18.06.2024 {13癸丑日05庚午月4722甲辰龙年} 中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych/MSZ (11-14.06.2024, Cz.2 z 3.)

18.06.2024 {13癸丑日05庚午月4722甲辰} 中国 Chiny. 梁的三分Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych/MSZ (11-14.06.2024, Cz.2 z 3.)

 

第九(9). AFP: Czy Chin zostały już powiadomione o decyzji Unii Europejskiej (EU) nałożenia od przyszłego miesiąca ceł w wysokości do 38,1% na samochody elektryczne importowane z Chin.

Odp. Rzecz.: Jeśli chodzi o dochodzenie UE w sprawie ceł wyrównawczych na chińskie pojazdy elektryczne, to Chiny wielokrotnie przedstawiały nasze stanowisko. Chciałbym podkreślić, że to dochodzenie wyrównawcze jest typowym protekcjonizmem. Nałożenie przez stronę europejską ceł na pojazdy elektryczne importowane z Chin na tej podstawie jest sprzeczne z zasadą gospodarki rynkowej, zasadami handlu międzynarodowego Światowej Organizacji Handlu, zaszkodzi współpracy gospodarczej i handlowej między Chinami a UE oraz stabilności globalnej produkcji samochodów i łańcucha dostaw, a ostatecznie zaszkodzi własnym interesom Europy. Zauważamy, że w ostatnim czasie wielu europejskich dygnitarzy i przedstawicieli przemysłu wyraziło swój sprzeciw wobec dochodzenia KE, uważając, że próba ochrony europejskiego przemysłu poprzez podniesienie ceł na chińskie pojazdy elektryczne jest niewłaściwym podejściem. Protekcjonizm nie ma przyszłości, a otwartość i współpraca to właściwa droga. Wzywamy stronę europejską do przestrzegania zobowiązania do wspierania wolnego handlu i przeciwstawiania się protekcjonizmowi oraz do współpracy z Chinami w celu ochrony ogólnej sytuacji współpracy gospodarczej i handlowej między Chinami a UE. Chiny podejmą wszelkie niezbędne środki, aby stanowczo chronić swoje uzasadnione prawa i interesy.

第十(10). AFP: Jaki jest komentarz rzecznika do stwierdzenia przedstawicieli rządów Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Australia i Unia Europejska, że decyzją sądu, rząd 香港XiangGang (HongKong) odebrał paszporty sześciu osobom, które wyemigrowały, jako naruszenie przez niego prawa i wolności oraz wyraziły zaniepokojenie eksterytorialnym stosowaniem przepisów bezpieczeństwa narodowego?

Odp. Rzecz.: Przede wszystkim osoby te były zaangażowane w antychińską i antyhongkońską działalność przez długi czas, a ich działania poważnie zagroziły bezpieczeństwu narodowemu, podważyło podstawowe interesy XiangGang oraz zasadę一国两制 “Jeden kraj, dwa systemy”. Środki podjęte przeciwko nim przez siły bezpieczeństwa XiangGang są zgodne z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa narodowego, uzasadnione i konieczne do utrzymania praworządności oraz są rozsądne i zgodne z prawem. Należy podkreślić, że sprawy XiangGang są wyłącznie wewnętrznymi sprawami Chin i nie dopuszczają ingerencji żadnych sił zewnętrznych. Wzywamy zainteresowane strony do poszanowania suwerenności Chin i rządów prawa w XiangGang, zaprzestania wtrącania się w sprawy jego sprawy, wspierania elementów antychińskich i zaprzestania ukrywania przestępców.

第十一(11). 澎湃新 Peng Pai News: Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych umieścił trzy chińskie przedsiębiorstwa na liście zakazując importu ich produktów ze względu na podejrzenie o wykorzystywanie do tego pracy przymusowej Ujgurów. Jaka jest na to odpowiedź Chin?

Odp. Rzecz.: Strona amerykańska po raz kolejny sfabrykowała i rozpowszechniła fałszywe narracje związane z 新疆XinJiang i nałożyła nielegalne sankcje na chińskie przedsiębiorstwa pod pozorem praw człowieka. Chiny stanowczo się temu sprzeciwiają i zdecydowanie potępiają. Osiągnięcia rozwojowe 新疆XinJiang są oczywiste dla wszystkich. Wielokrotnie przytaczaliśmy wiele faktów i liczb, aby pokazać, że tak zwana “praca przymusowa” i “ludobójstwo” są całkowicie bezsensownym zarzutami i że są to kłamstwa stulecia wymyślone przez bardzo małą liczbę antychińskich elementów. Na podstawie tych kłamstw strona amerykańska dąży do wdrożenia drakońskich przepisów dotyczących XinJiang i umieszczenia chińskich przedsiębiorstw na liście sankcji, co poważnie ingeruje w wewnętrzne sprawy Chin, narusza zasady handlu międzynarodowego. Jeśli Stany Zjednoczone naprawdę troszczą się o prawa człowieka, powinny podjąć kroki w celu skutecznego rozwiązania chronicznych problemów dyskryminacji rasowej, przemocy z użyciem broni palnej i nadużywania narkotyków w kraju, zamiast ingerować w wewnętrzne problemy innych krajów, Wzywamy Stany Zjednoczone do natychmiastowego zaprzestania oczerniania Chin, wycofania nielegalnych jednostronnych sankcji przeciwko chińskim przedsiębiorstwom oraz ingerowania w wewnętrzne sprawy Chin i szkodzenia ich interesom pod pozorem praw człowieka.

第十二(12). Bloomberg: Administracja Bidena rozważa dalsze ograniczenie dostępu Chin do technologii chipów dla sztucznej inteligencji, a środki, które są obecnie przedmiotem dyskusji, ograniczyłyby wykorzystanie przez Chiny najnowocześniejszej architektury chipów znanej jako wrap-around gate-around-technology (GAA). Jaka jest opinia Chin w tej kwestii?

Odp. Rzecz.: Chiny wielokrotnie przedstawiały swoje stanowisko w sprawie złośliwej blokady i tłumienia chińskiego przemysłu półprzewodników przez Stany Zjednoczone. Zachowanie USA poważnie podważa zasady handlu międzynarodowego, stabilność globalnej produkcji i łańcucha dostaw. W dziedzinie sztucznej inteligencji, strona amerykańska z jednej strony wyraziła nadzieję na dialog ze stroną chińską, a z drugiej jednocześnie przygotowuje propozycje stłumienia chińskiego rozwoju technologii sztucznej inteligencji. To w pełnym świetle pokazuje hipokryzję strony amerykańskiej, która mówi jedno, a robi drugie. Posunięcia Stanów Zjednoczonych nie powstrzymają postępu naukowego i technologicznego Chin, a jedynie zainspirują chińskie przedsiębiorstwa do stanięcia na własnych nogach. Chiny będą zwracać baczną uwagę na odpowiednie trendy i zdecydowanie chronić swoje uzasadnione prawa oraz interesy.

第十三(13). 台央广 China National Radio: President 习近平Xi Jin Ping uczestniczył za pośrednictwem wideo w uroczystej sesji Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) z okazji 60. rocznicy jej założenia. Czy rzecznik może przedstawić istotne informacje na ten temat?

Odp. Rzecz.: W swoim przesłaniu Prezydent Xi Jin Ping pozytywnie ocenił rolę UNCTAD i przedstawił trzy propozycje: () po pierwsze, kraje powinne praktykować prawdziwy multilateralizm, opowiadać się za równą i uporządkowaną wielobiegunowością na świecie, przestrzegać celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz wspierać UNCTAD i inne wielostronne instytucje. () Po drugie, powinny dostosować się do trendu otwartości i rozwoju. Opowiadać się za integracyjną, globalizacją gospodarczą, promować liberalizację i ułatwienia w handlu oraz inwestycjach, zająć się nierównowagą w rozwoju i pchnąć globalny system zarządzania w bardziej sprawiedliwym oraz rozsądnym kierunku. () Po trzecie, powinniśmy wykorzystać historyczną szansę innowacyjnego rozwoju. Konieczne jest stworzenie otwartego, inkluzywnego i niedyskryminującego cyfrowego środowiska gospodarczego, przestrzeganie podejścia skoncentrowanego na ludziach, wzmocnienie zarządzania zasadami sztucznej inteligencji w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz aktywne przyspieszenie zielonej transformacji, tak aby ogromna liczba krajów rozwijających się mogła być lepiej zintegrowana z trendem cyfryzacji, inteligencji i ekologizacji.

Prezydent Xi Jin Ping podkreślił również, że Chiny promują modernizację w chińskim stylu z wysokiej jakości rozwojem, co z pewnością przyniesie nowe i większe możliwości dla rozwoju świata. Chiny zawsze były członkiem全球南方 “Globalnego Południa” i zawsze będą należeć do krajów rozwijających się. Są gotowe współpracować ze wszystkimi stronami, aby promować świat w kierunku lepszej przyszłości pokoju, bezpieczeństwa, dobrobytu i postępu ludzkości. Chiny oczekują pogłębienia solidarności i współpracy ze społecznością międzynarodową w promowania wysokiej jakości budowy 一带一路 (” Pasa i Drogi”) oraz wdrażania 全球发展倡议Globalnej Inicjatywy Rozwoju, 全球安全倡议Globalnej Inicjatywy Bezpieczeństwa i 全球文明倡议Globalnej Inicjatywy Cywilizacyjnej.

 

Wybrał i przygotował: 梁安基Liang Z. Andrzej

Na podstawie {źródło}: fmprc.gov.cn

中国Chiny上海ShangHai

17.06.2024 {12壬子日05庚午月4722甲辰龙年} 中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych/MSZ (11-14.06.2024, Cz.1 z 3.)

17.06.2024 {12壬子日05庚午月4722甲辰龙年} 中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych/MSZ (11-14.06.2024, Cz.1 z 3.)

 

第一(1). 台央 CCTV: Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło niedawno rezolucję zaproponowaną przez Chiny w sprawie ustanowienia “文明对话日” Międzynarodowego Dnia Dialogu Między Cywilizacjami. Jaki jest do tego komentarz?

Odpowiedź Rzecznika (Odp. Rzecz.): Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ w tej sprawie opiera się na四个共同倡导 “Czterech Wspólnych Postulatach” 全球文明倡Globalnej Inicjatywy Cywilizacyjnej przedstawionej przez prezydenta 习近平Xi Jin Pinga. Wyjaśnia, że wszystkie osiągnięcia cywilizacyjne są wspólnym bogactwem społeczeństwa ludzkiego, opowiada się za poszanowaniem różnorodności cywilizacji, podkreśla ważną rolę dialogu między cywilizacjami w utrzymaniu pokoju na świecie, promowaniu wspólnego rozwoju, zwiększaniu dobrobytu ludzkości, a także opowiada się za równym dialogiem między cywilizacjami oraz wzajemnym szacunkiem dla siebie.

Charakterystyczne różne ścieżki modernizacji krajów i regionów w dzisiejszym świecie są zakorzenione w bogactwie oraz różnorodności cywilizacji o długiej historii. W czasach, gdy przyszłość i przeznaczenie wszystkich krajów są ze sobą ściśle powiązane, tolerancja oraz współistnienie różnych cywilizacji, a także wymiana i wzajemne zrozumienie, odgrywają niezastąpioną rolę w promowaniu procesu modernizacji społeczeństw i dobrobytu.

Rezolucja spotkała się z ciepłą reakcją i szerokim poparciem społeczności międzynarodowej, przy czym już większość państw członkowskich ONZ ją podpisała i poparła. UNESCO oraz inne agendy ONZ wysoko ją oceniły i w pełni potwierdziły jej znaczenie. Jednomyślne poparcie społeczności międzynarodowej dla ustanowienia Międzynarodowego Dnia Dialogu Między Cywilizacjami w pełni pokazuje, że globalna inicjatywa cywilizacyjna jest zgodna z trendem czasów, a koncepcje i propozycje Chin są rozumiane oraz wspierane przez coraz więcej krajów.

第二(2). Niemiecki ZDF: Jak Chiny zareagują na cła wyrównawcze jakie nakłada na chińskie pojazdy elektryczne Unia Europejska?

Odp. Rzecz.: W odniesieniu do wszczęcia przez UE dochodzenia w sprawie ceł wyrównawczych na chińskie pojazdy elektryczne, Chiny wielokrotnie przedstawiały swoje stanowisko. Istotą tego dochodzenia wyrównawczego jest protekcjonizm handlowy. W dochodzeniu po stronie europejskiej występuje wiele nieuzasadnionych, niezgodnych z przepisami praktyk, a zarzuty dotyczące tak zwanego chińskiego projektu “subsydiów” nie są w ogóle możliwe do utrzymania. Chiny wzywają stronę europejską do jak najszybszego zakończenia dochodzenia, aby uniknąć zaszkodzenia chińsko-unijnej współpracy gospodarczej i handlowej oraz stabilności łańcucha dostaw łańcucha przemysłowego. Jeśli strona europejska będzie upierać się przy swoim, Chiny nigdy nie będą siedzieć z założonymi rękami i podejmą wszelkie niezbędne środki, aby zdecydowanie chronić swoje uzasadnione prawa oraz interesy.

第三(3).《北京日报》Beijing Daily: Kilka dni temu Minister Spraw Zagranicznych 王毅Wang Yi uczestniczył w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych “金砖+” (BRICS+) , czy rzecznik może przedstawić więcej informacji?

Odp. Rzecz.: W czasie wystąpienia i spotkań ministrów spraw zagranicznych BRICS w Niżnym Nowogrodzie w Rosji, minister Wang podkreślał, że ta formuła współpracy otworzyła nową erę wspólnego samodoskonalenia “全球南方 “Globalnego Południa”, a wraz z rozszerzeniem jego członkostwa, atrakcyjność BRICS stale rośnie. Zwrócił uwagę, że w obliczu rywalizacji między dwiema siłami promowania świata wielobiegunowego i ochrony jednobiegunowej hegemonii oraz zderzenia dwóch kierunków globalizacji gospodarczej i “antyglobalizacji”, kraje powinny stanąć po stronie uczciwości i sprawiedliwości oraz dokonać właściwego wyboru. Należy wiec budować BRICS jako nowy rodzaj otwartego, inkluzywnego, wielostronnego mechanizmu współpracy opartego na rynkach wschodzących i krajach rozwijających się. W tym celu Minister Spraw Zagranicznych Wang Yi przedstawił trzy punkty widzenia na to, w jaki sposób kraje rozwijające się mogą otworzyć nowe horyzonty w obliczu zmian i pielęgnować nowe możliwości. () Po pierwsze kraje BRICS muszą utrzymać powszechne bezpieczeństwo i ściśle współpracować, aby sprostać wyzwaniom. Globalne wyzwania muszą być rozwiązywane wspólnie przez społeczność międzynarodową. Muszą opowiadać się za praktyką wspólnej, kompleksowej, opartej na współpracy i zrównoważonej koncepcji bezpieczeństwa, która stanowi ważną wskazówkę dla rozwiązywania dylematów bezpieczeństwa. Kraje BRICS powinne przede wszystkim wzmocnić zaufanie do multilateralizmu, koordynację i współpracę w ważnych agendach międzynarodowych, stawiając rozwój w centrum uwagi. () Po drugie, BRICS powinien przestrzegać zasad niezależności, obiektywizmu i bezstronności, promować konsensus społeczności międzynarodowej w sprawie pokoju i sprzeciwiać się podżeganiu do “nowej zimnej wojny”. () Po trzecie, BRICS powinny dążyć do otwartości, inkluzywności i współpracy korzystnej dla wszystkich, tak aby pragmatyczna współpraca BRICS osiągnęła nowy poziom.

W spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów BRICS+ wzięli udział także ministrowie z 12 innych państw (Tajlandii, Laosu, Wietnamu, Bangladeszu, Sri Lanki, Kazachstanu, Białorusi, Turcji, Mauretanii, Kuby, Wenezueli i Bahrajnu). Uczestniczące kraje wymieniły poglądy na temat współpracy BRICS oraz gorących kwestii międzynarodowych i regionalnych. Strony wysoko oceniły ważną rolę mechanizmu BRICS i wyniki jego ekspansji oraz są przekonane, że coraz więcej krajów dołączyło do współpracy w ramach tego forum, przyspieszając proces wielobiegunowości na świecie, promując bardziej sprawiedliwy i racjonalny porządek międzynarodowy oraz wspierając tworzenie krajów partnerskich. Forum współpracy BRICS + stało się sztandarem relacji Południe-Południe. Jednocześnie pokazuje, że “Globalne Południe” nie jest już milczącą większością, ale nową budzącą się konstruktywną siłą.

Chiny wspierają BRICS w otwieraniu drzwi dla rozwoju i współpracy oraz z zadowoleniem przyjmują kolejnych podobnie myślących partnerów, którzy dołączą do rodziny BRICS.

Uczestnicy spotkania ministrów spraw zagranicznych wysoko ocenili strategiczne znaczenie dialogu i są przekonani, że model BRICS+ pomoże promować solidarność i współpracę między krajami rozwijającymi się, zwiększyć wpływ “全球南方 “Gobalnego Południa” oraz zbudować bardziej sprawiedliwy i racjonalny porządek międzynarodowy. Strony zgodziły się podtrzymywać cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych, sprzeciwiać się unilateralizmowi i hegemonii, nalegać na rozwiązywanie sprzeczności i różnic poprzez dialog i konsultacje oraz promować polityczne rozwiązania międzynarodowych kwestii zapalnych. Strony wzywają do reformy międzynarodowego systemu finansowego, wzmocnienia współpracy w takich obszarach jak gospodarka cyfrowa, infrastruktura, utrzymania stabilności globalnego łańcucha dostaw, zmniejszenia luki rozwojowej i osiągnięcia wspólnego dobrobytu.

第四(4). 《人民日 RenMinRiBao: Jakie są wyniki niedawno zakończonej wizyty w Chinach pakistańskiego premiera?

Odp. Rzecz.: Była to pierwsza wizyta pakistańskiego premiera po objęciu urzędu. Strona chińska przygotowała mu przyjęcie na najwyższym szczeblu. Spotkał się on z Prezydentem习近平Xi Jin Ping, premierem 李强 Li Qiang oraz 赵乐际 Zhao Le Ji przewodniczącym parlamentu chińskiego. W czasie rozmów pozytywnie oceniono dotychczasowy stan stosunków chińsko-pakistańskich. Chiny są gotowe współpracować ze stroną pakistańską, aby mocno wspierać się nawzajem, zacieśniać więzi współpracy, pogłębiać strategiczną koordynację.

Obie strony również wysoko oceniły pozytywną rolę Korytarza Gospodarczego Chiny-Pakistan w promowaniu rozwoju i poprawie dobrobytu Pakistańczyków, a także promowaniu wysokiej jakości budowy 一带一路”“Pasa i Drogi”. Podczas wizyty obie strony podpisały 23 umowy dotyczące współpracy w zakresie chińsko-pakistańskiego korytarza gospodarczego, infrastruktury transportowej, rolnictwa, przemysłu, pomocy międzyrządowej, regulacji rynku, map geograficznych, mediów, filmu i telewizji.

Premier Pakistanu stwierdził, że żadna siła nie może zachwiać żelazną przyjaźnią między Chinami i Pakistanem, a strona pakistańska będzie niezachwianie najbardziej godnym zaufania przyjacielem oraz partnerem Chin. Zaznaczył, że wizja i wybitne przywództwo Prezydenta 习近平Xi Jin Pinga, które jest bardzo podziwiane i wysoko cenione przez ludność Pakistanu i reszty świata, a także jego inicjatywa “Jeden pas, jedna droga” oraz 三大全球倡议”Trzy globalne inicjatywy”, pomagają w promowaniu światowego pokoju, bezpieczeństwa, rozwoju i dobrobytu. Obie strony zgodziły się nadal wzmacniać współpracę i koordynację w ramach różnych międzynarodowych i wielostronnych mechanizmów, wspólnie promować równą, uporządkowaną wielobiegunowość oraz globalizację gospodarczą sprzyjającą włączeniu społeczeństw, a także wspólnie chronić wspólne interesy ogromnej liczby krajów rozwijających się i międzynarodową sprawiedliwość.

第五(5). 《环球时报》Global Times: Jaki jest komentarz do wypowiedzi jednego z dyrektorów w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, w której oskarżył Chiny o szybką rozbudowę swojego arsenału nuklearnego i stwierdził, że w odpowiedzi na wyzwania rywali, takich jak Chiny i Rosja, Stany Zjednoczone przyjmą bardziej konkurencyjną strategię nuklearną i być może będą musiały rozmieścić więcej broni jądrowej w ciągu najbliższych kilku lat?

Odp. Rzecz.: Chiny sprzeciwiają się odpowiednim uwagom strony amerykańskiej. W ostatnich latach Stany Zjednoczone powtarzały tak zwaną teorię “chińskiego zagrożenia nuklearnego”, która jest jedynie pretekstem do rozbudowy własnego arsenału nuklearnego i poszukiwania przytłaczającej przewagi strategicznej. Chiny prowadzą politykę nieużywania broni nuklearnej, zawsze utrzymują swoje siły nuklearne na najniższym poziomie niezbędnym dla bezpieczeństwa narodowego, nigdy nie uczestniczą w żadnej formie nuklearnego wyścigu zbrojeń i nie stanowią zagrożenia dla żadnego kraju. Radzimy Stanom Zjednoczonym, jako krajowi posiadającemu największy i najbardziej zaawansowany arsenał nuklearny, aby skutecznie wypełniły swoją szczególną oraz priorytetową odpowiedzialność za dalsze znaczące zmniejszenie swojego arsenału nuklearnego, zamiast przerzucać swoją odpowiedzialność na inne kraje lub nawet grozić rozmieszczeniem większej ilości broni jądrowej.

第六(6). Reuters: Jaka jest opinia rzecznika na temat planowanego przez państwa grupy G7 ostrzeżenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego, aby blokował transfery finansowe między Chinami a Rosja?

Odp. Rzecz.: Wielokrotnie przedstawialiśmy nasze stanowisko w tej sprawie. Chiny nigdy nie zaakceptowały żadnych nielegalnych jednostronnych sankcji. Normalna współpraca gospodarcza i handlowa między Chinami a Rosją nie podlega sabotażowi ani ingerencji ze strony państw czy osób trzecich. Chiny podejmą wszelkie niezbędne środki, aby zdecydowanie chronić uzasadnione prawa i interesy chińskich przedsiębiorstw.

第七(7). 《中国日 China Daily: Jaki jest komentarz rzecznika do faktu, że coraz więcej krajów popiera „六点共识” Sześciopunktowy Konsensus jaki zawarły Chiny i Brazylia w sprawie promowania politycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie?

Odp. Rzecz.: 23 maja Chiny i Brazylia osiągnęły sześciopunktowe porozumienie w sprawie promowania politycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie i wezwania do uspokojenia sytuacji. Na dzień 10 czerwca 101 krajów i organizacji międzynarodowych z pięciu kontynentów pozytywnie odpowiedziało na ten sześciopunktowy konsensus, a 52 z nich potwierdziły, że przyłączyły się do niego. Chiny bardzo to doceniają. Serdecznie zapraszają więcej krajów do wspierania i przyłączenia się do Sześciopunktowego Konsensusu.

第八 (8). Turecka Agencja Informacyjna Anadolu: Czy poparcie międzynarodowe dla wspomnianego Sześciopunktowego Konsensusu oznacza dążenie do zorganizowania nowej konferencji pokojowej w sprawie politycznego rozwiązania kryzysu ukraińskiego?

Odp. Rzecz.: Stanowisko Chin w kwestii Ukrainy jest spójne i jasne, zawsze są zaangażowani w promowanie pokoju i dialogu oraz politycznego rozwiązania kryzysu. Utrzymują ścisłą komunikację z odpowiednimi stronami w społeczności międzynarodowej i nadal będą odgrywać konstruktywną rolę w tym celu.

 

Wybrał i przygotował: 梁安基Liang Z. Andrzej

Na podstawie {źródło}: fmprc.gov.cn

中国Chiny上海ShangHai

14.06.2024 (09己酉日05庚午月4722甲辰龙年) 中国Chiny.梁的三分钱 Lianga Trzy Feny.Chiny największym rynkiem dóbr luksusowych na świecie(1)

Chiny znajdują się na dobrej drodze do stania się największym rynkiem dóbr luksusowych na świecie.

Według najnowszego raportu amerykańskiej firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers (PwC), Chiny wyprzedzą Stany Zjednoczone i Europę oraz staną się globalnie największym rynkiem dóbr luksusowych do 2030 roku. Po znacznych wahaniach podczas pandemii, ten chiński rynek towarów luksusowych w zeszłym roku osiągnął sprzedaż 69 mld USD; ok.279,768 mld PLN.

Głównie miało na to wpłynąć ożywienie w podróżach międzynarodowych. Analitycy firmy PwC

przewidują, że do 2030 r. rynek chiński na te towary osiągnie wartość 148 mld USD; 599,608 mld PLN, co stanowić będzie 25% globalnej wartości, w porównaniu z szacowanymi 19% w ubiegłym roku. Z kolei udział Stanów Zjednoczonych i Europy w globalnym handlu detalicznym luksusowymi produktami ma spaść do tego czasu z 27% do 23%. Te optymistyczne dla Chin stwierdzenia, firma PwC w swoim raporcie opiera na prognozie szybkiego wzrostu chińskiego rynku, bogaceniu się młodego pokolenia, ekspansję sprzedaży offline marek luksusowych, a także rosnące możliwości wynikające z efektu „HaiNan”. Ta wyspiarska prowincja, specjalna strefa ekonomiczna w południowych Chinach planuje wdrożyć do 2025 system celny niezależny od reszty kraju, przy czym większość towarów importowanych na 海南HaiNan będzie bezcłowa. Firmy i osoby fizyczne prowadzące tam działalność będą również korzystać z zachęt podatkowych. Do tego dochodzi znaczące złagodzenie wymogów wizowych i działań rządu na rzecz dalszego otwarcia Chin poprzez uczynienie z HaiNan centrum wolnego handlu o globalnym wpływie. Raport przewiduje, że ta prowincja/wyspa stanie się w najbliższym czasie trzecim chińskim regionem offshore oferującym różne zachęty podatkowe i generującym ogromne możliwości biznesowe, po 香港XiangGang (HongKong) i 澳门AoMen (Makao). Stad będzie to kluczowy chiński rejon dla sprzedaży towarów luksusowych.

Ponadto eksperci PwC zauważają nową strategię marek luksusowych na rynku chińskim. Zaczynają one otwierać coraz więcej sklepów w chińskich nie prowincjonalnych i mniejszych miastach. Według raportu, prawie trzy czwarte z 277 nowych sklepów luksusowych, które zostały otwarte w Chinach w ubiegłym roku, znajdowało się poza czterema pierwszego poziomu miastami: 北京BeiJing, 上海ShangHai, 广州GuangZhou, 深圳ShenZhen. To było wzrostem o 64% w stosunku do 2022 roku i 56% do 2021 roku. Jako przykład tych tendencji raport PwC podaje, iż w ubiegłym roku 兰州LanZhou, stolica średnio rozwiniętej prowincji 甘肃GanSu w północno-zachodnich Chinach, stało się chińskim miastem, w którym najwięcej luksusowych marek otworzyło swój pierwszy lokalny sklep, podczas gdy ShenZhen (top miasto) stało się drugim wyborem.

Raport wskazuje też na wiele rozbieżnych strategii między luksusowymi markami na tym rynku.

Od 2022 r. niektóre czołowe rozwijają się w największych miastach kraju i podwajają wysiłki na rzecz pozyskania oraz utrzymywania kontaktu z najważniejszymi klientami ViC (Very Important Client). To segment klientów, który nie tylko stanowi dużą część ich sprzedaży, ale jest również bardziej odporny na spowolnienia gospodarcze. Podczas gdy marki takie jak Michael Kors coraz częściej spoglądają poza chińskie miasta najwyższego szczebla i polegają na narzędziach sprzedaży online, takich jak transmisje na żywo i handel elektroniczny. Marki te, które przyjęły taką strategię, określaną mianem “dostępnego luksusu”, są w dużym stopniu uzależnione od wydatków klasy średniej.

W konkluzji raport PwC sugeruje luksusowym markom zagranicznym, aby skupiły się na klientach ViC i drugim pokoleniu milionerów jako swoich głównych klientach, oferując produkty ultra-premium i wysokiej jakości, a także wysoce spersonalizowane. To ma być dla nich ta magiczna formuła sukcesu na rynku chińskim w długiej perspektywie.

Źródła: pwccn.com; retailasia.com;

 

 

梁安基Andrzej Z. Liang, 上海ShangHai, 中国Chiny

13.06.2024 (08辛丑日05庚午月4722甲辰龙年) 中国Chiny.梁的三分钱 Lianga Trzy Feny. Subiektywny Serwis Informacyjny (14.2024)a

13.06.2024 (08辛丑日05庚午月4722甲辰龙年) 中国Chiny.梁的三分钱 Lianga Trzy Feny. Subiektywny Serwis Informacyjny (14.2024)

 

@ 宁德时代新能源科技股份有限公司NingDe ShiDai New Energy Technology Co., Ltd. (CATL)

Contemporary Amperex Technology Co., Limited., światowy lider w dziedzinie nowych akumulatorów energetycznych, zorganizował konferencję, na której przedstawił linii produktów do magazynowania energii i akumulatorów. Szczególną uwagę zwróciły dwa produkty. Pierwszy to

pierwszy na świecie system magazynowania energii 天恒TianHeng, o pojemności 6,25 MWh i przez 5 lat zerowej straty energii. Firma dodała, że jest on również wyposażony w baterię litowo-żelazowo-fosforanową, Jest w kształcie standardowego 20 stopowego kontenera TEU, co ułatwia logistykę i lokalizację takich magazynów energii. Firma przygotowana jest już do masowej ich produkcji.

 

Drugi produkt to super-akumulator/bateria, która wydaje się mieć dłuższą żywotność niż samochodów. Nie traci swojej pojemności nawet po 1000 ładowań i rozładowań a także ma 15 letnia gwarancje lub 1 500 000 km. Konstruktorzy zapewniają, że nawet wtedy można ją użyć w innym samochodzie. Bateria został wspólnie opracowana z motoryzacyjna firma 宇通集团 Yutong Group (głównie znaną z autobusów).

 

Źródła: mp.weixin.qq.com; baijiahao.baidu.com; chejiahao.autohome.com.cn;

@ Od stycznia do marca zainstalowano w kraju ponad 760 000 nowych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, co oznacza wzrost o 13,2% rok do roku. Według danych branżowych, do końca marca liczba punktów ładowania w Chinach przekroczyła 9,31 miliona. To prawie odpowiada założonej przez władze proporcji 1 punkt na 2 zarejestrowane samochody elektryczne. Najwięcej punktów zainstalowanych jest w prowincjach 广东GuangDong, 江苏JiangSu, 河北HeBei, 四川SiChuan, 浙江ZheJiang, 上海ShangHai, 山东ShanDong, 福建FuJian, 河南HeNan 山西i ShanXi.

Źródła: baijiahao.baidu.com; zxxx.gp88888.com;

@ W 2008 roku Chiny uruchomiły swoją pierwszą linię kolejową dużych prędkości, Od tego czasu składy pociągów typu 复兴号FuXing CR400 mogą rozwijać prędkość do 350 km/godz. Ale już niedługo to się zmieni. Zakończono bowiem pomyślnie testy FuXing CR 450, który będzie rozwijał szybkość 450 km/godz. Najpierw wyjedzie w 2025 r. na najbardziej popularną trasę, czyli ze stolicy 北京BeiJing do 上海ShangHaiu. Czas przejazdu zostanie skrócony z dotychczasowych 4 do 2,5 godziny. CR 450 wymagał nowych badan i rozwiązań w zakresie technologii szybkich kolei, jak automatyczne sterowanie, konstrukcja osi, systemy sterowania, modernizacja torów i środki bezpieczeństwa. CR 450 będzie też lżejszy od swojego poprzednika o 12%, bardziej przyjazny dla środowiska i energooszczędniejszy.

Na koniec 2023 r. chińska sieć kolejowa obejmowała 159 000 km, w tym 45 000 km kolei dużych prędkości. Do końca 2025 r. wynieść ma ona 165 000 km, w tym 50 000 km szybkich kolei.

Źródła: thepaper.cn; export.shobserver.com;

@ Wszystko wskazuje na to, że Chery Automobile Group (奇瑞控股集团) kupi fabrykę w Hiszpani, aby rozpocząć produkcje samochodów elektrycznych opartych na swojej platformie. Zakład produkcyjny zlokalizowany jest w Barcelonie i wcześniej (do 2021) należał do Nissan Motor Co. Chery chce w ten sposób umocnić swoją pozycję w Europie. Prowadzi jeszcze rozmowy z Włochami (przejecie zakładu po firmie Stelantis). Platforma, która będzie wykorzystywana do tej produkcji, to wysokowydajna, elektryczna Chery E0X, na bazie, której jest produkowany luksusowy EV sedan Luxeed S7 opracowany wspólnie przez Chery i 华为技术公司HuAwei Technology Co.

Chery, to państwowa korporacja z siedzibą w合肥HeFei (wschodnia prowincja 安徽AnHui), która znacznie przyspiesza ekspansję w Europie i Azji Południowo-Wschodniej. Ma ugruntowaną pozycję na rynkach Ameryki Południowej, na Bliskim Wschodzie i w Rosji. W lutym wprowadziła dwie marki – Omoda i Jaecoo – na hiszpański rynek (jeden to samochód elektryczny a drugi spalinowy).

Eksport Chery w 2023 r. wzrósł ponad dwukrotnie do 937 148 pojazdów, co stanowi prawie połowę całkowitej rocznej sprzedaży. W pierwszym kwartale tego roku firma wyeksportowała 253 418 samochodów, co stanowi wzrost o 40,9% rok do roku. Pomimo tak dobrych wyników międzynarodowych, sprzedaż krajowa Chery w sektorze pojazdów nowej energii (NEV) była stosunkowo słaba, bo „przespała” odpowiedni moment początku rozwoju tego rynku. Swój sukces od 2010 zawdzięczało dzięki małym budżetowym samochodom, ale brakowało w ofercie pojazdów z wyższej polki, a co miała konkurencja. Teraz nadrabia to współpracując z HuaWei czy Volkswagenem.

Chery do końca roku zamierza stać się jednym z pięciu największych graczy na chińskim rynku NEV, który jest zdominowany przez BYD Co. Ltd. (ten w 2023 r. sprzedał ponad 3 miliony pojazdów elektrycznych). W ciągu najbliższych dwudziestu miesięcy Chery planuje wprowadzić na rynek 24 modele hybrydowe i 15 w pełni elektrycznych.

Źródła: semi.org.cn; news.10jqka.com.cn; caifuhao.eastmoney.com;

PS. 1/ Ten luksusowy Luxseed S7 jest dostępny, w zaleznosci o modelu i wyposazenia, od 249,000 RMB (人民币RenMinBi)/¥(Yuan); ok.139,900 PLN do 349,000 RMB (人民币RenMinBi)/¥(Yuan); ok. 196, 100 PLN

2/ Wybrani chińscy producenci samochodów elektrycznych, którzy już produkują za granicą bądź w najbliższym czasie uruchomiają tam swoje fabryki:

奇瑞汽车Chery Auto – Brazylia (od 2014), Argentyna, końcowa faza negocjacji umowy Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania

比亚迪BYD – Tajlandia, Uzbekistan, Brazylia, Węgry. W trakcie rozmów z Meksykiem oraz Australią.

上海汽车SAIC ShangHai Automobile – Tajlandia, Indonezja, Indie, Pakistan. Poszukuje lokalizacji na fabrykę w Europie.

长城汽车Great Wall Auto- Tajlandia

吉利汽车Geely Automobile – oprócz Volvo i Lotusa ma fabryki na Białorusi, Wielkiej Brytanii i Indonezji.

@ W Chinach w budowie znajduje się 26 bloków nuklearnych instalacji energetycznych o łącznej mocy 30,3 gigawatów. W 2023 r. z elektrowni atomowych uzyskano 433,4 mld kWh energii, druga wielkość na świecie. W tym roku planowane jest oddanie kolejnych dwóch bloków. Wtedy ich łączna liczba w kraju osiągnie 55, przy mocy zainstalowanej 57,03 miliona kilowatów, co plasuje ją na trzecim miejscu na świecie. 4,86% produkcji energii w kraju pochodzi z elektrowni atomowych, jak informuje w swoim najnowszym raporcie中国核能行业协会China Nuclear Energy Industry Association.

Źródła: baijiahao.baidu.com; china-nea.cn;

 

梁安基Andrzej Z. Liang