07.04.2024《 29辛丑日02戊辰月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (01-03.04.2024, Cz.2 z 2.)

07.04.202429辛丑日02戊辰月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (01 – 03.04.2024, Cz.2 z 2.) na temat:

第八 (8). Ataku terrorystycznego na chińskich pracowników budujących elektrownie wodną Dasu w Pakistanie.

Odp. Chiny zdecydowanie popierają pakistańskie wysiłki antyterrorystyczne i mające chronić bezpieczeństwo chińskich obywateli, projektów i instytucji za granicą. Od czasu tego incydentu Chiny utrzymują bliskie kontakty ze stroną pakistańską. Mają nadzieję, że strona pakistańska będzie zdeterminowana i energiczna, aby złapać i surowo ukarać sprawców i organizatorów tego ataku. Będzie również dokładała wszelkich starań, aby chronić bezpieczeństwo chińskiego personelu, projektów w Pakistanie. Chiny są gotowe udzielić Pakistanowi niezbędnej pomocy w śledztwie w tej sprawie, a terroryści z pewnością zapłacą za to wysoka cenę.

第九(9). Stwierdzeń międzynarodowych mediów, że najnowsze dane wskaźnika aktywności w produkcji i usługach Chin (PMI) wskazują na to, iż gospodarka chińska nabiera tempa rozwoju.

Odp. Trzy główne indeksy tej aktywności odbiły się jednocześnie i znalazły się w strefie ekspansji, pokazując utrzymujący się trend wzrostowy operacji gospodarczych Chin. Oprócz danych PMI, wiele wskaźników, takich jak import i eksport kraju, wytwarzanie energii, ruch pasażerski i towarowy oraz konsumpcja, również dostarczyło pozytywnych sygnałów ożywienia ekonomicznego. Dobry początek chińskiej gospodarki w tym roku stał się dobrym sygnałem również dla gospodarki światowej. W ostatnim czasie ponad 100 szefów międzynarodowych firm wzięło udział w dorocznym Forum Rozwoju czy Forum Boao dla Azji. Wielu z nich wyraziło przekonanie o silnej odporności. dobrych perspektywach rozwoju chińskiej gospodarki oraz. Ze będą nadal inwestować w Chinach.

第十(10). Niedawnej rozmowy telefonicznej między Prezydentem 习近平Xi Jin Ping a prezydentem USA Joe Bidenem, w trakcie której prezydent Xi miał m.in. powiedzieć, że Chiny nie będą siedzieć bezczynnie, jeśli USA będą nadal działać na rzecz tłumienie rozwoju zaawansowanych technologii w Chinach.

Odp. Dwaj szefowie państw przeprowadzili szczerą i dogłębną wymianę poglądów na temat stosunków chińsko-amerykańskich. Prezydent Xi Jin Ping zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy zespoły obu stron starały się wdrożyć konsensus osiągnięty na listopadowym ich spotkaniu w San Francisco. Od tego czasu stosunki chińsko-amerykańskie ustabilizowały się. Jednak z drugiej strony nasiliły się również negatywne czynniki w relacjach między oboma krajami, na które obie strony muszą zwrócić uwagę.

Prezydent Xi podkreślił, że Chiny i Stany Zjednoczone, dwa duże kraje, powinny szanować się nawzajem, pokojowo współistnieć i współpracować w celu osiągnięcia korzystnych dla obu stron wyników oraz nadal podążać ścieżką stabilności, zdrowego i zrównoważonego rozwoju, a nie cofać się. Według Prezydent Xi stosunki chińsko-amerykańskie w tym roku powinny opierać się na:

– po pierwsze, trzymać się zasady bezkonfliktowości i nie konfrontacji oraz stale podnosić pozytywne oczekiwania wobec stosunków chińsko-amerykańskich:

– po drugie, stawianie stabilności na pierwszym miejscu, a nie wstrząsanie relacjami, nie prowokowanie i nie przekraczanie granicy, aby utrzymać ogólną stabilność stosunków chińsko-amerykańskich.

– po trzecie, wypełnianie swoich podjętych na spotkaniu prezydentów w San Francisco zobowiązań poprzez działania. Obie strony powinny wzmocnić dialog z pełnym szacunkiem, roztropnie zarządzać różnicami, promować współpracę w duchu wzajemności oraz wzmocnić koordynację w sprawach międzynarodowych.

Prezydent Xi Jinping podkreślił, że kwestia 台湾TaiWanu jest zasadniczą czerwoną linią, której nie można przekroczyć w relacjach chińsko-amerykańskich. Chiny nie pozwolą na działania separatystyczne oraz zewnętrzne przyzwolenie i wsparcie sił dążących do niepodległości wyspy. Mają nadzieje, że strona amerykańska wprowadzi w życie swoje deklaracje, że nie popiera “niepodległości TaiWanu”. Prezydent Xi zaznaczył, że Stany Zjednoczone podjęły niekończący się strumień gospodarczych, handlowych i technologicznych środków represyjnych przeciwko Chinom, a lista sankcji wobec chińskich firm staje się coraz dłuższa. Nie jest to przy tym “zmniejszanie ryzyka”, ale jest to tworzenie ryzyka. Jeśli Stany Zjednoczone będą chciały prowadzić obopólnie korzystną współpracę, drzwi Chin zawsze będą otwarte. Jeśli Stany Zjednoczone będą nalegać na tłumienie rozwoju zaawansowanych technologii Chin i pozbawienie ich uzasadnionego prawa do rozwoju, nie będą siedzieć bezczynnie.

Prezydent Biden powtórzył, że Stany Zjednoczone nie dążą do “nowej zimnej wojny”, do zmiany systemu chińskiego, nie starają się przeciwstawiać Chinom poprzez wzmacnianie sojuszy, nie popierają “niepodległości TaiWanu” i nie mają zamiaru ścierać się z Chinami. Znów obiecał, że Stany Zjednoczone prowadzić będą politykę jednych Chin. Zapewnił, ze rozwój Chin jest korzystny dla świata, a Stany Zjednoczone nie dążą do powstrzymania rozwoju ani “uniezależnienia się” od Chin.

Obaj szefowie państw uznali, że rozmowa była szczera i konstruktywna. Zgodzili się nadal utrzymywać komunikację, regularne spotkania zespołów roboczych obu stron, aby wdrażać ustalenia prezydentów. Rozwijany będzie mechanizm konsultacji w dziedzinie dyplomacji, gospodarki, finansów i handlu, dwoma siłami zbrojnymi, prowadzony będzie dialog i współpraca w dziedzinie walki z narkotykami, sztucznej inteligencji i zmian klimatycznych oraz podejmowane będą działania w celu rozszerzenia wymiany międzyludzkiej i kulturalnej, wzmocniona zostanie komunikacji w kwestiach międzynarodowych i regionalnych.

Jeśli chodzi o zaniepokojeniem stanem stosunków gospodarczych i handlowych Chiny-USA, to wielokrotnie jest wskazywane, że w ostatnich latach wzrósł chiński eksport samochodów elektrycznych, baterii litowych, produktów fotowoltaicznych i innych produktów. Jest to wynikiem międzynarodowego podziału pracy oraz popytu rynkowego, co sprzyja promowaniu zielonego rozwoju świata. Ta sytuacja jest niezależnie od tego, czy strona amerykańska jest zaniepokojona “nadwyżką mocy produkcyjnych” w tym zakresie, czy nie, wszyscy widzą to bardzo wyraźnie. Amerykańskie środki restrykcyjne w zakresie gospodarki, handlu i technologii przeciwko Chinom pojawiają się jeden po drugim, stwarzają zagrożenia i są typowym zachowaniem nierynkowym. Chiny będą stanowczo chronić uzasadnionych i zgodnych z prawem swoich interesów, a także wielostronny system handlowy.

第十一(11). Oświadczenia rzecznika filipińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, że Filipiny będą trzymać się swojego stanowiska w sprawie rafy 仁爱礁Ren’Ai Jiao i nie przestaną dostarczać zaopatrzenia dla żołnierzy stacjonujących na warku okrętu uwiezionym na tamtejszej mieliźnie.

Odp. Wielokrotnie było prezentowane stanowisko chińskiej w tej sprawie. Jeszcze raz należy podkreślić, że główna przyczyna obecnej eskalacji sporów morskich między Chinami a Filipinami leży w fakcie, że Filipiny polegając na wsparciu sił zewnętrznych łamią swoje zobowiązania. Powinny natychmiast zaprzestać prowokacyjnych działań, przestrzegać swoich zobowiązań oraz odpowiednich ustaleń i konsensusu osiągniętego między Chinami a Filipinami, powrócić na właściwą ścieżkę właściwego zarządzania sytuacją kryzysowa poprzez dialog i konsultacje. Chiny będą zdecydowane chronić swoją suwerenność terytorialną oraz prawa i interesy morskie.

第十二(12). Prośby Stanów Zjednoczonych do Korei Południowej, aby poszła w ślady USA i nałożyła kontrolę eksportu technologii półprzewodników do Chin. Jest to kolejna oznaka zintensyfikowanych wysiłków administracji Bidena, aby udaremnić chińskie plany rozwoju produkcji układów scalonych, powołując się na obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego USA.

Odp. Chiny zawsze utrzymywały, że handel między państwami oraz współpraca naukowa i technologiczna powinny sprzyjać utrzymaniu stabilności oraz płynności globalnych łańcuchów produkcji czy dostaw oraz wolnego i otwartego międzynarodowego porządku gospodarczego i handlowego. Relacje te nie powinny być wymierzone w interesy żadnej strony trzeciej ani im szkodzić. Stany Zjednoczone, aby utrzymać swoją hegemonię, upolityczniły, zinstrumentalizowały oraz używają, jak broni kwestie gospodarcze, handlowe i technologiczne. Nie wahają się poświęcić interesów swoich sojuszników.

Chiny i Korea Południowa mają bliskie relacje gospodarcze, łańcuchy produkcji i dostaw są ze sobą ściśle powiązane, a przemysł półprzewodników ma kontakty na wyższym i niższym szczeblu. Oczekuje się, że Republika Korei będzie dokonywać właściwych osądów, podejmować niezależne decyzje, współpracować ze wszystkimi stronami w celu utrzymania otwartego, przejrzystego, inkluzywnego i niedyskryminującego wielostronnego systemu handlowego, którego centralnym elementem są zasady Światowej Organizacji Handlu.

第十三(13). Informacji strony amerykańskiej, że podczas rozmowy telefonicznej prezydentów Chin i USA prezydent Biden wspomniał o kwestiach Morza Południowowschodniego, 香港XiangGang/HongKong, 新疆XinJiang i 西藏XiZang/Tybetu. Wezwała też Chiny do zaprzestania wspierania Rosji i odgrywania większej roli w kwestii denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.

Odp. Do tego należy dodać kilka uwag. Morze Południowowschodnie – Chiny mają niepodważalną suwerenność nad wyspami 南沙群岛NanSha QunDao, przyległymi do nich wodami, w tym wyspami, rafami, mieliznami i piaskami archipelag, w tym仁爱礁Ren’Ai Jiao. To zostało oświadczone stronie amerykańskiej. Główną przyczyną problemu Ren’Ai Jiao jest to, że Filipiny wielokrotnie wycofywały się ze swojego słowa i próbują zbudować stałe placówki na niezamieszkałych chińskich wyspach i rafach, aby doprowadzić do trwałej nielegalnej ich okupacji. Stany Zjednoczone nie są stroną w kwestii Morza Południowochińskiego i nie powinny angażować się w spór między Chinami a Filipinami.

香港XiangGang/HongKong to Chiny, a sprawy tego regionu to wyłącznie wewnętrzne sprawy Chin. Stany Zjednoczone powinny szanować suwerenność Chin i rządy prawa w XiangGang oraz powstrzymywać się od ingerencji, nie mówiąc już o interwencji w jego sprawy.

新疆XinJiang i 西藏XiZang/Tybet – to również są wewnętrzną sprawą Chin. Prawa człowieka nie są wyłączną domeną żadnego kraju, a Chiny przywiązują dużą wagę do ich ochrony. Chiny są skłonne do wymiany poglądów ze Stanami Zjednoczonymi na te tematy pod warunkiem wzajemnego szacunku, ale zdecydowanie sprzeciwiają się ingerencji w wewnętrzne sprawy Chin pod pretekstem praw człowieka.

Kryzys na Ukrainie – stanowisko Chin w tej sprawie jest spójne, jasne i przejrzyste. Istnieje niebezpieczeństwo, że ten kryzys będzie się pogłębiał i eskalował. Powinien być zakończony w drodze negocjacji a nie bronią. W rozwiązaniu politycznym nie chodzi o to, kto wygrywa, a kto przegrywa, ale o pokój. Chiny nie są stroną kryzysu ukraińskiego i nie dostarczyły śmiercionośnej broni żadnej ze stron konfliktu. Inne kraje nie powinny oczerniać oraz atakować normalnych stosunków między Chinami a Rosją, nie szkodzić uzasadnionym prawom i interesom Chin czy chińskich firm, nie obwiniać Chin bez powodu i prowokować konfrontacje bloków.

Kwestia Półwyspu Koreańskiego ciągnie się od wielu lat, a jej pierwotna przyczyna jest jasna. Konieczne jest powstrzymanie presji odstraszania i wydostanie się ze spirali konfrontacji, która na zmianę się nasilała. Podstawowym sposobem jest wznowienie dialogu i negocjacji, zajęcie się uzasadnionymi obawami wszystkich stron, zwłaszcza strony północnokoreańskiej, dotyczącymi bezpieczeństwa, oraz promowanie procesu politycznego rozwiązania kwestii Półwyspu Koreańskiego. Na Azji Północno-Wschodniej pogrążonej w chaosie i wojnie, nikt na tym nie korzysta. Sednem kwestii Półwyspu Koreańskiego jest sprzeczność między USA a KRLD, a klucz do rozwiązania tego problemu leży w rękach Stanów Zjednoczonych.

 

Wybrał i przygotował: 梁安基Liang Z. Andrzej

Na podstawie {źródło}: fmprc.gov.cn

中国Chiny上海ShangHai