporów terytorialnych na Morzu Południowochińskim. Urząd ten stwierdził, że propozycje Chin nie mogą być brane pod uwagę, ponieważ są sprzeczne zasadą suwerenności Filipin.

Odp. Chiny mają niepodważalną suwerenność nad 南沙群岛NanSha Zhudao. Nie istnieją spory terytorialne między Chinami a Filipinami na Morzu Południowochińskim. Chiny przedstawiły Filipinom propozycje dotyczące zarządzania kryzysowego sytuacją na morzu i współpracy morskiej. To w pełni pokazuje szczerość i ich dobrą wolę w gotowości do zarządzania różnicami poprzez negocjacje i konsultacje. Niestety, Filipiny nie odpowiedziały jeszcze na większość propozycji oraz dokonują częstych naruszeń i prowokacji na morzu. Takie działania poważnie podkopują atmosferę komunikacji i współpracy między dwoma krajami. Chiny są gotowe do dalszej współpracy z Filipinami, jednocześnie podejmować będą zdecydowane działania, aby stanowczo chronić swoją suwerenność terytorialną oraz prawa morskie i interesy.

第七(7). Zatwierdzenia w budżecie obronnym Stanów Zjednoczonych na rok 2025, po raz pierwszy możliwości dostarczenia broni w celu pomocy 台湾Tajwanowi.

Odp. Chiny wielokrotnie wyjaśniały, że konkurencja nie jest cechą definiującą stosunki Chiny-USA i ona nie jest w stanie rozwiązać problemów stojących przed tymi dwoma krajami. Stany Zjednoczone twierdzą, że chcą “prześcignąć” innych, ale nie odnoszą się do zdrowej rywalizacji polegającej na stawaniu się lepszym i wspólnym osiąganiu postępu. Natomiast stosują bezwzględną rywalizacje polegającą na próbach pokonania drugiej strony i lekkomyślnym ryzykowaniu kosztem podstawowych interesów obu narodów, a nawet przyszłości ludzkości. To tylko popycha oba kraje w kierunku konfrontacji i konfliktu. Stany Zjednoczone mają obsesję na punkcie stłumienia Chin, a to w końcu szkodzi im samym. Chiny mają wciąż nadzieję, że Stany Zjednoczone skorygują swoje błędne postrzeganie Chin, porzucą mentalność gry o sumie zerowej i iluzję konkurowania z Chinami. Zamiast tego będą współpracować z Chinami w tym samym kierunku, co promować będzie solidny, stabilny i zrównoważony rozwój stosunków chińsko-amerykańskich. Należy stanowczo podkreślić, że Chiny zdecydowanie sprzeciwiają się jakimkolwiek związkom wojskowym USA z Tajwanem i wspierania jego wysiłków na rzecz uzbrojenia. Nawołują do przestrzegania zasady jednych Chin oraz zaprzestania ingerencji w ich wewnętrzne sprawy Chiny zaś podejmować będą kroki w celu utrzymania i zabezpieczenia swojej suwerenności oraz integralności terytorialnej.

 

Wybrał i przygotował: 梁安基Liang Z. Andrzej

Na podstawie {źródło}: fmprc.gov.cn

中国Chiny上海ShangHai