22.05.2023 中国Chiny. 梁的三分钱 Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika.

O udziale prezydenta Ukrainy Zełenskiego w szczycie G7:

Chiny mają nadzieję, że odpowiednia współpraca międzynarodowa będzie wspierać zasadę otwartości, tolerancji oraz będzie w stanie odegrać konstruktywną rolę w promowaniu regionalnego i światowego pokoju, stabilności, rozwoju, zamiast prowokować rozłamy czy konfrontację.

Chiny nie sprzeciwiają się normalnej wymianie i współpracy między odpowiednimi stronami a państwami. Zawsze opowiadają się za tym, aby społeczność międzynarodowa kładła większy nacisk na rozwój, a sprzeciwiają się zaangażowaniu jakiegokolwiek kraju w gry geopolityczne.

O nieotrzymaniu przez台湾TaiWan zaproszenia do udziału w najbliższych obradach Światowej Organizacji Zdrowia:

Na świecie są tylko jedne Chiny. Rząd Chińskiej Republiki Ludowej jest jedynym legalnym rządem reprezentującym całe Chiny. 台湾TaiWan jest integralną częścią terytorium Chin. W kwestii udziału TaiWanu w organizacjach międzynarodowych, stanowisko Chin jest spójne i jasne. Powinna być przestrzegana zasada “jednych Chin”, która jest również potwierdzona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucja 2758 (1971 r.) i 25.1 Światowej Organizacji Zdrowia.

O zgodzie Stanów Zjednoczonych i TaiWanu na zacieśnienie więzi handlowych:

Chiny zawsze stanowczo sprzeciwiały się wszelkim formom formalno-prawnej wymiany między krajem, z którym mają stosunki dyplomatyczne a regionem TaiWan. Dotyczy to również negocjowania oraz podpisywania wszelkich umów o suwerennym i oficjalnym charakterze. Działania strony amerykańskiej poważnie naruszają zasadę jednych Chin i postanowień trzech wspólnych komunikatów (1972, 1979,1982) podpisanych między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Poza tym naruszają własne zobowiązanie strony amerykańskiej (wielokrotnie powtarzane) do utrzymywania jedynie nieoficjalnych stosunków z Tajwanem.

O zamiarze Japonii włączenie do oświadczenia szczytu G7 stanowiska w sprawie konieczności utrzymania i wzmocnienie porządku międzynarodowego opartego na praworządności, biorąc pod uwagę działania Rosji i Chin:

Zanim strona japońska zacznie mówić o zasadach i porządku, musi najpierw zaprzestać nieodpowiedzialnego aktu przepychania się przez plan zrzutu zanieczyszczonej wody z uszkodzonej elektrowni atomowej, jednoznacznie potwierdzić akceptacje i przestrzeganie międzynarodowego porządku po II wojnie światowej, zaprzestania upiększania historii agresji japońskiej w czasie tej wojny.

O zapowiedzi wysokiego urzędnika administracji USA, że komunikat ze szczytu G7 wyrazi obawy dotyczące “przymusu gospodarczego” stosowanego przez Chiny:

Stany Zjednoczone są przyzwyczajone do oskarżania innych państw o wykorzystywanie swojego statusu potęgi politycznej i gospodarczej, aby szantażować inne kraje. Jest to wykorzystanie ich własnej “czarnej karty w historii” aby oskarżać inne państwa. W rzeczywistości Stany Zjednoczone są inicjatorem stosowania przymusu dyplomatycznego czy gospodarczego. Wiązanie prawa do wynalazków, patentów i własność intelektualnej z dyplomacją przymusu należą wyłącznie do Stanów Zjednoczonych. Dziś jest ona standardem w ich arsenale polityki zagranicznej. To USA wprowadzają przepisy o półprzewodnikach i nauce oferujące finansową pomoc federalną w zamian, aby firmy amerykańskie nie dokonywały inwestycji w Chinach i ograniczyły eksport do nich. To Stany Zjednoczone nadużywają swojej władzy, aby tłumić, nakładać restrykcje na chińskie firmy high-tech, a nawet zastraszać inne kraje, aby nie współpracowały z tymi firmami.

Chiny nigdy nie uciekały się do przymusu, zastraszania i zawsze sprzeciwiały się hegemonizmowi, jednostronności i przymusowej dyplomacji. Wzywamy więc liderów państw G7 do stosowania się do trendów ery otwartości oraz tolerancji, zamiast angażować się w przymusową dyplomację oraz zamknięte i ekskluzywne grupy.

O kolejnej zapowiedzi wysokiego urzędnika administracji USA, że komunikat ze szczytu G7 położy nacisk na “ograniczenia ryzyka”, a nie na “oddzielenie” od Chin.

Kiedy mówimy o tak zwanej “redukcji ryzyka”, musimy najpierw dowiedzieć się, jakie jest ryzyko i gdzie jest jego źródło. Największym ryzykiem, przed jakim stoi dziś świat są akty barbarzyńskiej agresji hegemonii przeciwko słabym i małym krajom, takim jak Afganistan, Irak czyi Syria. Są to akty zastraszania, które niszczą zasady gospodarki rynkowej oraz międzynarodowe gospodarcze i handlowe. Są to akty kraju, który opowiada się za “demokracją przeciwko autorytaryzmowi” a próbuje przywrócić pokój z epoki zimnej wojny. Żadne z tych zagrożeń nie pochodzi z Chin, a wszystkie pochodzą z kilku krajów, które próbują nadać Chinom różne etykiety. Gdy tymczasem Państwo Środka nalega na podążanie ścieżką pokojowego rozwoju i mocno trzyma się strategii otwartości dla obopólnych korzyści oraz sytuacji, w której wszyscy wygrywają (win-win). W ciągu ostatnich 10 lat średni wkład Chin w światowy wzrost gospodarczy przewyższył wkład krajów G7 łącznie. To, co Chiny przynoszą światu, to szanse, a nie wyzwania, stabilność, a nie wstrząsy, bezpieczeństwo, a nie ryzyko. Świat nie ma potrzeby “ograniczania ryzyka”, mając na celu Chiny. Świat potrzebuje “de-ideologizacji”, “de – tworzenia przeciwnych grup”.

O wypowiedzi premiera Japonii Fumio Kishida podczas szczytu G7, że kwestia 台湾TaiWanu powinna zostać rozwiązana pokojowo poprzez dialog:

Obecnie realne zagrożenie dla pokoju i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej polega na tym, że władze tamtejszej Demokratycznej Partii Postępowej odmawiają uznania “konsensusu 92”, który uznaje zasadę jednych Chin, uparcie promują separatystyczne działania na rzecz niepodległości TaiWanu i próbują zmienić status quo regionu wyspy. A TaiWan i cieśnina należy do tych samych Chin po obu jej stronach. Kraje takie jak Stany Zjednoczone i Japonia, nieustannie dążą do zacierania i wymazania zasady jednych Chin. Wiążą się z siłami niepodległościowymi TaiWanu politycznie, wojskowo i gospodarczo. Ponoszą one pełną odpowiedzialność za napięcia w Cieśninie Tajwańskiej.

Aby utrzymać tam pokój należy bezwzględnie przestrzegać zasady jednych Chin, zdecydowanie przeciwstawić się ryzyku prowokacji ze strony sił domagających się niepodległości TaiWanu oraz zdecydowanie powstrzymać akceptację czy wsparcie takich działań ze strony sił zewnętrznych.

Samo mówienie o utrzymaniu pokoju i określanie tych wód jako cieśniny tajwańskiej, nie mówiąc już o nieprzeciwdziałaniu dążeniu do niepodległości wyspy, tylko dodaje oliwy do ognia tym którzy chcą to osiągnąć siedząc za oceanem i podejmują to ryzyko, a na pewno szkodzą pokojowi oraz stabilności w tym rejonie. Samo mówienie o pokojowym rozwiązaniu kwestii TaiWanu, jest zasadniczo próbą udaremnienia wielkiej sprawy zjednoczenia Chin i stworzenia “pokojowego podziału” między obiema stronami. Chińczycy zdecydowanie sprzeciwiają się temu. Nikt nie ceni pokoju w tym rejonie bardziej niż Chiny. Dlatego jako kraj nalegamy, aby zachować jak największą szczerość i zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby osiągnąć perspektywę pokojowego zjednoczenia obu stron cieśniny. Ale jednocześnie nigdy nie pozwolimy, aby ktokolwiek lub jakakolwiek siła ograniczała nasze wysiłki w celu powstrzymania separatystycznych działań na rzecz niepodległości TaiWanu pod przykryciem utrzymania pokoju w cieśninie i nigdy nie pozwolimy nikomu ani żadnej sile ingerować w wewnętrzne sprawy Chin pod pozorem “pokoju”. Apelujemy wiec do krajów G7, a szczególnie Stanów Zjednoczonych i Japonii, do przestrzegania podpisanych dokumentów dotyczących stosunków dwustronnych z Chinami, przestrzegania zasady jednych Chin, zaprzestania pobłażania czy wspierania sił niepodległości na wyspie oraz prowokowania i igrania z ogniem w kwestii TaiWanu oraz nie stawiania przeciw woli 1.4 mld Chińczyków. Ci, którzy bawią się ogniem, sami się podpalą.

Wybrał i przygotował: 梁安基Andrzej Zawadzki-Liang

上海ShangHai, 中国Chiny

21.05.2023 中国Chiny. 梁的三分钱 Lianga trzy feny. Zakończony Szczyt 1+5.

W 西安XiAn (stolica północno -zachodniej prowincja陕西ShaanXi) zakończył się pierwszy historyczny szczyt Chin z państwami Azji Centralnej. Wziął w nim udział Prezydent 习近平 Xi Jin Ping oraz prezydenci Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu. Niestety został mało zauważony przez media zagraniczne, a było to bardzo ważne wydarzenie nie tylko wewnątrz chińskie, ale regionalne i międzynarodowe. Stąd pozwalam sobie na przytoczenie ważniejszych tez z wystąpienia Prezydenta Xi wskazujące kierunki współpracy tych krajów. Zatytułowane było ono《携手建设守望相助, 共同发展, 普遍安全, 世代友好的中国—中亚命运共同体》 “Wspólna praca nad stworzeniem społeczności chińsko-środkowoazjatyckiej opartej na wzajemnej pomocy, wspólnym rozwoju, powszechnym bezpieczeństwie i przyjaźni na pokolenia”. Xi na wstępie zauważył, że obecnie zmiany na świecie i w historii zachodzą w bezprecedensowy sposób. Azja Środkowa znajduje się na skrzyżowaniu, które łączy wschód i zachód oraz północ i południe. Świat potrzebuje stabilnej Azji Środkowej zachowującej suwerenność, bezpieczeństwo, niezależność i integralność terytorialną swoich państw. Należy wspierać wysiłki regionu Azji Centralnej na rzecz pokoju, harmonii, rozwoju. Prezydent Xi podkreślił, że w ubiegłym roku Chiny i pięć krajów Azji Środkowej ogłosiły utworzenie chińsko-środkowoazjatyckiej wspólnoty jednego przeznaczenia. Aby ja zbudować wszystkie kraje powinny niezmiennie, ciągle dążyć do:

 1. pogłębiania strategicznego wzajemnego zaufanie, zawsze udzielać sobie wyraźnego i silnego wsparcia w sprawach dotyczących kluczowych interesów, takich jak suwerenność, niezależność i długoterminowy rozwój;
 2. nadal rozwijania, poszerzania współpracy w ramach inicjatywy 一带一路 „Pasa i Drogi”, tworzenia nowych punktów wzrostu, poprzez ograniczanie ubóstwa, zrównoważony rozwój i niskoemisyjność;
 3. przestrzeganie powszechnego bezpieczeństwa, zdecydowanie sprzeciwiania się ingerencji sił zewnętrznych w wewnętrzne sprawy krajów i regionu, stworzenie społeczności, która będzie daleka od konfliktów a zawsze pokojowa;
 4. wprowadzania w życie globalnej inicjatywy cywilizacyjnej, wzmocnienia wymiany doświadczeń w zarządzaniu krajem, położenia podwalin pod przyjaźń między Chinami a narodami Azji Środkowej;

Aby to osiągnąć Prezydent Xi zaproponował ośmiopunktowy plan budowy i rozwoju współpracy Chiny – Azja Centralna: Proponuje:

 1. Ustanowienie większego zaufania między państwami oraz udzielanie sobie nawzajem więcej wsparcia. Niezbędne jest więc ustanowienie mechanizmów spotkań i dialogu na wysokim szczeblu w takich dziedzinach jak przemysł i inwestycji, rolnictwo, transport, zarządzanie kryzysowe, edukacja, współpraca międzypartyjna. To ma mieć na celu stworzenia szerokiej platformy dla realizacji kompleksowej, wzajemnie korzystnej współpracy;
 2. Rozszerzenie więzi gospodarczych i handlowych. Chiny w tym celu wprowadzą dodatkowe środki ułatwiające handel, odnowią dwustronne umowy inwestycyjne, zapewnią pełne funkcjonowanie „zielonych “(szybkich) kanałów odprawy celnej produktów rolnych w portach granicznych oraz zorganizują budowy Centrów Handlu Towarami;
 3. Zwiększenie transportu transgranicznego, dalszą budowę TransKaspijskiego międzynarodowego korytarza transportowego, promowanie otwarcia rynku lotniczego oraz rozwijanie regionalnych sieci logistycznych. Rozwijanie budowy połączeń pociągów Chiny -UE przy tym zachęcając do tworzenia magazynów towarów w krajach Azji Środkowej;
 4. Poszerzanie współpracy w dziedzinie energii. Chiny opowiadają się za utworzeniem partnerstwa na rzecz rozwoju energii między Chinami a Azją Środkową, przyspieszeniem budowy nowych nitek gazociągu Chiny-Azja Środkowa, rozszerzeniem handlu ropą i gazem, rozwijaniem współpracy w całym łańcuchu przemysłu energetycznego, także w zakresie nowych źródeł energii, w tym jądrowej;
 5. Pomoc w zakresie „zielonych” innowacji. M.in. współpracę w zakresie zagospodarowania terenów zasolonych oraz alkalicznych, nawadniania, zwalczania obszarów suchych, rozwiązania kryzysu środowiskowego Morza Aralskiego i wspierania tworzenia przedsiębiorstw zaawansowanych technologii oraz parków przemysłowych technologii informatycznych w Azji Środkowej.
 6. Specjalny plan współpracy w zakresie nauki i technologii między Chinami a krajami Azji Środkowej.
 7. Zwiększenie udziału krajów Azji Środkowej w odmianie kultury “文化丝路” Jedwabnego Szlaku, tworzenie wspólnych ośrodków zdrowia, zwiększenie przyznawania ilości stypendiów państwowych osobom z państw Azji Środkowej, wspierane przystąpienia szkół wyższych z tego regionu do” 丝绸之路大学联盟” ” Aliansu Uniwersytetów Jedwabnego Szlaku”.
 8. Utrzymywanie pokoju w regionie. Chiny są gotowe pomóc krajom Azji Środkowej wzmocnić działanie organów ścigania i zwiększyć zdolności obronne, wspierać te państwa w utrzymaniu bezpieczeństwa regionalnego oraz w działaniach antyterrorystycznych, w tym współpracy zapobieganiu atakom w cyberprzestrzeni. Gotowe są odgrywać decydującą rolę w ramach mechanizmu koordynacyjnego krajów sąsiadujących z Afganistanem oraz wspólnie promować pokojową odbudowę tego państwa.

Przywódcy państw Azji Centralnej w swoich wystąpieniach z zadowoleniem przyjęli te inicjatyw Chin i wyrazili gotowość w pełni ich realizacji, gdyż są odpowiedzią na potrzeby tych krajów. Znalazło to odzwierciedlenie w podpisanej przez sześciu prezydentów końcowej 《中国—中亚峰会西安宣言》 „XiaAn deklaracji szczytu Chiny – Azja Środkowa” oraz 《中国—中亚峰会成果清单》” Lista rezultatów szczytu Chiny- Azja Środkowa” Dobre dla innych, dobre dla Chin.

梁安基Andrzej Zawadzki-Liang

上海ShangHai, 中国Chiny

18.05.2023 中国 Chiny. 梁的三分钱 Lianga trzy feny. Niech sto opinii rozkwita.

Na niedawnym forum ekonomicznym 马云Ma Yun, (59 lat-założyciel i ex prezes holdingu阿里巴巴 Alibaba) zapytał na panelu dyskusyjnym Pania 董明珠Dong Ming Zhu (69 lat – szefowa 珠海格力电器股份有限公司Zhuhai Gree Electric Appliances Co., Ltd.) czy lubi taki typ mężczyzny jak on. Odpowiedz Pani Dong odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. Za nim o tym wydarzeniu, najpierw krótkie wyjaśnienie. Ma Yun był znaczącą postacią w tutejszym biznesie, znany i lubiany w mediach a słynący z kontrowersyjnych i często krytycznych wypowiedzi o polityce gospodarczej rzadu. Pani Dong zaś również znana z nietuzinkowych wypowiedzi czy działań i często kontrująca wypowiedzi Ma. Obie postacie ogólnie rozpoznawalne w tutejszym świecie biznesu oraz mające swoich fanów i zwolenników. W ciągu ostatnich kilku lat konkurencja między nimi stała się coraz bardziej zaostrzona. Dlatego też pytanie Ma Yun można określić jako “test”, czy Dong Ming Zhu ma o nim dobra opinie czy robi on na niej dobre wrażenie. Jednak Pani Dong nie dała konkretnej odpowiedzi. Stwierdziła, że „płeć nie ma tutaj znaczenia, kluczem jest zobaczenie, co dana osoba robi, jak się zachowuje czy ma wartości i poczucie odpowiedzialności.” Wskazuje to na to, że nie używa płci jako kryterium oceny osoby, ale raczej skupia się na zdolnościach i charakterze moralnym danego człowieka. Dodała, że „jako przedsiębiorcy nie możemy tylko dążyć do zysków i zwiększania ich, ale także powinniśmy ponosić społeczną odpowiedzialność i prowadzić misję. Tylko łącząc wartości osobiste z wartościami społecznymi możemy naprawdę osiągnąć sytuację korzystną dla siebie i społeczeństwa”. Choć powszechnie jest wiadomo, że Ma i Dong nie „przepadają” za sobą, to jednak na forum potrafili się komunikować z szacunkiem, w przyjazny sposób, bez złośliwości czy wzajemnych ataków. Z pewnością było to zaskoczeniem nie tylko dla organizatorów forum, ale też internautów.

PS. Niech sto opinii rozkwita. To moja parafraza słynnego powiedzenia Przewodniczącego 毛泽东Mao Ze Donga – „百花齐放 Niech sto kwiatów rozkwita” – wygłoszona w maju 1956 r. początkując kampania polityczno-kulturalna zachęcającą do swobodnego wyrażania poglądów na tematy polityczne czy gospodarcze.

梁安基 Andrzej Zawadzki-Liang

上海ShangHai, 中国 Chiny

16.05.2023 中国 Chiny. 梁的三分钱 Lianga trzy feny. Malo kto o tym wie- prawo małżeńskie

Zdarzyło się w Historii.

Po ustanowieniu Chińskiej Republiki Ludowej (1.10.1949) jednym z pierwszych priorytetów była reforma uregulowań prawnych małżeństwa. Do tego czasu były one często aranżowane czy wymuszane, konkubinat był powszechna praktyką, a kobiety nie mogły ubiegać się o rozwód. 1 maja 1950 r. weszło w życie 新婚姻法Nowe Prawo o Małżeństwie ogłoszone osobiście przez przewodniczącego毛泽东Mao Ze Donga, który w tym kontekście zasłynął z powiedzenia, iż „妇女能顶半边天”Kobiety trzymają połowę nieba”. To nowe prawo wprowadziło m.in. administracyjną rejestrację zawieranych legalnie małżeństw, podniosła wiek zawierania ich do 20 lat dla mężczyzn i 18 dla kobiet oraz wprowadziło zasadę, że małżeństwo musi być zawarte za obustronną zgodą. Nowe prawo zakazało wcześniejszej powszechniej praktyki sprzedaży wiejskich dziewczyn właścicielom ziemskim (często nieletnich). Ta radykalna zmiana istniejącej wówczas tradycji patriarchalnych wymagała dużego, stałego, szerokiego wsparcia ze strony kampanii propagandowych. Oficjalnym hasłem bylo „男女平等;每个人都是值得的 “Mężczyźni i kobiety są równi; każdy jest tego wart”. Pierwsza nowelizacja prawa o małżeństwie została zrobiona w 1979. Wprowadziła politykę jednego dziecka i wskazywała sądom wydawanie wyroków bardziej uwzgledniających interesy kobiet i dzieci przy podziale majątku w przypadku rozwodu. Kolejna aktualizacja tego prawa nastąpiła w 1983 r. i zezwolono na małżeństwa z cudzoziemcami.

梁安基Andrzej Zawadzki-Liang

上海ShangHai, 中国Chiny

15.05.2023 中国 Chiny – Lianga trzy feny 梁的三分钱 . Wybrane z konferencji rzecznika.

O wydaleniu chińskiego konsula generalnego w Toronto (Kanada): Lekceważąc stanowczy sprzeciw Chin, strona kanadyjska otwarcie ogłosiła chińskiego dyplomatę “persona non grata”(PS. Osoby niepożądanej) z powodu tak zwanej “ingerencji w wewnętrzne sprawy Kanady”. Chiny nigdy nie ingerowały w wewnętrzne sprawy innych krajów. Tak zwana “ingerencja Chin w wewnętrzne sprawy Kanady” jest kompletnym nonsensem, oszczerstwem i oczernianiem Chin oraz polityczną manipulacją opartą na ideologii. Strona kanadyjska uznała chińskich dyplomatów za persona non grata na podstawie sfingowanych zarzutów, naruszyła podstawowe normy rządzące stosunkami międzynarodowymi i celowo podważyła stosunki chińsko-kanadyjskie, co ma bardzo zły charakter.

Od pewnego czasu kanadyjskie media i odpowiedni przywódcy polityczni wykorzystują tak zwane “poufne dokumenty” Kanadyjskiego Biura Wywiadu Bezpieczeństwa do fabrykowania fałszywych informacji i oczerniania chińskiej ambasady oraz ich konsulatów w Kanadzie. Oskarżenia są bezpodstawne i sfabrykowane z ukrytymi motywami.

W odpowiedzi na nierozsądne zachowanie strony kanadyjskiej Chiny zdecydowały się na podjęcie wzajemnych działań, ogłaszając konsul generalną konsulatu generalnego Kanady w Szanghaju „persona non grata”. Jest to posunięcie mające na celu ochronę chińskich uzasadnionych praw i interesów, a reakcja taka jest całkowicie uzasadniona i konieczne. Należy podkreślić, że chińska ambasada i konsulaty oraz personel dyplomatyczny oraz konsularny w Kanadzie zawsze przestrzegali odpowiednich konwencji międzynarodowych oraz lokalnych przepisów ustawowych i wykonawczych, a także wykonywali swoje obowiązki zgodnie z prawem. Opierając się na kłamstwach, rząd kanadyjski podjął złe kroki, które poważnie szkodzą uzasadnionym prawom i interesom chińskiego personelu dyplomatycznego oraz konsularnego, co Chiny nigdy nie zaakceptują. Determinacja Chin w ochronie własnych interesów jest niezachwiana. Radzimy stronie kanadyjskiej natychmiast zaprzestać nieuzasadnionych prowokacji. Jeśli strona kanadyjska nie posłucha rady i będzie działa lekkomyślnie, Chiny będą zdecydowanie oraz stanowczo walczyć o swoje interesy. Wszelkie konsekwencje z tego wynikające będą ponoszone przez stronę kanadyjską.

O oświadczeniu sekretarza stanu USA A. Blinkena, że Stany Zjednoczone zdecydowanie zachęcają Światową Organizację Zdrowia do zaproszenia TaiWanu do udziału w tegorocznych orbradach w charakterze obserwatora. Stany Zjednoczone będą nadal naciskać, aby TaiWan stał się obserwatorem w Światowym Zgromadzeniu Zdrowia i uczestniczył w systemie Narodów Zjednoczonych. Jest to zgodne z polityką USA- Jedne Chiny: Stanowczo sprzeciwiamy oświadczeniu wydanemu przez stronę amerykańską. Na świecie są tylko jedne Chiny, a TaiWan jest niezbywalną częścią chińskiego terytorium. Udział TaiWanu w pracach organizacji międzynarodowych, musi być traktowany zgodnie z zasadą jednych Chin, która jest również potwierdzoną w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 2758 i rezolucji Światowego Zgromadzenia Zdrowia nr 25.1. Ponieważ władze na TaiWanie uparcie trzymają się stanowiska “niepodległości TaiWanu” i odmawiają uznania “konsensusu 1992 r.”, który ucieleśnia zasadę jednych Chin. Stosowne uwagi strony amerykańskiej dezorientują opinię publiczną i w istocie pobłażają oraz wspierają separatystyczne działania władz TaiWanu. Kwestia jego jest rdzeniem podstawowych interesów Chin i pierwszą nieprzekraczalną czerwoną linią w stosunkach chińsko-amerykańskich. Ponownie wzywamy stronę amerykańską do przestrzegania zasady jednych Chin, postanowień trzech wspólnych komunikatów chińsko-amerykańskich, przestrzegania prawa międzynarodowego i podstawowych norm rządzących stosunkami międzynarodowymi, wdrożenia w życie zobowiązań podjętych przez przywódców USA, aby nie popierać台独” niepodległości TaiWanu”, “两个中国” “dwóch Chin”, “一中一台” czy “jednych Chin, jednego Tajwanu” oraz zaprzestania wykorzystywania Światowej Organizacji Zdrowia do nagłaśniania kwestii związanych z TaiWanem. Zasada jednych Chin jest powszechnie popierana przez społeczność międzynarodową i nie można jej zaprzeczyć ani zatrzymać. Każda próba zagrania “tajwańską kartą” i zaangażowania się w “wykorzystanie Tajwanu do powstrzymania Chin” musi spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem społeczności międzynarodowej oraz jest skazana na niepowodzenie.

O informacji, że strona amerykańska stara się zorganizować kontakt telefoniczne lub spotkania z urzędnikami różnych departamentów strony chińskiej: Owszem istnieje komunikacja między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Kluczem do jej skuteczności jest to, że Stany Zjednoczone nie mogą mówić o potrzebie komunikacji z jednej strony, a z drugiej stale tłumić i próbować powstrzymywać Chiny. Nie mogą mówić jednej rzeczy a robić drugiej. Stąd wzywamy stronę amerykańską do skorygowania swojego rozumienia Chin, poszanowania ich wyników gospodarczej, nieprzekraczania czerwonej linii w wzajemnych relacjach, zaprzestania szkodzenia suwerenności, bezpieczeństwu i interesom rozwojowym Chin. USA powinny spotkać się z Chinami w połowie drogi oraz wprowadzenia wzajemnych stosunków z powrotem na właściwą ścieżkę zdrowego i stabilnego rozwoju.

O projekcie dokumentu zbliżającego się szczytu liderów państw G 7 wzywającego Chiny do przestrzegania międzynarodowych zasad: Jeśli chodzi o przepisy międzynarodowe, powinniśmy najpierw wyjaśnić, czym one są. Przytłaczająca większość krajów społeczności międzynarodowej zgadza się, że podstawowe normy regulujące stosunki międzynarodowe oparte są na celach i zasadach Karty Narodów Zjednoczonych i wszystkie państwa powinny je przestrzegać. G7 rzadko wspomina o Karcie Narodów Zjednoczonych, ale za to często mówi o “demokracjach” i “międzynarodowym porządku opartym na zasadach”. Mówiąc wprost, międzynarodowe zasady wspomniane przez G7 są zachodnimi zasadami zaczerpniętymi z ich ideologii i wartości. Zasady “małego kręgu” wypromowane przez najpierw Stany Zjednoczone a przyjęte przez G7 służą partykularnym interesom kilku krajów niż wspólnym interesom społeczności międzynarodowej.

G7 domaga się, aby Chiny przestrzegały międzynarodowych zasad, ale sama jest przedstawicielem łamania tych zasad. W ostatnich latach Stany Zjednoczone wycofały się z 17 organizacji międzynarodowych lub porozumień, np. takich jak UNESCO, paryskie porozumienie klimatyczne. Poza tym prowadziły zakrojone na szeroką skalę akcje szpiegowskie, ataki cyberprzestrzeni i podsłuchiwanie na całym świecie, nawet swoich sojuszników z G7. Do tego bezmyślnie wywierają presję dyplomatyczną, przymus ekonomiczny i interwencję wojskową, bezczelnie atakując Afganistan, Irak, Syrię czy inne słabe i małe kraje, powodując śmierć dziesiątek milionów niewinnych cywilów lub wywołanie fali uchodźców. Przestrzegając międzynarodowych zasad, to Stany Zjednoczone powinny stać na ławie oskarżonych, a nie wskazywać palcem na innych. Wzywamy więc Stany Zjednoczone, Japonię i inne kraje G7 do uregulowania zaległych od dawna składek ONZ, wycofania nielegalnej obecności wojskowej w Syrii, zaprzestania forsowania planu zrzutu skażonej energią jądrową wody do morza, zaprzestania prowokowania separatyzmu, konfrontacji oraz służenia ich hegemonicznemu statusowi i egoistycznym interesom, a wszystko pod sztandarem międzynarodowych zasad.

Wybrał i przygotował: 梁安基Andrzej Zawadzki-Liang

上海ShangHai, 中国Chiny