05.12.2023 中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika (27.11.-01.12.2023) Cz.2

Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (27.11 – 01.12.2023, Cz.2) na temat:

第六(6). Wywiadu zarządzającą 台湾TaiWanem pani 蔡英文Tsai Ing Wen dla amerykańskiej gazety „New York Timesa”, w którym twierdzi, że chińscy przywódcy są zbyt zajęci problemami wewnętrznymi, by rozważać „inwazję na TaiWan”. To ze względu na wewnętrzne wyzwania gospodarcze, finansowe i polityczne Chin oraz fakt, że społeczność międzynarodowa jasno dała do zrozumienia, że wojna nie wchodzi w grę, nie jest to czas na rozważanie poważnej “inwazji na TaiWan”. Odp. Po pierwsze TaiWan jest niezbywalną częścią terytorium Chin. Poza tym wciąż należy podkreślić, że na świecie są tylko jedne Chiny, a kwestia TaiWanu jest wewnętrzną sprawą Chin. Zasada jednych Chin jest powszechnym konsensusem społeczności międzynarodowej. Aby utrzymać pokój i stabilizację w Cieśninie TaiWańskiej, niezbędne jest sprzeciwianie się separatyzmowi, „niepodległości TaiWanu” i ingerencji z zewnątrz.

第七(7). Wydanego《中国关于解决巴以冲突的立场文件》stanowiska Chin w sprawie rozwiązania konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Odp. Chiny przestawiły w nim pięć propozycji obejmujących: kompleksowe zawieszenia broni i zakończenia działań wojennych, skuteczną ochronę ludności cywilnej, zapewnienie pomocy humanitarnej, zintensyfikowanie mediacji dyplomatycznych i poszukiwanie rozwiązania politycznego poprzez wdrożenie rozwiązania dwóch państw (Izrael i Palestyna). To dopiero może doprowadzić do sprawiedliwego i trwałego rozwiązania kwestii palestyńskiej.

第八(8). Listu otwartego trzydziestu czterech amerykańskich think tanków i organizacji pozarządowych do prezydentów Chin i USA, wzywający obie strony do współpracy celem zmniejszania niebezpiecznych tarć w stosunkach dwustronnych oraz wzmacniania współpracy w kwestiach globalnych. Odp. Podmioty te podnoszą racjonalny głos w sprawie doprowadzenia do stabilizacji i poprawy stosunków chińsko-amerykańskich. Słusznie wezwały przywódców obu mocarstw do wzięcia odpowiedzialności za wzajemne relacje i globalne sprawy. Na niedawnym szczycie w San Francisco liderzy Chin i USA przeprowadzili dogłębną oraz szczerą wymianę poglądów na wszelkie tematy dwustronne i świata. Osiągnęli szereg konsensusów. Jak zaznaczył Prezydent 习近平Xi Jin Ping, w czasie pobytu w USA, na kolacji powitalnej amerykańskiego biznesu, bez względu na to jak zmieni się sytuacja, nie zmieni się historyczna logika pokojowego współistnienia Chin i Stanów Zjednoczonych, nie zmieni się fundamentalne pragnienie wymiany i współpracy obu narodów, nie zmienią się ogólne oczekiwania społeczności międzynarodowej co do stabilnego rozwoju stosunków chińsko-amerykańskich.

第九(9). Stwierdzeń najnowszego raportu OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), podnoszącego prognozy wzrostu gospodarczego Chin w tym i przyszłym roku. Według OECD w 2023 PKB Chin wzrośnie o 5,2%, a Chiny będą nadal głównym motorem wzrostu w regionie Azji i Pacyfiku, jak i w gospodarce światowej. Odp. Nie tylko OECD, ale również Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę wzrostu gospodarczego Chin na 2023 do 5,4%. Także międzynarodowe finansowe instytucje i banki inwestycyjne przewidują wzrost PKB kraju między 5 a 5,5%. Powszechne jest twierdzenie, że Chiny są największym motorem globalnego wzrostu gospodarczego i przyczynią się do jednej trzeciej jego całkowitego wzrostu w tym roku. Od początku 2023 r. chińska gospodarka kontynuuje odbicie, poprawę i stopniowo przyśpiesza.

第十(10). 10.rocznicy (28 listopada) uruchomienia połączenia kolejowego Chiny-Unia Europejska. Odp. Linia ta stworzyła nowy kanał transportu lądowego. Przechodzi przez ponad 100 miast w 11 krajach i regionach. Dociera do ponad 200 miast w 25 krajach europejskich. Dzięki tej linii czas transportu towarów między Chinami a Europą został skrócony o ponad 20 dni w porównaniu z transportem morskim a produkty z Chin i Europy mogą szybciej pojawiać się na półkach sklepowych. W ciągu ostatnich dziesięciu lat tego połączenia torami jego przejechało ponad 81 000 składów pociągów, przewieziono ponad 7,6 mln kontenerów TEU, które miały towary wartości ponad 340 mld USD (ok.1,347 bln PLN). To przyczyniło się nie tylko do zwiększenia współpracy gospodarczej i handlowej, ale i pobudzało rozwój gospodarczy krajów wzdłuż tras tej linii oraz poprawiło warunki życia ludzi i funkcjonowanie międzynarodowego łańcucha dostaw.

第十一(11). Raportu francuskiego Instytutu Jacques’a Delorsa, który stawia tezy, że dla UE nieuniknionym wyborem, aby osiągnąć własny rozwój i wzrost jest pomoc w tym Chin. Instytut wzywa kraje europejskie do racjonalnego podejścia w kwestii „zmniejszania ryzyka”, prowadzenia bardziej pragmatycznej polityki wobec Chin oraz wzmocnienia wzajemnie korzystnej współpracy z nimi w dziedzinie energii, ekologii, nauki i technologii oraz w innych dziedzinach. Odp. Raport ten pokazuje solidne podstawy stosunków chińsko- europejskich w kręgach intelektualnych i opinii publicznej Unii. Chiny i Europa są partnerami, a nie rywalami. Współpraca między nimi to pozytywny cykl wzajemnych osiągnięć, a nie gra pucharowa, w której przegrywasz lub wygrywasz. Niektórzy jednostronnie opowiadają się za „zmniejszeniem ryzyka” i „zależności” od Chin. Takie błędne postrzeganie Państwa Środka nie tylko pogłębia nieporozumienia, podważy wzajemne zaufanie, ale także będzie sprzeczne z oficjalnym stanowiskiem UE w sprawie zasad WTO i wolnego handlu oraz nie leży w interesie żadnej ze stron. Chiny uważają, że zagrożeniem, które należy wyeliminować najbardziej, jest polityka konfrontacja, tworzenia podziałów czy murów. Zarówno Chiny, jak i UE są ważnymi ogniwami w globalnym łańcuchu dostaw. Mają nadzieję, że Unia wsłucha się w głos rozsądku, oprze się szumowi antychińskiemu oraz będzie współpracować z Chinami w celu utrzymania dwustronnego otwarcia, promowania liberalizacji handlu i inwestycji zamiast protekcjonizmu, stworzenia uczciwego, sprawiedliwego, niedyskryminującego otoczenia biznesowego dla przedsiębiorstw z obu stron, promowania zdrowego i stałego rozwoju wzajemnych relacji oraz wprowadzenia większej stabilności i pewności w niestabilnym świecie.

Wybrał i przygotował: 梁安基Liang Z. Andrzej

Na podstawie: fmprc.gov.cn

上海ShangHai, 中国Chiny

04.12.2023 MPCh: Okręt marynarki wojennej USA nielegalne wtargnął na chińskie wody w pobliżu rafy Ren’ai Jiao. Stanowi to naruszenie chińskiej suwerenności i stabilności regionalnej cz.2

04.12.2023 MPCh: Okręt marynarki wojennej USA nielegalne wtargnął na chińskie wody w pobliżu rafy Ren’ai Jiao. Stanowi to naruszenie chińskiej suwerenności i stabilności regionalnej cz.1.

04.12.2023 中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika (27.11.-01.12.2023) Cz.1

Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (27.11 – 01.12.2023, Cz.1) na temat:

第一(1). Wprowadzenia przez Malezję bezwizowego ruchu dla obywateli Chin. Odp. Jest to ruch w pozytywnym kierunku. Coraz więcej krajów podejmuje takie decyzje wobec obywateli Chin. W przypadku Malezji daje ona możliwość pobytu w tym kraju bez wizy na okres 30 dni. Polityka ułatwień wizowych z pewnością da nowy impuls do rozwoju obopólnie korzystnej współpracy między Chinami i Malezją.

第二(2). Oddania do użytku elektrowni słonecznej/fotowoltaicznej Aldafra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wybudowana przez chińskie przedsiębiorstwa. Odp. Elektrownia Aldafra jest obecnie największą tego typu na świecie. Może dostarczać energię elektryczną dla 200 000 gospodarstw domowych. Zwiększy ona udział czystej energii w całkowitym mikście energetycznym Zjednoczonych Emiratów Arabskich do ponad 13%. Chiny nie tylko promują globalne zarządzanie klimatem, ale podejmują konkretne działania na rzecz jego ochrony. Mają największą na świecie sieć wytwarzania czystej energii, ale także robią wszystko, co jest możliwe w ich mocy, aby zapewnić wsparcie i pomoc innym krajom rozwijającym się. Chińskie przedsiębiorstwa prowadzą projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii nie tylko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, lecz także m.in. w Pakistanie, Maroku, Katarze czy Kenii.

第三(3). Rzekomego wspierania przez Chiny rebeliantów w północnej prowincji Mjanma/Birmy. Odp. Zarzuty takie są bezpodstawne. Chiny i Birma są przyjaznymi sąsiadami. Chiny zawsze szanują suwerenność i integralność terytorialną Mjanmy. Wyrażają nadzieję, że sytuacja w Mjanmie/Birmie szybko ustabilizuje się, a kraj będzie się rozwijał. Chiny zdecydowanie popierają władze Birmy w procesie pokojowym. Wszelkie działania mające na celu sianie niezgody między Chinami a Mjanmą czy podważanie przyjaznych stosunków między oboma krajami nie znajdą posłuchu oraz nigdy się nie powiodą.

第四(4). Ostrzeżenia amerykańskich agencji wywiadowczych (w tym CIA) dla firmy technologicznej G42 z Zjednoczonych Emiratów Arabskich przed współpracą z chińskimi firmami, w tym z 华为 HuaWei bo stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. Odp. Należy podkreślić, że Stany Zjednoczone wielokrotnie sabotowały współpracę między chińskimi firmami a innymi krajami używając sfabrykowanych argumentów o bezpieczeństwie. Kiedy jakieś zainteresowane kraje zwróciły się do strony amerykańskiej o dostarczenie wiarygodnych dowodów na tak zwane „zagrożenie bezpieczeństwa”, to strona amerykańska nie potrafiła ich przedstawić w jasny sposób. Chiny zawsze sprzeciwiały się uogólnianiu przez USA zasad bezpieczeństwa narodowego, upolitycznieniu kwestii gospodarczych i handlowych oraz utrudnianiu normalnej działalności biznesowej i inwestycji między przedsiębiorstwami. Działania USA tylko poważnie podważają międzynarodowy porządek gospodarczy czy handlowy oraz stabilność globalnych łańcuchów przemysłowych i dostaw.

第五(5). Zbliżającego się szczytu UE-Chiny, przy czym strona unijna wyraża zaniepokojenie tzw. spowolnieniem wzrostu gospodarczego w Chinach, złym otoczeniem biznesowym, nadwyżką mocy produkcyjnych, nierównowagą gospodarczą i handlową między UE a Chinami oraz przypuszczalnym dążeniem Chin do egocentrycznego porządku międzynarodowego Odp. Te tak zwane obawy zgłaszane przez UE nie są zgodne z faktami. Mimo globalnych problemów z ożywieniem gospodarczym rozwój ekonomiczny Chin utrzymał stabilną i pozytywną dynamikę. W pierwszych trzech kwartałach tego roku PKB kraju wzrósł o 5,2% rok do roku, co plasuje ją wśród największych i najszybciej rozwijających się gospodarek świata. Wiele instytucji międzynarodowych w ostatnim czasie podniosło swoje prognozy gospodarcze dla Chin. Według raportu opublikowanego przez Chińską Radę Promocji Handlu Międzynarodowego w trzecim kwartale tego roku ponad osiemdziesiąt procent ankietowanych przedsiębiorstw finansowanych z zagranicy oceniło chińskie środowisko biznesowe jako zadowalające lub więcej, a prawie dziewięćdziesiąt procent spodziewa się, że zyski pozostaną na tym samym poziomie lub poprawią się w ciągu najbliższych pięciu lat. Chiny nigdy nie dążyły do osiągnięcia przewagi handlowej. Zobowiązały się do dalszego promowania otwierania „większych możliwości rynkowych” oraz konsolidacji i wzmacniania globalnej współpracy przemysłowej oraz łańcucha dostaw. Rozwój Chin zapewni nowe możliwości dla Europy i świata. Takie, choćby jak szybki rozwój chińskiego zielonego przemysłu i czystych technologii, nieustannych innowacji naukowych i technologicznych oraz budowy kompletnego łańcucha przemysłowego i dostaw. W tym roku przypada 20. rocznica ustanowienia kompleksowego, strategicznego partnerstwa Chiny–UE. Doświadczenia tych lat pokazały, że dzięki przestrzeganiu zasady wszechstronnego partnerstwa stosunki między Chinami a UE mogą posuwać się naprzód. Chiny są wiarygodnym i rzetelnym partnerem UE. „Zmniejszanie ryzyka” i „zależności” nie powinny być przekształcane w zmniejszanie kontaktów czy zerwanie współpracy. Państwo Środka oczekuje, że UE przyjmie kompleksowe i obiektywne spojrzenie na rozwój Chin, ich politykę wewnętrzną i zagraniczną. Będzie prowadzić racjonalną oraz pragmatyczną politykę wobec Chin, promować wzajemnie korzystną dla wszystkich współpracę.

Wybrał i przygotował: 梁安基Andrzej Zawadzki-Liang

Na podstawie/źródło: fmprc.gov.cn

上海ShangHai, 中国Chiny

01.12.2023 中国 Chiny. 梁的三分钱 Lianga trzy feny. Subiektywny Serwis Inforamcyjny (27)

Subiektywny Serwis Informacyjny (27).

(1) I znów wygrywają. Na 37 globalnych zamówień na statki do instalacji morskiej energetyki wiatrowej za 10 miesięcy tego roku, 33 ulokowanych zostało w stoczniach chińskich. Nic dziwnego, skoro tutejszy przemysł stoczniowy, to numer jeden na świecie. Źródło: shobserver.com/staticsg/res/html/web/newsDetail.html?id=684497&sid=11

(2)Amerykańska firma CB Insights opublikowała najnowszy ranking firm tzw. jednorożców (początkujących/start up, których wartości rynkowa wynosi ponad 1 mld USD, ok.4 mld PLN). Według stanu na 31 października 2023 na pierwszym miejscu jest chińska firma zajmująca się sztuczną inteligencją i mediami字节跳动 “ByteDance” (m.in. TikTok, 抖音DouYin) wyceniana na 225 mld USD (ok.902,06 mld PLN), co czyni ją najcenniejszym na świecie startupem. Na drugim miejscu – amerykański “SpaceX” z wyceną 150 mld USD (ok.601,14 mld PLN), a na trzecim inna chińska firma e-handlu m.in. modnej odzieży “Shein”, która aktualnie wyceniana jest na 66 mld USD (ok.264,50 mld PLN). Globalny ranking „jednorożców” CB Insights stwierdza, że na świecie jest 1 230 takich startupów, z czego 160 znajduje się w Chinach. Z Polski niestety jeszcze nie ma żadnego. Źródło: cbinsights.com/research-unicorn-companies

(3)Znów w mediach jest głośno o 马云 Ma Yun (Jack), założycielu i byłym wieloletnim prezesie (1999-2019) 阿里巴巴集团控股有限公司Alibaba Group Holdings Limited. Tym razem nie za sprawa wyprzedaży przez niego akcji tej spółki, ale informacji jaka ukazała się w tutejszym rejestrze przedsiębiorstw. To o założeniu spółki 杭州马家厨房食品有限公司 HangZhou MaJia Kitchen Food Co., Ltd. w której udziałowcem posiadającym 99,99% akcji jest właśnie Ma Yun. Kapitał zakładowy to 10 mln RMB (ok.5,60 mln PLN). Zakres działalności obejmuje między innymi sprzedaż hurtową, detaliczną, internatową paczkowanej żywności, gotowych potraw/dań, przetwarzanie produktów rolnych i wspierani rolnictwa oraz przetwórstwa. Po odejściu z zarzadzania Holdingiem Alibaby Ma wyraźnie zainteresował się rolnictwem, rybołówstwem i produktami żywnościowymi. W 2022 i 2023 odwiedzał zagraniczne instytuty badawcze z tej dziedziny m.in. w Holandii czy Danii. Już w lipcu br. został udziałowcem spółki 一米八海洋科技(浙江)有限公司1.8 Meters Marine Technology (ZheJiang) Co., Ltd. z kapitałem zakładowym w wysokości 110 mln RMB (ok.61,61 mln PLN). Zajmować ma się ona m.in. akwakulturą, hodowlą ryb, morską energią wiatrową, technologią biomasy itp. Jaka do tego dodamy, że wielkość rynku przetworzonych warzyw i gotowych potraw w Chinach w ubiegłym roku wynosił 419,6 mld RMB (ok. PLN), a w 2026 r. będzie 1,072 bln RMB (ok. PLN) oraz wskaźnik udziału dan gotowych w rynku żywnościowym w Chinach w 2021 wynosił 15%, kiedy w USA czy Japonii 60%, to zrozumiale, dlaczego pan Ma Yun poszedł w tym kierunku. Nie wspominając o możliwościach jakie dają inwestycje w OZE (odnawialnych źródłach energii). Nic dziwnego, że w komentarzach na mediach społecznościowych pojawiły się przypuszczenia, iż wejście Ma do tych dziedzin wróży w nich zmiany podobne do tych jak wejście na rynku zrobiła Alibaba. Źródło: sinanews.sina.cn/native_zt/yingyanlandingpage1700745575; tech.ifeng.com/c/8UwZYwKnzFb; finance.ifeng.com/c/8UxMz6NErZe

(4) 22 listopada 中国科学院Chińska Akademia Nauk opublikowała listę 59 nowo wybranych członków. Na liście tej znalazła się 45 letnia pani profesor 颜宁Yan Ning, będąc najmłodszą w historii Akademii. Już wcześniej, bez powodzenia, dwukrotnie rekomendowana i nominowana do tego zaszczytu. Tym razem – do trzech razy sztuka – z sukcesem.

Pani profesor Yan ma ciekawy życiorys naukowy. W latach 1999- 2000 studiowała na Wydziale Nauk Biologicznych i Technologii prestiżowego uniwersytetu 清华大学 TsingHua. 2000-2004 uzyskała stopień magisterski i następnie tytuł doktora na Wydziale Biologii Molekularnej amerykańskiego Uniwersytetu Princeton. Tam tez została do 2007 na stanowisku profesora. Następnie wróciła do kraju na ten sam wydział co studiowała na Uniwersytet TsignHua. W 2017 przyjęła propozycje objęcia dziekana Wydziału Biologii Molekularnej Uniwersytetu Princeton. W 2019 została wybrana na członka zagranicznego amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk. W końcu listopada 2022 rezygnuje z kariery naukowej w Stanach Zjednoczonych i ponownie wraca kraju. W grudniu tegoż roku zostaje jednym z założycieli i dziekanem na深圳医学科学院 Akademii Nauk Medycznych w ShenZhen. Marzec 2023 – dyrektorem 深圳湾实验室主任ShenZhen Laboratorium Zatoki. Podejmuje również wykłady z tematu biologii strukturalnej na Uniwersytecie TsingHua. A w listopadzie… już wiadomo jak wyżej. Powodzenia. Źródło: h5.ifeng.com/c/zaker/8UvSrNBtLSw; baike.baidu.com/item/颜宁/84400?fr=api_baidu_opex_festival

(5)Bezprecedensowy krok. Od 1 grudnia 2023 do 30 listopada 2024 tymczasowo, obywatele Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii i Malezji będą zwolnieni z konieczności posiadania wiz, przyjeżdżając do Chin czy tranzytem na okres nie dłuższy niż 15 dni. Kolejny krok na drodze otwierania się drugiej co do wielkości gospodarki na świecie, ale pierwszy w historii. Niestety Polska i inne kraje Shengen czy Unii muszą jeszcze poczekać, przynajmniej ten rok. Źródło: news.sohu.com/a/738886130_115362; 163.com/dy/article/IKATJOOV05535CG2.html;

梁安基Liang Z. Andrzej

中国Chiny,上海ShangHai, 星期五, 01122023.

29.11.2023 中国 Chiny. 梁的三分钱 Lianga trzy feny. Subiektywny Setrwis Informacyjny(26)

Subiektywny Serwis Informacyjny (26)

(1)Założyciel sprzedaje akcje swojej spółki. Zapowiedź 马云 Ma Yun (Jack), (założyciela i wieloletniego prezesa (1999-2019) znanej 阿里巴巴集团控股有限公司Alibaba Group Holdings Limited) o sprzedaży 10 mln akcji holdingu o wartości ok. 870 mln USD (ok.3,322 mld PLN) wywołał fale ich wyprzedaży na giełdzie w Nowym Jorku i 香港Xiang Gang /Hong Kong. 17 listopada w dzień po ogłoszeniu tego na tej drugiej giełdzie akcje Alibaby spadły o blisko 10% (9,96%) a ich wartość rynkowa zmniejszyła się o ponad 130 mld HKD (ok.66,91 mld PLN). Aktualnie sprzedawane są poniżej wartości rynkowej holdingu. Planowana wyprzedaż akcji Ma Yun rozpoczęła się 21 listopada i następować będzie etapami. W tym tygodniu w mediach społecznościowych pojawiły się spekulacje o planowanym zamiarze zwolnienia 25,000 pracowników grupy. Natychmiast zostało to zdementowane przez wiceprezes Alibaby do spraw pracowniczych panią 姜峰Jiang Feng (Jane). W specjalnym liście do pracowników zapewniła, że takie informacje są fałszywe. Starała się również w nim wyjaśnić szczegóły dotyczące zamierzonej sprzedaży akcji przez Ma Yun i jego rodzinę. Stwierdziła, że plan taki już był w połowie sierpnia br. a przypadkowo publicznie pojawił się w mediach 16 listopada. Pani Jiang wyjaśniła, że Ma zamierza wykorzystać zebrane fundusze na wsparcie technologii rolniczych i swoich inicjatyw charytatywnych. Do akcji informacyjnej dołączył się również aktualny prezes Grupy Alibaba 蔡崇信 Cai Chong Xin (Joe), który w osobnym komunikacie stwierdził, że Alibaba od samego początku przez blisko 25 lat borykała się z różnymi wątpliwościami i wyzwaniami, ale wytrwała oraz pokonała nie jedną trudność na tej drodze. Tak długo, jak zachowane będą otwarte umysły i innowacyjne nastawienie, to będzie szansa ponownie uczynić Alibabę wyjątkową. Natomiast biuro Ma Yun oświadczyło, że on jako założyciel tego holdingu pozostaje “bardzo pozytywnie nastawiony” do jednej z największych chińskich firm technologicznych oraz ma pełne zaufanie do Alibaby i nadal będzie posiadać jej akcje. Czy to wszystko uspokoi inwestorów i pracowników? Zobaczymy.

PS. Ma Yun (Jack) po tej transakcji będzie jednostkowym, mniejszościowym udziałowcem w holdingu Alibaba, ale jego wpływ na zarządzanie grupą pozostają duże. Według 胡润研究院Hurun Research Institute (brytyjska firma doradcza z ShangHaiu上海) na najnowszej liście najbogatszych osób w Chinach zajmuje razem z rodziną 10 miejsce z majątkiem ocenianym na 170 mld RMB (ok.97,26 mld PLN). Natomiast Bloomberg Billionaires Index (500 najbogatszych ludzi na świecie) umieszcza go aktualnie na 48 miejscu z majątkiem 29,3 mld USD (ok. 117,3 mld PLN). Od czterech lat Pan Ma poświęca swój czas na nauczanie/edukacje i badania w dziedzinach nauk rolniczych. No i obserwuje uważnie Alibabę.

Na postawie m.in.: roll.sohu.com/a/737243986_121687424;

baijiahao.baidu.com/s?id=1783242216141531901&wfr=spider&for=pc

baijiahao.baidu.com/s?id=1782874372435184408&wfr=spider&for=pc

cnbc.com/2023/11/22/jack-ma-halts-plans-to-cut-his-alibaba-baba-stake-after-shares-drop.html#:~:text=share%20price%20fell.-,Ma%20has%20not%20sold%20a%20single%20share%2C%20Alibaba’s%20Chief%20People,has%20not%20cut%20his%20stake.

Z życia wzięte.

* Niezwykłe zainteresowanie wywołało ogłoszenie w mediach społecznościowych 安徽卓希食品有限责任公司AnHui ZhouXi Foods Co., Ltd. (z branży spożywczej), która poszukiwala eksperta ds. wyżywienia. Otrzymano 2000 CV. Przyjętych zostanie tylko cztery osoby. Oferowano wynagrodzenie to od 15 000 do 20 000 RMB (ok.8 406 do 11 208 PLN). Wymagania: Co najmniej 5 lat doświadczenia w jedzeniu kurzych łapek. Osoba wybrana odpowiedzialna będzie za codzienną degustację kurzych łapek. Musi mieć zdolnoś

rozróżniania smaków. Całkowity czas dziennie ich jedzenia to nie powinien przekraczać 5 godzin. Preferowani będą kandydaci spełniający następujące warunki: umiejętność jasnego opisania tekstury i smaku podczas jedzenia kurzych łapek, przeczytał książkę 《舌尖上的中國》 (Chiny na czubku języka), znajomość języka chińskiego na poziomie 2A lub wyższy (min.82 do 92 pkt na sto na egzaminach z tego języka) oraz towarzyski. Dodatkowym atutem kandydata jest głośne a jedzenie i miły wygląd. Wielu aplikujących internautów stwierdziło, że to praca ich marzeń. Nie ma znaczenia, czy to wielkie czy małe wynagrodzenie, ale według nich najważniejsze jest to, że uwielbiają jeść kurze łapki. Powodzenia i smacznego. Na podstawie: std.stheadline.com

Na marginesie

* Wielka Brytania ma nowego ministra spraw zagranicznych. Faktycznie, wybór byłego premiera Davida Camerona na ministra spraw zagranicznych może mieć znaczący wpływ na relacje między Wielką Brytanią a Chinami. Jego poprzednia kadencja była okresem intensywnego rozwoju relacji z Chinami, zwłaszcza w sferze handlowej i inwestycyjnej. Określana jest ich „złotym okresem”. Rola Camerona jako ministra spraw zagranicznych może otworzyć nowe możliwości dialogu i współpracy między tymi państwami, ale wiele będzie zależało od obecnej sytuacji, polityki obu krajów oraz reakcji innych graczy na arenie międzynarodowej. Analitycy starają się przewidzieć przyszłość na podstawie przeszłości, ale w polityce międzynarodowej zawsze pozostaje element niewiadomej. Czas pokaże, jakie będą dalsze losy relacji między nimi w kontekście tego nowego stanowiska Camerona.

梁安基Liang Z. Andrzej

中国Chiny,上海ShangHai, 星期三,29112023

28.11.2023 中国 Chiny. 梁的三分钱 Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika (20-24.11.2023) Cz.2

Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (20.11 – 24.11.2023, Cz.2) na temat:

第七(7). Wielokrotnego wspominania o sytuacji gospodarczej Chin przez Prezydenta 习近平Xi Jin Pinga podczas niedawnego spotkania przywódców Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Odp. Prezydent Xi Jin Ping podczas niedawnego spotkania APEC podkreślał, że Chiny są największym motorem wzrostu gospodarczego na świecie i przyczynią się do jednej trzeciej światowego wzrostu w tym roku. Środowisko biznesowe często wskazuje Chiny jako „obowiązkowy wybór” dla globalnych inwestycji ze względu na ich silną odporność gospodarcza, potencjalne możliwości, skutki reformy i otwarcia oraz duży rynek. Prezydent Xi również po raz kolejny podkreślał, że Chiny będą nadal poprawiały mechanizm ochrony praw i interesów inwestycji zagranicznych, dalej rozszerzać listę sektorów dostępu dla tych inwestycji oraz w pełni gwarantować ich prawa oraz chronić przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym. To jasny sygnał, że Chiny będą dalej zwiększać swoje otwarcie na świat zewnętrzny. A jeśli wystąpi możliwość przeniesienia inwestycji z Chin, to wciąż ich atrakcyjnym miejsce dla nich będą Chiny – stwierdzał Prezydent Xi.

第八(8). Wystrzelenia przez Korę Północną satelity szpiegowskiego oraz podkreślania przez prezydenta Korei Południowej, że to rząd chiński odgrywa bardzo ważną rolę w ograniczaniu prowokacyjnych działań KRLD oraz w utrzymywaniu pokoju i stabilności w Azji Północno-Wschodniej. Odp. Chiny odnotowały odpowiednie doniesienia i niedawną częstą obecność amerykańskich bombowców strategicznych oraz grup lotniskowców na półwyspie. Należy zaznaczyć, że nie leży w podstawowym interesie wszystkich stron, aby dopuścić do dalszego impasu sytuacji na półwyspie koreańskim. Chiny nie są główną stroną konfliktu, a klucz do rozwiązania problemu leży w rękach Stanów Zjednoczonych. Jako odpowiedzialny kraj, Chiny zawsze były zaangażowane w utrzymanie pokoju i stabilności na Półwyspie Koreańskim oraz promowanie politycznego rozwiązania jego problemów.

第九(9). Wywiadu doradcy ds. zagranicznych prezydenta elekta Argentyny Milleya, że kraj ten przestanie współpracować z chińskim rządem. Odp. Istnieje duże niezrozumienie tego wywiadu. Doradca w rzeczywistości powiedział, że istnieje niezrozumienie polityki zagranicznej prezydenta-elekta Milleya, że żaden kraj nie może rozwijać współpracy gospodarczej i handlowej bez stosunków dyplomatycznych, a zerwanie więzi z tak dużym krajem jak Chiny czy Brazylia byłoby poważnym błędem ze strony Argentyny. Chiny są ważnym partnerem handlowym Argentyny, a wybrany rząd Argentyny przywiązuje dużą wagę do stosunków z Chinami, zwłaszcza do współpracy gospodarczej i handlowej między oboma krajami. Stosunki dwustronne rozwijają się dobrze. Chiny są drugim co do wielkości partnerem handlowym Argentyny i największym rynkiem eksportowym produktów rolnych, a obie strony mają silną komplementarność gospodarczą oraz duży potencjał współpracy.

第十(10). Ponownie wspólnych patroli Filipin i Stanów Zjednoczonych na Morzu Południowochińskim. Odp. Chiny jasno przedstawiły swoje stanowisko obu krajom, że ich wspólne patrole nie mogą podważać suwerenności terytorialnej Chin oraz ich praw czy interesów morskich.

第十一(11). Kolejnego otwarcia Chiny dla cudzoziemców. Odp. Celem dalszego promowania wymiany międzyludzkiej między Chinami a innymi krajami oraz tworzenia wysokiej jakości rozwojowi i otwarciu na wysokim szczeblu, Chiny postanowiły tymczasowo rozszerzyć zakres jednostronnego ruchu bezwizowego dla posiadaczy paszportów zwykłych z sześciu krajów: Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii i Malezji. Będzie to obowiązywać od 1 grudnia 2023 r. do 30 listopada 2024 r. W tym czasie posiadacze zwykłych paszportów z wyżej wymienionych krajów mogą wjeżdżać do Chin bez wizy czy tranzytem przez nie więcej niż 15 dni.

第十二(12). Porozumienia podpisanego przez prezydenta Korei Południowej Yoon Suk-yeol i premiera Wielkiej Brytanii Sunak w którym oba kraje podkreślają, ze stanowiska ich w kwestii 台湾TaiWanu nie uległy zmianie, a pokój i stabilność w Cieśninie Tajwańskiej są niezbędnymi elementami bezpieczeństwa i dobrobytu społeczności międzynarodowej. Zaznaczono, że sytuacja na Morzu Wschodniochińskim jest poważna i zdecydowanie sprzeciwiając się wszelkim jednostronnym próbom zmiany status quo oraz potwierdzili swoje zdecydowane zaangażowanie na rzecz “wolności żeglugi i przelotów”. Odp. Należy zawsze pamiętać, że TaiWan jest niezbywalną częścią terytorium Chin. Kwestia jego jest wyłącznie wewnętrzną sprawą Chin i żadne siły zewnętrzne nie maja prawa w nią ingerować. Jeśli chodzi o Morze Południowochińskie i Wschodniochińskie, to ani Korea Południowa, ani Wielka Brytania nie są stronami i nie istnieje dla nich tzw. problem “swobodnej żeglugi i lotów”. Chiny wzywają odpowiednie strony do zachowania ostrożności w słowach i czynach w kwestiach dotyczących podstawowych interesów oraz głównych obaw Państwa Środka.

Wybrał i przygotował: 梁安基Andrzej Zawadzki-Liang Na podstawie/źródło: fmprc.gov.cn 上海ShangHai, 中国Chiny