11.12.2023 中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika (04.12.-08.12.2023) Cz.1

Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (04.12 – 08.12.2023, Cz.1) na temat:

第一(1). Niedawnej wypowiedzi sekretarz handlu USA, że Chiny są największym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych i nie są ich przyjacielem. Wezwała również liderów amerykańskiego biznesu do przedkładania względów bezpieczeństwa narodowego nad krótkoterminowymi zyskami. Odp. Prezydent Biden zapowiedział, że nie ma zamiaru utrudniać rozwoju gospodarczego Chin ani powstrzymywać ich postępu naukowego i technologicznego. Jednak oświadczenia amerykańskich urzędników są wewnętrznie sprzeczne, co utrudnia zdobycie zaufania Chin i społeczności międzynarodowej oraz ujawnia głęboko zakorzenioną zimnowojenną mentalność, oraz hegemoniczny sposób myślenia niektórych osób. Chiny nigdy nie stawiają na przegraną Stanów Zjednoczonych i nie mają zamiaru rzucać im wyzwania ani ich zastępować. Strona amerykańska powinna ustanowić prawidłowe postrzeganie Chin, współpracować z nami w celu skutecznego wdrożenia ważnego konsensusu osiągniętego podczas spotkania w San Francisco między prezydentami obu krajów. Natychmiast przestać traktować Chiny jako “wyimaginowanego wroga”, skorygować błędną praktykę angażowania się w konfrontację między głównymi mocarstwami pod pozorem konkurencji i powstrzymać się od mówienia jednego, a robienia drugiego. Pod rozważnie stronie amerykańskiej należy przekazać jedną z tez z chińskich mediów. Mianowice, robienie rzeczy, które są sprzeczne z regułami, zasadami i prawami rynku wolnego handlu, są jak budowanie tamy z sitem. Bez względu na to, ile wysiłku zostanie w to włożone, woda nadal będzie przepływać przez szczeliny.

第二(2). Drugiej rocznicy uruchomienia linii kolejowej Chiny-Laos. Odp. 3 grudnia przypadała ta rocznica. Dane pokazują, że w ciągu ostatnich dwóch lat China-Laos Railway przewiozła łącznie 24,2 miliona pasażerów i 29,1 miliona ton towarów. Linia ta stała się ważnym motorem promowania współpracy gospodarczej, handlowej oraz wymiany humanistycznej między Chinami a Laosem, drogą szczęścia, rozwoju i przyjaźni dla mieszkańców obu krajów oraz “główną arterią” łączącą Chiny z krajami Azji południowo – wschodniej. Towary przewożone tą linią docierają do 12 państw, w tym Laosu, Tajlandii, Wietnamu czy Birmy. Połączenia są regularne i o stałych porach, stąd towary z tych krajów docierają szybciej do Europy (w ciągu 15 dni). Oczekuje się, że ten przykład pozwoli na rozwój dalszych połączeń kolejowych w tym regionie i do wszystkich państw.

第三(3). Ponownego wyboru Chin do Rady Naczelnej Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Odp. Chiny od początku przystąpienia do niej, przywiązują dużą wagę do pracy tej organizacji i aktywnie ją wspierają. Ponowny wybór Chin, zdecydowaną większością głosów, jest najlepszym potwierdzeniem przez społeczność międzynarodową wkładu Chin w globalne zarządzanie gospodarką morską i promowanie zrównoważonego rozwoju transportu morskiego.

第四(4). Rozpoczęcia misji dyplomatycznej w Chinach przez pierwszego ambasadora Islamskiego Emiratu Afganistanu. Odp. Jako tradycyjnie przyjazny sąsiad Afganistanu, Chiny zawsze były przekonane, że państwo to nie powinien być wykluczone ze społeczności międzynarodowej. Jednocześnie Chiny oczekują, że Afganistan będzie budował otwartą i integracyjną strukturę polityczną, wdrażał umiarkowaną i rozważną politykę wewnętrzną oraz zewnętrzną, zdecydowanie walczył z wszelkiego przejawami terroryzmu, żył w przyjaźni ze wszystkimi krajami na świecie, tak aby mógł zostać włączony do społeczności międzynarodowej w jak najszybszym czasie.

第五(5). Wypowiedzi pani 蔡英文Tsai Ing Wen, zarządzającej台湾TaiWanem, na wiecu w kampanii wyborczej, że TaiWan nie chce pokoju i systemu w stylu, jakim jest w 香港XiangGang/Hong Kong. Odp. Należy zaznaczyć, że „niepodległość TaiWanu” jest nie do pogodzenia z pokojem w Cieśninie Taiwańskiej. „Niepodległość TaiWanu” oznacza wojnę, a to ślepy zaułek, w który nie można brnąć. Bez względu na to, jak władze tej wyspy próbują zmienić swoją retorykę, nie mogą ukryć swojego zamiaru przywiązania mieszkańców wyspy do rydwanu “niepodległości Tajwanu” ani nie mogą powstrzymać ogólnego trendu nieuchronnego dążenia Chin do zjednoczenia.

第六(6). Zapowiedzi agencji Moody’s obniżeniem ratingu kredytowego Chin, gdyż spodziewa się spowolnienia chińskiego wzrostu gospodarczego w ciągu następnej dekady. Odp. Należy na wstępie zaznaczyć, że od początku tego roku chińska gospodarka nadal się ożywia i poprawia, rozwój wysokiej jakości postępuje, a nowa energia wzrostu gospodarczego odgrywa ważną rolę. Chiny mają zdolność do dalszego pogłębiania reform i radzenia sobie z zagrożeniami oraz wyzwaniami. W ostatnim czasie wiele międzynarodowych instytucji podnosiło swoje prognozy wzrostu PKB Chin w tym roku wyżej, niż jest planowany (5%). Długoterminowe pozytywne podstawy chińskiej gospodarki nie uległy i nie ulegną zmianie. Obawy Moody’s dotyczące perspektyw wzrostu gospodarczego i stabilności finansowej są zbędne. Wciąż międzynarodowa społeczność biznesowa uważa Chiny za jedno z najlepszych miejsc do inwestowania.

第七(7). Powiadomienia Chin przez Włochy, że wycofują się z inicjatywy „一带一路Jeden Pas i Jedna Droga”, do której przystąpiły w 2019 roku. Odp. W ciągu ostatnich 10 lat, odkąd ta inicjatywa powstała, jej osiągnięcia przyniosły korzyści ponad 150 krajom i stała się najpopularniejszą oraz największą międzynarodową platformą współpracy. Inicjatywa ma globalny wpływ, jest atrakcyjna dla krajów w niej uczestniczących i przynosi wszystkim korzyści. Chiny stanowczo sprzeciwiają się oczernianiu czy niszczeniu współpracy w budowaniu Pasa i Drogi, a także tworzeniu konfrontacji i podziałów.

第八(8). Opinii wypowiadanych na konferencji w sprawie zmian klimatu (Dubai -COP28), że Chiny są w zasadzie jedynym dużym krajem, którego naprawdę osiągnie cel potrojenia do 2030 r. zainstalowanych mocy energii ze źródeł odnawialnych. Odp. Chiny przywiązują dużą wagę do rozwoju energii odnawialnej i w krótkim czasie przekształciły ją w jedną z przodujących, a zainstalowana moc, poziom jej wytwarzania i konkurencyjność są stale podnoszone na nowy poziom. Chińskie inwestycje w energię odnawialną zajmują pierwsze miejsce na świecie przez siedem kolejnych lat, a ich zainstalowana moc jej również daje globalnie pierwsze miejsce. Ponad połowa pojazdów energetycznych na świecie jeździ w Chinach. Ekologia i niskoemisyjność stały się częścią codziennego życia Chińczyków. Obecnie 50% światowej energii wiatrowej i 80% światowego sprzętu fotowoltaicznego pochodzi z Chin. Państwo Środka nadal będzie zdecydowanie promować ekologiczny i zrównoważony rozwój oraz przyczyniać się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Wybrał i przygotował: 梁安基 Liang Z Andrzej

Na podstawie/źródło: fmprc.gov.cn

上海ShangHai, 中国Chiny

07.12.2023 中国 Chiny. 梁的三分钱 Lianga trzy feny. Subiektywny Serwis Informacyjny(28)

Subiektywny Serwis Informacyjny (28).

(1)Rekord przesyłek. 110,58 mld sztuk – tyle w 2022 wyniósł wolumen przesyłek ekspresowych w Chinach, według najnowszej informacji 国家邮政局Krajowego Biura Poczty. Oznacza to wzrost o 2,1% rok do roku, przychody z tej działalności osiągnęły poziom 105,66 mld RMB (ok.59,377 mld PLN). Od 2014 roku pod względem ilości przesyłek ekspresowych Chiny zajmują pierwsze miejsce na świecie. Na podstawie: china.chinadaily.com.cn

(2)Również rekordowa długość dróg. 交通部Ministerstwa Transportu poinformowało, że na koniec 2022 r. całkowita długość dróg w kraju osiągnęła 5,35 miliona kilometrów, czyli siedem razy można byłoby polecieć na Księżyc i z powrotem. To jest wzrost o 1,12 miliona kilometrów w ciągu ostatnich 10 lat. Natomiast z 177 000 kilometrach autostrad daje globalnie pierwsze miejsce. Na podstawie: china.chinadaily.com.cn

(3) Nowelizacja ustawy o działalności charytatywnej. Pod konsultacje społeczne poddany został projekt nowelizacji ustawy o działalności charytatywnej. Proponowane zmiany obejmują regulacjami prawa platformy internetowe czy indywidualne osoby zabiegające w intrenecie o pomoc charytatywną. Coraz częściej są uruchamiane specjalne strony internetowe, aby zbierać fundusze na pilne potrzeby konkretnych osób lub projektów socjalnych. Według ekspertów prawa jest to dobry krok we właściwym kierunku, lecz wymagane są dalsze. Na podstawie: j.021east.com

(4) Sieć 5G się rozszerza. Na koniec października w kraju zainstalowano łącznie 3 215 000 stacji bazowych sieci 5G. Stanowi to 28,1% całkowitej liczby stacji telefonii komórkowej. Obecnie sieć 5G obejmuje wszystkie obszary miejskie, powiaty i gminy. Średnio wypada 22,78 tych stacji bazowych na 10,000 osób. Liczba użytkowników telefonów komórkowych 5G osiągnęła 754 miliony. To wszystko stanowi, że Chiny mają największą na świecie 5G i przodujące technologie w tym zakresie. Niewątpliwie sprzyja to rozwojowi gospodarki cyfrowej oraz wzmacnia technologie przemysłowe. Na podstawie: bj.bjd.com.cn

(5)Własny silnik odrzutowy. Na nie dawnych 上海国际商业航展Międzynarodowych Targach Komercyjnych Lotnictwa w ShangHaiu, które powróciły po czterech latach przerwy, po raz pierwszy zaprezentowano silniki dla samolotów pasażerskich własnej produkcji (CJ-1000A oraz CJ-2000). Ten pierwszy przewidziany jest dla rodzimego samolotu pasażerskiego C919 i jest symbolem krajowego postęp w lotnictwie. Do tej pory w zakresie takich silników Państwo Środka było uzależnione od importu z USA czy Europy. Wprowadzane od maja do użytku linii lotniczych C919 w początkowym etapie używają silników LEAP wyprodukowanego przez CFM International (spółka joint venture amerykańskiego GE Aerospace i francuskiego Safran Aircraft Engines). W następnym kroku będą zastąpione przez CJ-1000A. Natomiast przygotowywany również przez中国航空发动机总公司China Aero Engine Corporation silnik odrzutowy CJ-2000 zastosowany będzie w samolocie szerokokadłubowym C929, nad którym prace są bardzo zaawansowane. Aero Engine na tragach prezentuje również silnik turbośmigłowy AEP-500. To kolejny dowód na pokonanie następnej bariery technologicznej i uniezależnienia się od zagranicznej, co miało miejsce do tej pory. Żadne amerykańskie restrykcje czy sankcje nie są w stanie zatrzymać tutejszego postępu technologicznego, tylko przyśpieszają go. Na podstawie: baijiahao.baidu.com; caacnews.com.cn

(6)Kieszonkowa maszynka. Na rynku aktualnie cieszy się dużym powodzeniem kieszonkowa elektryczna maszynka do golenia krajowej produkcji marki HEIMA, o znacznie lepszej jakości i cenie niż importowane. Ma wszelkie najnowsze rozwiązania dla tego typu produktu jak m.in. obrotowe nożyki z najlepszej jakości, twardości stali (3Cr13) oraz cieńsze niż papier A-4, wodoodporność i łatwości czyszczenia, lekkość, ładowarka, wysokoobrotowy silniczek (1000 obrotów na minutę), cichą pracę. Baterie litowe pozwalają na 80 minut ciągłej prac a ładownie w ciągu 2 godzin. No i ta cena 218 RMB (ok.122 PLN), kiedy podobna z importu ok.2000 RMB (ok.1,122 PLN). Znakomity prezent dla mężczyzny na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Na podstawie: mall.ifeng.com/c/8UrwSpsHvei#_jdt

梁安基Liang Z. Andrzej

上海ShangHai, 中国Chiny

05.12.2023 中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika (27.11.-01.12.2023) Cz.2

Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (27.11 – 01.12.2023, Cz.2) na temat:

第六(6). Wywiadu zarządzającą 台湾TaiWanem pani 蔡英文Tsai Ing Wen dla amerykańskiej gazety „New York Timesa”, w którym twierdzi, że chińscy przywódcy są zbyt zajęci problemami wewnętrznymi, by rozważać „inwazję na TaiWan”. To ze względu na wewnętrzne wyzwania gospodarcze, finansowe i polityczne Chin oraz fakt, że społeczność międzynarodowa jasno dała do zrozumienia, że wojna nie wchodzi w grę, nie jest to czas na rozważanie poważnej “inwazji na TaiWan”. Odp. Po pierwsze TaiWan jest niezbywalną częścią terytorium Chin. Poza tym wciąż należy podkreślić, że na świecie są tylko jedne Chiny, a kwestia TaiWanu jest wewnętrzną sprawą Chin. Zasada jednych Chin jest powszechnym konsensusem społeczności międzynarodowej. Aby utrzymać pokój i stabilizację w Cieśninie TaiWańskiej, niezbędne jest sprzeciwianie się separatyzmowi, „niepodległości TaiWanu” i ingerencji z zewnątrz.

第七(7). Wydanego《中国关于解决巴以冲突的立场文件》stanowiska Chin w sprawie rozwiązania konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Odp. Chiny przestawiły w nim pięć propozycji obejmujących: kompleksowe zawieszenia broni i zakończenia działań wojennych, skuteczną ochronę ludności cywilnej, zapewnienie pomocy humanitarnej, zintensyfikowanie mediacji dyplomatycznych i poszukiwanie rozwiązania politycznego poprzez wdrożenie rozwiązania dwóch państw (Izrael i Palestyna). To dopiero może doprowadzić do sprawiedliwego i trwałego rozwiązania kwestii palestyńskiej.

第八(8). Listu otwartego trzydziestu czterech amerykańskich think tanków i organizacji pozarządowych do prezydentów Chin i USA, wzywający obie strony do współpracy celem zmniejszania niebezpiecznych tarć w stosunkach dwustronnych oraz wzmacniania współpracy w kwestiach globalnych. Odp. Podmioty te podnoszą racjonalny głos w sprawie doprowadzenia do stabilizacji i poprawy stosunków chińsko-amerykańskich. Słusznie wezwały przywódców obu mocarstw do wzięcia odpowiedzialności za wzajemne relacje i globalne sprawy. Na niedawnym szczycie w San Francisco liderzy Chin i USA przeprowadzili dogłębną oraz szczerą wymianę poglądów na wszelkie tematy dwustronne i świata. Osiągnęli szereg konsensusów. Jak zaznaczył Prezydent 习近平Xi Jin Ping, w czasie pobytu w USA, na kolacji powitalnej amerykańskiego biznesu, bez względu na to jak zmieni się sytuacja, nie zmieni się historyczna logika pokojowego współistnienia Chin i Stanów Zjednoczonych, nie zmieni się fundamentalne pragnienie wymiany i współpracy obu narodów, nie zmienią się ogólne oczekiwania społeczności międzynarodowej co do stabilnego rozwoju stosunków chińsko-amerykańskich.

第九(9). Stwierdzeń najnowszego raportu OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), podnoszącego prognozy wzrostu gospodarczego Chin w tym i przyszłym roku. Według OECD w 2023 PKB Chin wzrośnie o 5,2%, a Chiny będą nadal głównym motorem wzrostu w regionie Azji i Pacyfiku, jak i w gospodarce światowej. Odp. Nie tylko OECD, ale również Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę wzrostu gospodarczego Chin na 2023 do 5,4%. Także międzynarodowe finansowe instytucje i banki inwestycyjne przewidują wzrost PKB kraju między 5 a 5,5%. Powszechne jest twierdzenie, że Chiny są największym motorem globalnego wzrostu gospodarczego i przyczynią się do jednej trzeciej jego całkowitego wzrostu w tym roku. Od początku 2023 r. chińska gospodarka kontynuuje odbicie, poprawę i stopniowo przyśpiesza.

第十(10). 10.rocznicy (28 listopada) uruchomienia połączenia kolejowego Chiny-Unia Europejska. Odp. Linia ta stworzyła nowy kanał transportu lądowego. Przechodzi przez ponad 100 miast w 11 krajach i regionach. Dociera do ponad 200 miast w 25 krajach europejskich. Dzięki tej linii czas transportu towarów między Chinami a Europą został skrócony o ponad 20 dni w porównaniu z transportem morskim a produkty z Chin i Europy mogą szybciej pojawiać się na półkach sklepowych. W ciągu ostatnich dziesięciu lat tego połączenia torami jego przejechało ponad 81 000 składów pociągów, przewieziono ponad 7,6 mln kontenerów TEU, które miały towary wartości ponad 340 mld USD (ok.1,347 bln PLN). To przyczyniło się nie tylko do zwiększenia współpracy gospodarczej i handlowej, ale i pobudzało rozwój gospodarczy krajów wzdłuż tras tej linii oraz poprawiło warunki życia ludzi i funkcjonowanie międzynarodowego łańcucha dostaw.

第十一(11). Raportu francuskiego Instytutu Jacques’a Delorsa, który stawia tezy, że dla UE nieuniknionym wyborem, aby osiągnąć własny rozwój i wzrost jest pomoc w tym Chin. Instytut wzywa kraje europejskie do racjonalnego podejścia w kwestii „zmniejszania ryzyka”, prowadzenia bardziej pragmatycznej polityki wobec Chin oraz wzmocnienia wzajemnie korzystnej współpracy z nimi w dziedzinie energii, ekologii, nauki i technologii oraz w innych dziedzinach. Odp. Raport ten pokazuje solidne podstawy stosunków chińsko- europejskich w kręgach intelektualnych i opinii publicznej Unii. Chiny i Europa są partnerami, a nie rywalami. Współpraca między nimi to pozytywny cykl wzajemnych osiągnięć, a nie gra pucharowa, w której przegrywasz lub wygrywasz. Niektórzy jednostronnie opowiadają się za „zmniejszeniem ryzyka” i „zależności” od Chin. Takie błędne postrzeganie Państwa Środka nie tylko pogłębia nieporozumienia, podważy wzajemne zaufanie, ale także będzie sprzeczne z oficjalnym stanowiskiem UE w sprawie zasad WTO i wolnego handlu oraz nie leży w interesie żadnej ze stron. Chiny uważają, że zagrożeniem, które należy wyeliminować najbardziej, jest polityka konfrontacja, tworzenia podziałów czy murów. Zarówno Chiny, jak i UE są ważnymi ogniwami w globalnym łańcuchu dostaw. Mają nadzieję, że Unia wsłucha się w głos rozsądku, oprze się szumowi antychińskiemu oraz będzie współpracować z Chinami w celu utrzymania dwustronnego otwarcia, promowania liberalizacji handlu i inwestycji zamiast protekcjonizmu, stworzenia uczciwego, sprawiedliwego, niedyskryminującego otoczenia biznesowego dla przedsiębiorstw z obu stron, promowania zdrowego i stałego rozwoju wzajemnych relacji oraz wprowadzenia większej stabilności i pewności w niestabilnym świecie.

Wybrał i przygotował: 梁安基Liang Z. Andrzej

Na podstawie: fmprc.gov.cn

上海ShangHai, 中国Chiny

04.12.2023 MPCh: Okręt marynarki wojennej USA nielegalne wtargnął na chińskie wody w pobliżu rafy Ren’ai Jiao. Stanowi to naruszenie chińskiej suwerenności i stabilności regionalnej cz.2

04.12.2023 MPCh: Okręt marynarki wojennej USA nielegalne wtargnął na chińskie wody w pobliżu rafy Ren’ai Jiao. Stanowi to naruszenie chińskiej suwerenności i stabilności regionalnej cz.1.

04.12.2023 中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika (27.11.-01.12.2023) Cz.1

Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (27.11 – 01.12.2023, Cz.1) na temat:

第一(1). Wprowadzenia przez Malezję bezwizowego ruchu dla obywateli Chin. Odp. Jest to ruch w pozytywnym kierunku. Coraz więcej krajów podejmuje takie decyzje wobec obywateli Chin. W przypadku Malezji daje ona możliwość pobytu w tym kraju bez wizy na okres 30 dni. Polityka ułatwień wizowych z pewnością da nowy impuls do rozwoju obopólnie korzystnej współpracy między Chinami i Malezją.

第二(2). Oddania do użytku elektrowni słonecznej/fotowoltaicznej Aldafra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wybudowana przez chińskie przedsiębiorstwa. Odp. Elektrownia Aldafra jest obecnie największą tego typu na świecie. Może dostarczać energię elektryczną dla 200 000 gospodarstw domowych. Zwiększy ona udział czystej energii w całkowitym mikście energetycznym Zjednoczonych Emiratów Arabskich do ponad 13%. Chiny nie tylko promują globalne zarządzanie klimatem, ale podejmują konkretne działania na rzecz jego ochrony. Mają największą na świecie sieć wytwarzania czystej energii, ale także robią wszystko, co jest możliwe w ich mocy, aby zapewnić wsparcie i pomoc innym krajom rozwijającym się. Chińskie przedsiębiorstwa prowadzą projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii nie tylko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, lecz także m.in. w Pakistanie, Maroku, Katarze czy Kenii.

第三(3). Rzekomego wspierania przez Chiny rebeliantów w północnej prowincji Mjanma/Birmy. Odp. Zarzuty takie są bezpodstawne. Chiny i Birma są przyjaznymi sąsiadami. Chiny zawsze szanują suwerenność i integralność terytorialną Mjanmy. Wyrażają nadzieję, że sytuacja w Mjanmie/Birmie szybko ustabilizuje się, a kraj będzie się rozwijał. Chiny zdecydowanie popierają władze Birmy w procesie pokojowym. Wszelkie działania mające na celu sianie niezgody między Chinami a Mjanmą czy podważanie przyjaznych stosunków między oboma krajami nie znajdą posłuchu oraz nigdy się nie powiodą.

第四(4). Ostrzeżenia amerykańskich agencji wywiadowczych (w tym CIA) dla firmy technologicznej G42 z Zjednoczonych Emiratów Arabskich przed współpracą z chińskimi firmami, w tym z 华为 HuaWei bo stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. Odp. Należy podkreślić, że Stany Zjednoczone wielokrotnie sabotowały współpracę między chińskimi firmami a innymi krajami używając sfabrykowanych argumentów o bezpieczeństwie. Kiedy jakieś zainteresowane kraje zwróciły się do strony amerykańskiej o dostarczenie wiarygodnych dowodów na tak zwane „zagrożenie bezpieczeństwa”, to strona amerykańska nie potrafiła ich przedstawić w jasny sposób. Chiny zawsze sprzeciwiały się uogólnianiu przez USA zasad bezpieczeństwa narodowego, upolitycznieniu kwestii gospodarczych i handlowych oraz utrudnianiu normalnej działalności biznesowej i inwestycji między przedsiębiorstwami. Działania USA tylko poważnie podważają międzynarodowy porządek gospodarczy czy handlowy oraz stabilność globalnych łańcuchów przemysłowych i dostaw.

第五(5). Zbliżającego się szczytu UE-Chiny, przy czym strona unijna wyraża zaniepokojenie tzw. spowolnieniem wzrostu gospodarczego w Chinach, złym otoczeniem biznesowym, nadwyżką mocy produkcyjnych, nierównowagą gospodarczą i handlową między UE a Chinami oraz przypuszczalnym dążeniem Chin do egocentrycznego porządku międzynarodowego Odp. Te tak zwane obawy zgłaszane przez UE nie są zgodne z faktami. Mimo globalnych problemów z ożywieniem gospodarczym rozwój ekonomiczny Chin utrzymał stabilną i pozytywną dynamikę. W pierwszych trzech kwartałach tego roku PKB kraju wzrósł o 5,2% rok do roku, co plasuje ją wśród największych i najszybciej rozwijających się gospodarek świata. Wiele instytucji międzynarodowych w ostatnim czasie podniosło swoje prognozy gospodarcze dla Chin. Według raportu opublikowanego przez Chińską Radę Promocji Handlu Międzynarodowego w trzecim kwartale tego roku ponad osiemdziesiąt procent ankietowanych przedsiębiorstw finansowanych z zagranicy oceniło chińskie środowisko biznesowe jako zadowalające lub więcej, a prawie dziewięćdziesiąt procent spodziewa się, że zyski pozostaną na tym samym poziomie lub poprawią się w ciągu najbliższych pięciu lat. Chiny nigdy nie dążyły do osiągnięcia przewagi handlowej. Zobowiązały się do dalszego promowania otwierania „większych możliwości rynkowych” oraz konsolidacji i wzmacniania globalnej współpracy przemysłowej oraz łańcucha dostaw. Rozwój Chin zapewni nowe możliwości dla Europy i świata. Takie, choćby jak szybki rozwój chińskiego zielonego przemysłu i czystych technologii, nieustannych innowacji naukowych i technologicznych oraz budowy kompletnego łańcucha przemysłowego i dostaw. W tym roku przypada 20. rocznica ustanowienia kompleksowego, strategicznego partnerstwa Chiny–UE. Doświadczenia tych lat pokazały, że dzięki przestrzeganiu zasady wszechstronnego partnerstwa stosunki między Chinami a UE mogą posuwać się naprzód. Chiny są wiarygodnym i rzetelnym partnerem UE. „Zmniejszanie ryzyka” i „zależności” nie powinny być przekształcane w zmniejszanie kontaktów czy zerwanie współpracy. Państwo Środka oczekuje, że UE przyjmie kompleksowe i obiektywne spojrzenie na rozwój Chin, ich politykę wewnętrzną i zagraniczną. Będzie prowadzić racjonalną oraz pragmatyczną politykę wobec Chin, promować wzajemnie korzystną dla wszystkich współpracę.

Wybrał i przygotował: 梁安基Andrzej Zawadzki-Liang

Na podstawie/źródło: fmprc.gov.cn

上海ShangHai, 中国Chiny