07.04.2024《 29辛丑日02戊辰月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (01-03.04.2024, Cz.2 z 2.)

07.04.202429辛丑日02戊辰月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (01 – 03.04.2024, Cz.2 z 2.) na temat:

第八 (8). Ataku terrorystycznego na chińskich pracowników budujących elektrownie wodną Dasu w Pakistanie.

Odp. Chiny zdecydowanie popierają pakistańskie wysiłki antyterrorystyczne i mające chronić bezpieczeństwo chińskich obywateli, projektów i instytucji za granicą. Od czasu tego incydentu Chiny utrzymują bliskie kontakty ze stroną pakistańską. Mają nadzieję, że strona pakistańska będzie zdeterminowana i energiczna, aby złapać i surowo ukarać sprawców i organizatorów tego ataku. Będzie również dokładała wszelkich starań, aby chronić bezpieczeństwo chińskiego personelu, projektów w Pakistanie. Chiny są gotowe udzielić Pakistanowi niezbędnej pomocy w śledztwie w tej sprawie, a terroryści z pewnością zapłacą za to wysoka cenę.

第九(9). Stwierdzeń międzynarodowych mediów, że najnowsze dane wskaźnika aktywności w produkcji i usługach Chin (PMI) wskazują na to, iż gospodarka chińska nabiera tempa rozwoju.

Odp. Trzy główne indeksy tej aktywności odbiły się jednocześnie i znalazły się w strefie ekspansji, pokazując utrzymujący się trend wzrostowy operacji gospodarczych Chin. Oprócz danych PMI, wiele wskaźników, takich jak import i eksport kraju, wytwarzanie energii, ruch pasażerski i towarowy oraz konsumpcja, również dostarczyło pozytywnych sygnałów ożywienia ekonomicznego. Dobry początek chińskiej gospodarki w tym roku stał się dobrym sygnałem również dla gospodarki światowej. W ostatnim czasie ponad 100 szefów międzynarodowych firm wzięło udział w dorocznym Forum Rozwoju czy Forum Boao dla Azji. Wielu z nich wyraziło przekonanie o silnej odporności. dobrych perspektywach rozwoju chińskiej gospodarki oraz. Ze będą nadal inwestować w Chinach.

第十(10). Niedawnej rozmowy telefonicznej między Prezydentem 习近平Xi Jin Ping a prezydentem USA Joe Bidenem, w trakcie której prezydent Xi miał m.in. powiedzieć, że Chiny nie będą siedzieć bezczynnie, jeśli USA będą nadal działać na rzecz tłumienie rozwoju zaawansowanych technologii w Chinach.

Odp. Dwaj szefowie państw przeprowadzili szczerą i dogłębną wymianę poglądów na temat stosunków chińsko-amerykańskich. Prezydent Xi Jin Ping zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy zespoły obu stron starały się wdrożyć konsensus osiągnięty na listopadowym ich spotkaniu w San Francisco. Od tego czasu stosunki chińsko-amerykańskie ustabilizowały się. Jednak z drugiej strony nasiliły się również negatywne czynniki w relacjach między oboma krajami, na które obie strony muszą zwrócić uwagę.

Prezydent Xi podkreślił, że Chiny i Stany Zjednoczone, dwa duże kraje, powinny szanować się nawzajem, pokojowo współistnieć i współpracować w celu osiągnięcia korzystnych dla obu stron wyników oraz nadal podążać ścieżką stabilności, zdrowego i zrównoważonego rozwoju, a nie cofać się. Według Prezydent Xi stosunki chińsko-amerykańskie w tym roku powinny opierać się na:

– po pierwsze, trzymać się zasady bezkonfliktowości i nie konfrontacji oraz stale podnosić pozytywne oczekiwania wobec stosunków chińsko-amerykańskich:

– po drugie, stawianie stabilności na pierwszym miejscu, a nie wstrząsanie relacjami, nie prowokowanie i nie przekraczanie granicy, aby utrzymać ogólną stabilność stosunków chińsko-amerykańskich.

– po trzecie, wypełnianie swoich podjętych na spotkaniu prezydentów w San Francisco zobowiązań poprzez działania. Obie strony powinny wzmocnić dialog z pełnym szacunkiem, roztropnie zarządzać różnicami, promować współpracę w duchu wzajemności oraz wzmocnić koordynację w sprawach międzynarodowych.

Prezydent Xi Jinping podkreślił, że kwestia 台湾TaiWanu jest zasadniczą czerwoną linią, której nie można przekroczyć w relacjach chińsko-amerykańskich. Chiny nie pozwolą na działania separatystyczne oraz zewnętrzne przyzwolenie i wsparcie sił dążących do niepodległości wyspy. Mają nadzieje, że strona amerykańska wprowadzi w życie swoje deklaracje, że nie popiera “niepodległości TaiWanu”. Prezydent Xi zaznaczył, że Stany Zjednoczone podjęły niekończący się strumień gospodarczych, handlowych i technologicznych środków represyjnych przeciwko Chinom, a lista sankcji wobec chińskich firm staje się coraz dłuższa. Nie jest to przy tym “zmniejszanie ryzyka”, ale jest to tworzenie ryzyka. Jeśli Stany Zjednoczone będą chciały prowadzić obopólnie korzystną współpracę, drzwi Chin zawsze będą otwarte. Jeśli Stany Zjednoczone będą nalegać na tłumienie rozwoju zaawansowanych technologii Chin i pozbawienie ich uzasadnionego prawa do rozwoju, nie będą siedzieć bezczynnie.

Prezydent Biden powtórzył, że Stany Zjednoczone nie dążą do “nowej zimnej wojny”, do zmiany systemu chińskiego, nie starają się przeciwstawiać Chinom poprzez wzmacnianie sojuszy, nie popierają “niepodległości TaiWanu” i nie mają zamiaru ścierać się z Chinami. Znów obiecał, że Stany Zjednoczone prowadzić będą politykę jednych Chin. Zapewnił, ze rozwój Chin jest korzystny dla świata, a Stany Zjednoczone nie dążą do powstrzymania rozwoju ani “uniezależnienia się” od Chin.

Obaj szefowie państw uznali, że rozmowa była szczera i konstruktywna. Zgodzili się nadal utrzymywać komunikację, regularne spotkania zespołów roboczych obu stron, aby wdrażać ustalenia prezydentów. Rozwijany będzie mechanizm konsultacji w dziedzinie dyplomacji, gospodarki, finansów i handlu, dwoma siłami zbrojnymi, prowadzony będzie dialog i współpraca w dziedzinie walki z narkotykami, sztucznej inteligencji i zmian klimatycznych oraz podejmowane będą działania w celu rozszerzenia wymiany międzyludzkiej i kulturalnej, wzmocniona zostanie komunikacji w kwestiach międzynarodowych i regionalnych.

Jeśli chodzi o zaniepokojeniem stanem stosunków gospodarczych i handlowych Chiny-USA, to wielokrotnie jest wskazywane, że w ostatnich latach wzrósł chiński eksport samochodów elektrycznych, baterii litowych, produktów fotowoltaicznych i innych produktów. Jest to wynikiem międzynarodowego podziału pracy oraz popytu rynkowego, co sprzyja promowaniu zielonego rozwoju świata. Ta sytuacja jest niezależnie od tego, czy strona amerykańska jest zaniepokojona “nadwyżką mocy produkcyjnych” w tym zakresie, czy nie, wszyscy widzą to bardzo wyraźnie. Amerykańskie środki restrykcyjne w zakresie gospodarki, handlu i technologii przeciwko Chinom pojawiają się jeden po drugim, stwarzają zagrożenia i są typowym zachowaniem nierynkowym. Chiny będą stanowczo chronić uzasadnionych i zgodnych z prawem swoich interesów, a także wielostronny system handlowy.

第十一(11). Oświadczenia rzecznika filipińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, że Filipiny będą trzymać się swojego stanowiska w sprawie rafy 仁爱礁Ren’Ai Jiao i nie przestaną dostarczać zaopatrzenia dla żołnierzy stacjonujących na warku okrętu uwiezionym na tamtejszej mieliźnie.

Odp. Wielokrotnie było prezentowane stanowisko chińskiej w tej sprawie. Jeszcze raz należy podkreślić, że główna przyczyna obecnej eskalacji sporów morskich między Chinami a Filipinami leży w fakcie, że Filipiny polegając na wsparciu sił zewnętrznych łamią swoje zobowiązania. Powinny natychmiast zaprzestać prowokacyjnych działań, przestrzegać swoich zobowiązań oraz odpowiednich ustaleń i konsensusu osiągniętego między Chinami a Filipinami, powrócić na właściwą ścieżkę właściwego zarządzania sytuacją kryzysowa poprzez dialog i konsultacje. Chiny będą zdecydowane chronić swoją suwerenność terytorialną oraz prawa i interesy morskie.

第十二(12). Prośby Stanów Zjednoczonych do Korei Południowej, aby poszła w ślady USA i nałożyła kontrolę eksportu technologii półprzewodników do Chin. Jest to kolejna oznaka zintensyfikowanych wysiłków administracji Bidena, aby udaremnić chińskie plany rozwoju produkcji układów scalonych, powołując się na obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego USA.

Odp. Chiny zawsze utrzymywały, że handel między państwami oraz współpraca naukowa i technologiczna powinny sprzyjać utrzymaniu stabilności oraz płynności globalnych łańcuchów produkcji czy dostaw oraz wolnego i otwartego międzynarodowego porządku gospodarczego i handlowego. Relacje te nie powinny być wymierzone w interesy żadnej strony trzeciej ani im szkodzić. Stany Zjednoczone, aby utrzymać swoją hegemonię, upolityczniły, zinstrumentalizowały oraz używają, jak broni kwestie gospodarcze, handlowe i technologiczne. Nie wahają się poświęcić interesów swoich sojuszników.

Chiny i Korea Południowa mają bliskie relacje gospodarcze, łańcuchy produkcji i dostaw są ze sobą ściśle powiązane, a przemysł półprzewodników ma kontakty na wyższym i niższym szczeblu. Oczekuje się, że Republika Korei będzie dokonywać właściwych osądów, podejmować niezależne decyzje, współpracować ze wszystkimi stronami w celu utrzymania otwartego, przejrzystego, inkluzywnego i niedyskryminującego wielostronnego systemu handlowego, którego centralnym elementem są zasady Światowej Organizacji Handlu.

第十三(13). Informacji strony amerykańskiej, że podczas rozmowy telefonicznej prezydentów Chin i USA prezydent Biden wspomniał o kwestiach Morza Południowowschodniego, 香港XiangGang/HongKong, 新疆XinJiang i 西藏XiZang/Tybetu. Wezwała też Chiny do zaprzestania wspierania Rosji i odgrywania większej roli w kwestii denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.

Odp. Do tego należy dodać kilka uwag. Morze Południowowschodnie – Chiny mają niepodważalną suwerenność nad wyspami 南沙群岛NanSha QunDao, przyległymi do nich wodami, w tym wyspami, rafami, mieliznami i piaskami archipelag, w tym仁爱礁Ren’Ai Jiao. To zostało oświadczone stronie amerykańskiej. Główną przyczyną problemu Ren’Ai Jiao jest to, że Filipiny wielokrotnie wycofywały się ze swojego słowa i próbują zbudować stałe placówki na niezamieszkałych chińskich wyspach i rafach, aby doprowadzić do trwałej nielegalnej ich okupacji. Stany Zjednoczone nie są stroną w kwestii Morza Południowochińskiego i nie powinny angażować się w spór między Chinami a Filipinami.

香港XiangGang/HongKong to Chiny, a sprawy tego regionu to wyłącznie wewnętrzne sprawy Chin. Stany Zjednoczone powinny szanować suwerenność Chin i rządy prawa w XiangGang oraz powstrzymywać się od ingerencji, nie mówiąc już o interwencji w jego sprawy.

新疆XinJiang i 西藏XiZang/Tybet – to również są wewnętrzną sprawą Chin. Prawa człowieka nie są wyłączną domeną żadnego kraju, a Chiny przywiązują dużą wagę do ich ochrony. Chiny są skłonne do wymiany poglądów ze Stanami Zjednoczonymi na te tematy pod warunkiem wzajemnego szacunku, ale zdecydowanie sprzeciwiają się ingerencji w wewnętrzne sprawy Chin pod pretekstem praw człowieka.

Kryzys na Ukrainie – stanowisko Chin w tej sprawie jest spójne, jasne i przejrzyste. Istnieje niebezpieczeństwo, że ten kryzys będzie się pogłębiał i eskalował. Powinien być zakończony w drodze negocjacji a nie bronią. W rozwiązaniu politycznym nie chodzi o to, kto wygrywa, a kto przegrywa, ale o pokój. Chiny nie są stroną kryzysu ukraińskiego i nie dostarczyły śmiercionośnej broni żadnej ze stron konfliktu. Inne kraje nie powinny oczerniać oraz atakować normalnych stosunków między Chinami a Rosją, nie szkodzić uzasadnionym prawom i interesom Chin czy chińskich firm, nie obwiniać Chin bez powodu i prowokować konfrontacje bloków.

Kwestia Półwyspu Koreańskiego ciągnie się od wielu lat, a jej pierwotna przyczyna jest jasna. Konieczne jest powstrzymanie presji odstraszania i wydostanie się ze spirali konfrontacji, która na zmianę się nasilała. Podstawowym sposobem jest wznowienie dialogu i negocjacji, zajęcie się uzasadnionymi obawami wszystkich stron, zwłaszcza strony północnokoreańskiej, dotyczącymi bezpieczeństwa, oraz promowanie procesu politycznego rozwiązania kwestii Półwyspu Koreańskiego. Na Azji Północno-Wschodniej pogrążonej w chaosie i wojnie, nikt na tym nie korzysta. Sednem kwestii Półwyspu Koreańskiego jest sprzeczność między USA a KRLD, a klucz do rozwiązania tego problemu leży w rękach Stanów Zjednoczonych.

 

Wybrał i przygotował: 梁安基Liang Z. Andrzej

Na podstawie {źródło}: fmprc.gov.cn

中国Chiny上海ShangHai

06.04.2024《丁酉日02丙寅月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (01-03.04.2024,Cz.1 z 2.)

06.04.202428庚子日02丙寅月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (01 – 03.04.2024, Cz.1 z 2.) na temat:

第一(1). Raportu Departamentu Stanu USA o ustawie o ochronie bezpieczeństwa narodowego香港XiangGang (HongKongu). zasadę 一国两制”Jeden kraj, dwa systemy”

Odp. Stany Zjednoczone po raz kolejny opublikowały “raport”, oczerniający tą ustawę o bezpieczeństwie narodowym i rozporządzenia wykonawcze oraz system wyborczy. Szkaluje on i atakuje demokrację, rząd, prawa człowieka i wolności w XiangGang. Nałożył ograniczenia wizowe na urzędników z XiangGang, myląc dobro i zło, czarne i białe. Raport poważnie ingeruje w wewnętrzne sprawy XiangGang i Chin oraz poważnie narusza zasady prawa międzynarodowego i podstawowe jego normy.

Od czasu powrotu XiangGang do macierzy rząd chiński zawsze kompleksowo, dokładnie i niezachwianie wdraża zasady “一国两制” „jeden kraj, dwa systemy” i wysoki stopień autonomii. Porządek konstytucyjny XiangGang oparty na Konstytucji i Ustawie Zasadniczej funkcjonuje stabilnie, ogólna jurysdykcja rządu centralnego została wdrożona, a region ma wysoki stopień autonomii władzy wykonawczej. Uchwalenie i wdrożenie ustawy o bezpieczeństwie narodowym, zmiany i ulepszenie systemu wyborczego zbudowały solidną tarczę dla ochrony bezpieczeństwa narodowego, zapewniły wdrożenie zasady „爱国者管治香港” „patrioci zarządzają XiangGang”, skutecznie zagwarantowały dobrobyt i stabilność regionu oraz skutecznie zabezpieczyły prawa i wolności, z których korzystają mieszkańcy zgodnie z prawem. XiangGang przeszedł poważną transformację od chaosu przez porządek do dobrobytu i skutecznie zmierza we właściwym kierunku.

Chiny wzywają Stany Zjednoczone do przestrzegania zasad prawa międzynarodowego i podstawowych norm regulujących stosunki międzypaństwowe, do poszanowania suwerenności Chin i rządów prawa oraz do zaprzestania jakiejkolwiek ingerencji w sprawy XiangGang.

第二(2). Polecenia prezydenta Filipin Ferdinand Marcos Jr. polecił rządowi wzmocnienie koordynacji bezpieczeństwa morskiego w celu sprostania temu, co nazwał “serią poważnych wyzwań dla integralności terytorialnej i pokoju”.

Odp. Bez względu na to, jaką politykę proponują Filipiny, nie może ona naruszać suwerenności terytorialnej Chin oraz ich praw i interesów morskich. Filipiny powinny przestrzegać swoich zobowiązań, postanowień Deklaracji w sprawie postępowania stron na Morzu Południowochińskim podpisanej przez Chiny i kraje ASEAN, odpowiednich ustaleń oraz konsensusu osiągniętego między Chinami a Filipinami. Powinny również zaprzestać naruszania praw i prowokacji oraz przestaną zapraszać obce siły do interwencji w sprawy Morza Południowochińskiego.

第三(3). Przewrócenia się u wybrzeży południowego Meksyku łodzi przewożąca chińskich migrantów.

Odp. Chiny przywiązują dużą wagę do tego incydentu. Ambasada Chin w Meksyku utrzymuje ścisły kontakt ze stroną meksykańską w celu weryfikacji informacji o ofiarach, zapewnienia pomocy ocalałym obywatelom Chin i pomocy stronie meksykańskiej w sprawie zintensyfikowanie śledztwa w sprawie tego wypadku.

第四(4). Stwierdzenia filipińskiego Departament Obrony Narodowej, że niedawne oświadczenie Chin w sprawie Morza Południowochińskiego pokazuje, że chiński rząd będzie zastraszał tylko małe kraje.

Odp. Wyspy 南沙群岛NanSha QunDao, w tym te na rafie仁爱礁Ren’Ai Jiao

są nieodłącznym terytorium Chin. Zasięg terytorialny Filipin jest określony przez szereg traktatów międzynarodowych, a wyspy te nie znajdują się na terytorium tego państwa. Powtarzające się nieuzasadnione oskarżenia Filipin pod adresem Chin są niczym innym jak próbą ukrycia faktu, że Filipiny nie wywiązują się ze swoich zobowiązań i dopuszczają się aktów agresji czy prowokacji w kwestii Morza Południowochińskiego. Fakty są następujące:

– Filipiny wycofały się ze swoich zobowiązań wobec Chin w kwestii Ren’Ai Jiao. Strona filipińska uroczyście obiecała odholować okręt będący na tamtejszej mieliźnie od 25 lat.

– Filipiny naruszyły porozumienie osiągnięte z Chinami w sprawie właściwego zarządzania sytuacją na rafie Ren’Ai Jiao i archipelagu NanShan. Strona filipińska zobowiązała się nie wzmacniać wyrzuconego na mieliznę okrętu, z wyprzedzeniem informować stronę chińską o planach transportu i uzupełnienia dla nielicznej załogi jaka tam się znajduje. Strona filipińska wielokrotnie zmieniała zdanie i próbuje dostarczyć materiały budowlane z myślą o budowie stałego obiektu na tej rafie.

– Filipiny naruszyły Deklarację w sprawie postępowania stron na Morzu Południowochińskim, która została podpisana przez Chiny i państwa ASEAN (Azji Południowowschodniej). Artykuł 5 Deklaracji stanowi, że Strony zobowiązują się do zachowania powściągliwości i powstrzymania się od wszelkich działań, które komplikują lub zaostrzają spory oraz wpływają na pokój czy stabilność, w tym na niezamieszkałych wyspach, rafach, mieliznach, piaskach lub innych formacjach naturalnych. Ren’Ai Jiao jest niezamieszkaną wyspą i rafą, a wszystkie strony powinny zachować taki jej status. Próby zbudowania stałej struktury na tej rafie są poważnym pogwałceniem wymienionej Deklaracji.

Strona filipińska przy wsparciu sił zewnętrznych, sprzeniewierzyła się swoim obietnicom i wielokrotnie prowokowała, co jest główną przyczyną obecnego napięcia. Faktów nie da się ukryć, a dobra nie można pomylić ze złem. Filipiny powinny natychmiast zaprzestać naruszeń, prowokacji oraz jak najszybciej powrócić na ścieżkę przestrzegania i wdrażania postanowień Deklaracji. Chiny są zdecydowane chronić swoją suwerenność terytorialną oraz praw i interesów morskich.

第五(5). Zniszczenia przez nalot samolotów izraelskich budynku ambasady Iranu w Syrii, zabijając ponad siedmiu Irańczyków.

Odp. Chiny stanowczo potępiają atak na irańską ambasadę w Syrii. Bezpieczeństwo instytucji dyplomatycznych jest nienaruszalne, a suwerenność, niepodległość i integralność terytorialna Syrii powinny być szanowane. W czasie, gdy sytuacja na Bliskim Wschodzie jest niestabilna, sprzeciwiają się wszelkim działaniom, które prowadzą do eskalacji napięć.

第六(6). Ogłoszenia przez Stany Zjednoczone rozszerzenie granic swojego szelfu kontynentalnego poza 200 mil morskich, chcą rozciągnąć swoją jurysdykcję na duże obszary bogatego w minerały dna morskiego. Przedstawiciele Rosji, Chin i innych krajów na spotkaniu Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, sprzeciwiły się temu. Zwróciły uwagę, że Stany Zjednoczone nie ratyfikowały jeszcze Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza,

Odp. Jednostronne rozszerzenie szelfu kontynentalnego powyżej 200 mil morskich przez Stany Zjednoczone jest typowym aktem unilateralizmu i hegemonii. Możliwość wyznaczania szelfu kontynentalnego powyżej 200 mil morskich przewidziana jest w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, a nie wywodzi się ze zwyczajowego prawa międzynarodowego. Stany Zjednoczone, nie będąc państwem-stroną tej Konwencji, nie mają prawa rozszerzać granic swojego szelfu kontynentalnego na podstawie jej postanowień. Jednostronne roszczenie Stanów Zjednoczonych jest nielegalne i nieważne, stanowi poważne naruszenie prawa międzynarodowego, wkracza na międzynarodowy obszar dna morskiego, który jest “wspólnym dziedzictwem ludzkości”, podważa ogólne interesy społeczności międzynarodowej i nie zostanie przez nią zaakceptowane. Po raz kolejny pokazuje selektywne stosowanie prawa międzynarodowego przez Stany Zjednoczone, przyjmując tylko to co jest wygodne dla ich, egoistycznych interesów.

第七(7). Zamordowania przez izraelskie siły zbrojne 7 członków -ratowników z amerykańskiej organizacji pomocowej “World Central Kitchen”. Izrael nadal popełnia w Strefie Gazy czyny, które mogą stanowić zbrodnie wojenne, pomimo ostrzeżeń Rady Bezpieczeństwa i Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Odp. Chiny sprzeciwiają się wszelkim aktom, które szkodzą ludności cywilnej, niszczą obiekty cywilne i naruszają prawo międzynarodowe. Są wstrząśnięte i potępiają atak na pracowników międzynarodowej organizacji pomocy humanitarnej w Strefie Gazy oraz składają głębokie kondolencje ofiarom. Ludność cywilna nie powinna być celem ataków, a bezpieczeństwo pracowników międzynarodowych organizacji humanitarnych nie powinno być zagrożone. Chiny wzywają wszystkie zainteresowane strony, w szczególności Izrael, do natychmiastowego wdrożenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2728, wypełnienia zobowiązań wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych, natychmiastowego zawieszenia broni, dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia niewinnych ofiar wśród ludności cywilnej, zapewnienia jej bezpieczeństwa. Podobnie jak i obiektów cywilnych, które są szczególnie chronione przez konwencje genewskie, takich jak szpitale, oraz powinny zapobiegać jeszcze poważniejszej katastrofie humanitarnej w Strefie Gazy.

 

Wybrał i przygotował: 梁安基Liang Z. Andrzej

Na podstawie {źródło}: fmprc.gov.cn

中国Chiny上海ShangHai

PS. Z uwagi na tradycyjne święto 清明节 QingMingJie (święto zmarłych/czystej jasności/ czyszczenia grobów) i wolne w okresie 04-06.04. konferencje prasowe rzecznika MSZ były tylko od 01 do 03.04.

03.04.2024《25丁酉日02丙寅月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (25 – 28.03.2024, Cz.3 z 3.)

03.04.202425丁酉日02丙寅月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (25 – 28.03.2024, Cz.3 z 3.) na temat:

第十二(12). Spotkania Prezydenta习近平 Xi Jin Ping z 24 przedstawicielami amerykańskiej społeczności biznesowej i środowisk akademickich.

Odp. Prezydent Xi przedstawił swoje stanowisko w sprawie rozwoju Chin, stosunków chińsko-amerykańskich oraz chińsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej i handlowej. Spotkanie trwało ponad półtorej godziny. Podczas spotkania Prezydent Xi Jin Ping zaznaczył, że relacje chińsko-amerykańskie są jednymi z najważniejszych relacji dwustronnych na świecie. Oba kraje powinny być wzajemnym motorem rozwoju, a nie przeszkodą. Tak długo, jak obie strony będą się wzajemnie postrzegać jako partnerów, szanować się nawzajem, pokojowo współistnieć i współpracować w celu osiągnięcia korzystnych dla obu stron, stosunki chińsko-amerykańskie ulegną poprawie. Oczekuje się, że ludzie ze wszystkich środowisk w obu krajach będą mieli więcej kontaktów i wymian, będą osiągać konsensus, zwiększać zaufanie, eliminować zakłócenia i pogłębiać współpracę. Według opinii Prezydenta, gospodarka Chin jest zdrowa i zrównoważona. Rozwój kraju nie załamał się w przeszłości choć głoszone są “teorii upadku Chin”. Kraj będzie nadal promować wysokiej jakości rozwój i modernizację w stylu chińskim. Reformy Chin, otwarcie nie zatrzymają się, a zapewniać szerszą przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorstw z całego świata. Chińsko-amerykańska współpraca gospodarcza i handlowa powinna opierać się na wzajemnym szacunku, obopólnych korzyściach, konsultacjach na równych zasadach, szanować wzajemne prawo do rozwoju i dążyć do sytuacji, w której wszyscy wygrywają, a także Stany Zjednoczone i świat.

第十三(13). Wezwania rządu do energicznego promowania budowy nowoczesnego systemu przemysłowego i przyspieszenia rozwój nowych sił wytwórczych, co ma stworzyć solidny fundament pod rozwój wysokiej jakości, a także skuteczne zmiany technologiczne.

Odp. Rozwój wysokiej jakości jest jednym z zasadniczych wymagań modernizacji w stylu chińskim, a rozwój nowych sił wytwórczych jest wewnętrznym wymogiem i ważnym celem w osiągnieciu wysokiej jakości. Aby rozwinąć nowe siły produkcyjne, nacisk kładziony jest na poprawę niezależnych zdolności innowacyjnych. W ostatnich latach Chiny silnie wdrożyły strategię rozwoju opartą na innowacjach i osiągnęły w tym zakresie szereg znaczących sukcesów. Między innymi w takich dziedzinach jak załogowy loty kosmiczne, informacja kwantowa, technologie energii jądrowej, produkcja dużych samolotów czy samochodów elektrycznych, paneli słonecznych i elektrowni wiatrowych.

Chiny niezmiennie promują zieloną rewolucję energetyczną i traktują czystą energię jako wiodący kierunek jej rozwoju. W 2023 r. nowo zainstalowana na świecie moc w zakresie energii odnawialnej wyniosła 510 mln kilowatów, z czego ponad 50% to stanowią Chiny. Produkcja i sprzedaż nowych samochodów elektrycznych w Chinach stanowi ponad 60% całkowitej światowej produkcji. Czysta energia to tylko przyspieszenie przez Chiny rozwoju nowych sił wytwórczych z korzyścią dla rozwoju globalnego. W dziedzinie gospodarki cyfrowej, sztucznej inteligencji i innych dziedzinach nowe siły wytwórcze również odgrywają ważną rolę w napędzaniu chińskiego i globalnego rozwoju.

第十西(14). Zmanipulowania przez filipińskie media filmy ze starcia okrętów chińskiej ochrony wybrzeża z filipińskimi statkami.

Odp. Chiny stanowczo sprzeciwiają się zniekształcaniu prawdy i nierozróżnianiu dobra od zła.

Kto wielokrotnie prowokował i wywoływał spory w kwestii Morza Południowochińskiego? Kto narusza konsensus osiągnięty przez obie strony i własne zobowiązania? Kto kieruje i działa na własną rękę w celu wyolbrzymienia napięć? Kto ściąga obce siły do interwencji? Strona chińska wielokrotnie udzielała szczegółowych informacji. Za każdym razem, gdy strona filipińska przeprowadza operację, organizuje sporą liczbę reporterów, w tym kilku reporterów z krajów trzecich. Robią pokaz oczerniający Chiny. Obowiązkiem i powinnością dziennikarzy jest informowanie o prawdzie. Powinni zachowywać obiektywne stanowisko i relacjonować wydarzenia zgodnie z prawda oraz faktami.

第十五(15). Rozmowy telefonicznej zastępcy sekretarza stanu USA Campbellem z wiceministra spraw zagranicznych 马朝旭Ma Zhao Xu.

Odp. Rozmowa ta jest częścią ciągłych wysiłków na rzecz utrzymania otwartych kanałów komunikacji między USA i Chinami oraz odpowiedzialnego zarządzania konkurencją czy sporami. Wiceminister Ma przedstawił jednoznaczne stanowisko Chin w sprawie台湾 Taiwanu, gospodarki, handlu, nauki i technologii, kwestii związanych z 香港Xiang Gang (Hong Kong), Morzem Południowochińskim. Zażądał, aby strona amerykańska ściśle przestrzegała zasady jednych Chin i trzech wspólnych komunikatów chińsko-amerykańskich, szanowała podstawowe interesy Chin, przestała upolityczniać kwestie gospodarcze, handlowe, naukowe i technologiczne, zaprzestała wygłaszania nieodpowiedzialnych uwag odnośnie kwestii związanych z 香港Xiang Gang (Hong Kong) i odegrała konstruktywną rolę w utrzymaniu pokoju i stabilności na Morzu Południowochińskim, a nie na odwrót.

Wiceminister Ma wyraził również pryncypialne stanowisko Chin w sprawie sytuacji Półwyspu Koreańskiego i kryzysu ukraińskiego.

第十六(16). Zaniepokojenia rzecznika ministerstwa spraw zagranicznych Republiki Korei, niedawnym wielokrotnym użyciem armatek wodnych na Morzu Południowochińskim przez chińskie okręty ochrony wybrzeża wobec filipińskich statków.

Odp. Wypowiedzi rzecznika ministerstwa spraw zagranicznych Republiki Korei ignorują fakty. Chiny jasno określiły swoje stanowisko w sprawie 仁爱礁Ren’Ai Jiao. Należy jeszcze raz podkreślić, że rafa Ren’Ai jest częścią chińskich wysp 南沙群岛NanSha i zawsze było to terytorium Chin. Strona filipińska w ostatnim czasie stara się zbudować stałe posterunki na rafie Ren’Ai, aby doprowadzić do trwałej nielegalnej jej okupacji. W obliczu siłowego wtargnięcia filipińskich statków, Chińska Straż Przybrzeżna nie miała innego wyjścia, jak tylko podjąć niezbędne środki egzekwowania prawa. Chiny domagają się od Filipin natychmiastowego zaprzestania naruszeń i prowokacji, będą nadal podejmować zdecydowane kroki w celu ochrony swojej suwerenności terytorialnej oraz praw. Natomiast Korea Południowa nie jest stroną w kwestii Morza Południowochińskiego, a jej ostatnie posunięcia nie sprzyjają utrzymaniu pokoju i stabilności na tym akwenie, a tym bardzie nie służą rozwojowi relacji Chiny–Korea.

第十七 (17). Wypowiedzi Sekretarz skarbu USA Janet Yellen, że żaden kraj na świecie nie dotował swoich priorytetowych branż tak bardzo, jak Chiny. Podkreśliła również, że dzięki pomoc chińskiego rządu dla producentów pojazdów elektrycznych, akumulatorów i energii słonecznej branże te stały się prawdziwie dominującymi na świecie.

Odp. Chiny wielokrotnie jasno wyrażały swoje stanowisko. Tworzenie i rozwój globalnego łańcucha dostaw jest wynikiem połączonego efektu praw rynkowych oraz wyborów dokonywanych przez przedsiębiorstwa. Przeciwstawianie się protekcjonizmowi i jednostronnemu zastraszaniu oraz utrzymanie stabilności i płynności globalnego łańcucha dostaw leżą we wspólnym interesie wszystkich stron, w tym USA. Dynamiczny rozwój nowego przemysłu energetycznego Chin opiera się na innowacjach naukowych i technologicznych oraz doskonałej jakości ukształtowanej w globalnej konkurencji rynkowej, a w żadnym wypadku nie na tzw. subsydiach wspierających jego ochronę. Jeśli chodzi o subsydia, to Stany Zjednoczone przyjęły ustawę o redukcji inflacji (Inflation Reduction Act), która obejmuje ulgi podatkowe, oraz zasady jej wdrażania, które zakłócają uczciwą konkurencję, globalny łańcuch dostaw i naruszają zasady WTO oraz gospodarki rynkowej. Chiny stanowczo się temu sprzeciwiają i wzywają USA do skorygowania swojej dyskryminacyjnej polityki przemysłowej.

第十八 (18). Stwierdzenia minister spraw zagranicznych Nowej Zelandii, że Chiny powinny uszanować udział tego kraju w sojuszu wojskowym AUKUS.

Odp. Jeśli chodzi o tzw. trójstronne partnerstwo w dziedzinie bezpieczeństwa między USA, Wielką Brytanią i Australią, to Chiny wielokrotnie podkreślały, że angażowanie się w konfrontację bloków i łączenie się w ekskluzywne “małe kręgi” jest sprzeczne z trendem czasu oraz wspólnymi aspiracjami państw regionu. Chiny, podobnie jak wiele miłujących pokój krajów na świecie i w regionie, mają poważne obawy związane z AUKUS.

Jeśli chodzi o stosunki chińsko-nowozelandzkie, Chiny mają nadzieję, że Nowa Zelandia nadal będzie współpracował z Chinami w celu pogłębienia wzajemnie korzystnej współpracy w duchu wzajemnego szacunku, wzajemnej tolerancji, współpracy i korzyści, właściwego radzenia sobie z różnicami oraz promowania długoterminowego, solidnego i stabilnego rozwoju stosunków chińsko-nowozelandzkich.

第十九(19). Deklaracji sekretarza obrony USA, że Stany Zjednoczone będą zdecydowanie wspierać Filipiny w ochronie ich suwerenności oraz praw i interesów na Morzu Południowochińskim, jednocześnie krytykując tak zwane “niebezpieczne działania wojskowe” Chin.

Odp. Stany Zjednoczone nie są stroną w kwestii Morza Południowochińskiego i nie maja prawa angażować się w spór między Chinami a Filipinami. Amerykańsko-filipiński traktat o wzajemnej obronie nie w niczym nie zmieni i nie zachwieje silną wolą i determinacją Chin w obronie swojej suwerenności terytorialnej oraz praw i interesów morskich.

第二十(20). Raportu australijskiego Lowy Institute for International Policy, w którym stwierdzone jest, ze zobowiązania Chin w zakresie inwestycji infrastrukturalnych w Azji Południowo-Wschodniej zostały wykonane w nieco ponad jednej trzeciej z powodu niestabilności politycznej w niektórych krajach i z innych przyczyn.

Odp. Azja Południowo-Wschodnia jest jednym z pierwszych miejsc, które zainicjowały Inicjatywę “一带一路” “Jedna Pas, Jedna Droga” i kluczowym kierunkiem współpracy. Kolej Chiny-Laos i Szybka Kolej w Indonezji: Dżakarta-Bandung zostały oddane do użytku, zapewniając wygodę podróżowania. Budowa kolei Chiny-Tajlandia i malezyjskiej kolei wschodniego wybrzeża jest w zaawansowanej fazie. Takich przykładów jest znacznie więcej.

Chiny będą nadal przestrzegać ważnych zasad w takich projektach jak szeroko zakrojone konsultacje, wspólny wkład i korzyści, otwartość, ekologia i uczciwość oraz wysokie standardy w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju, wdrożenia działań w celu wspierania wysokiej jakości współpracy w ramach Pasa i Drogi z krajami tej inicjatywy, w tym z państwami Azji Południowo-Wschodniej. W odniesieniu do problemów pojawiających się w procesie realizacji poszczególnych projektów, Chiny i odpowiednie kraje aktywnie komunikują się i odpowiednio je rozwiązują zgodnie z zasadami wzajemnego szacunku, równości i obopólnych korzyści.

Wybrał i przygotował: 梁安基Liang Z. Andrzej

Na podstawie {źródło}: fmprc.gov.cn

中国Chiny上海ShangHai

02.04.2024《24丙申日02丙寅月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (25 – 28.03.2024, Cz.2 z 3.)

02.04.202424丙申日02丙寅月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (25 – 28.03.2024, Cz.2 z 3.) na temat:

第五(5). Stwierdzenia ministra spraw zagranicznych Indii, dr S. Jaishankar, że „Arunachal Pradesh” (我藏南地区ZangNan Region Chin) jest naturalną częścią Indii i będzie to część dyskusji granicznych toczących się między Chinami a Indiami.

Odp. Granica Chiny-Indie nigdy nie została wytyczona i jest podzielona na sektor wschodni, sektor środkowy, sektor zachodni i sektor Sikkim. 东段藏南地区 ZangNan Region we wschodnim sektorze zawsze był terytorium Chin. Chiny przez cały czas sprawowały skuteczną jurysdykcję administracyjną nad nim, aż do nielegalnej okupacji przez Indie. To podstawowy fakt, któremu nie można zaprzeczyć. W 1987 r. Indie utworzyły tzw. „Arunachal Pradesh” na terytorium Chin znajdującym się pod nielegalną okupacją Indii. Chiny wydały wówczas oświadczenie, w którym stanowczo się temu sprzeciwiły i podkreśliły, że posunięcie Indii jest nielegalne i nieważne. Stanowisko Chin pozostaje niezmienione.

第六(6). Oświadczenia ministerstwa spraw zagranicznych Filipin, że Chiny nie mają prawa przebywać na rafie仁爱礁Ren’Ai Jiao (Morze Południowochińskie), a ich działania mające na celu „zakłócanie” tam rutynowych misji zaopatrzeniowych są nie do przyjęcia.

Odp. Stanowisko Chin w sprawie 仁爱礁Ren’Ai Jiao jest spójne i jasne. Ren’Ai Jiao jest częścią 南沙群岛NanSha QunDao i terytorium Chin. Niezmiennie są zaangażowane w rozwiązywanie sporów w drodze dialogu i konsultacji, a nasze drzwi do tego są zawsze otwarte dla Filipin. Powinny one natychmiast zaprzestania podgrzewania dwustronnych sporów, zaprzestania naruszania suwerenności Chin, prowokacji, zaczęły dotrzymywać pisemnych obietnic i powstrzymywać się od wszelkich posunięć, które mogą skomplikować sytuację na morzu. Filipiny muszą jak najszybciej powrócić na właściwą drogę właściwego rozwiązywania sporów w drodze negocjacji i konsultacji, a także współpracować z Chinami, aby utrzymać pokój i stabilność na Morzu Południowochińskim. Chiny w dalszym ciągu będą podejmować zdecydowane działania w celu ochrony swojej suwerenności terytorialnej oraz praw morskich.

第七(7). Obietnic jakie złożył Filipiny w sprawie 仁爱礁Ren’Ai Jiao, a rząd tego kraju zaprzecza nim, że takowe istnieją.

Odp. W maju 1999 r. Filipiny nielegalnie podtopiły na mieliźnie rafy 仁爱礁Ren’Ai Jiao wycofany z użytku okręt desantowy Sierra Madre (LT-57), co stanowiło poważne naruszenie suwerenności terytorialnej Chin. Od razu Chiny złożyły do Filipin stanowczy protest i zwróciły się o natychmiastowe odholowanie okrętu. Filipiny kilkakrotnie obiecywały, że jak najszybciej go odholują, jednak minęło ponad 20 lat, a filipiński okręt nadal tam stoi. Obie strony kilkakrotnie osiągnęły porozumienie w sprawie zarządzania tą sytuacją na Ren’Ai Jiao. Jednak Filipiny wycofały się ze swoich słów, odmówiły wypełnienia swoich zobowiązań, wielokrotnie złamały obietnicę złożoną Chinom i poważnie naruszyły art. 5《南海各方行为宣言》 „Deklaracji w sprawie postępowania stron na Morzu Południowochińskim”.

第八 (8). Oskarżeń i nałożenia sankcji przez rządy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii na niby powiązane z chińskim rządem grupy hakerów „APT31” za przeprowadzanie na te kraje cyberataków

Odp. Chiny zdecydowanie sprzeciwiają się wszelkim formom cyberataków i zwalczają je, a także angażują się we wzmacnianie współpracy z innymi krajami w tym zakresie. Wcześniej Chiny udzieliły wyjaśnień technicznych i odpowiedzi na przedłożone przez stronę brytyjską informacje dotyczące tzw. „APT31”, wyraźnie wskazując, że dowody dostarczone przez stronę brytyjską były niewystarczające, a wnioski – odznaczały się brakiem profesjonalizmu. Niestety, strona brytyjska nie zareagowała na to i nie dostarczyła dodatkowych faktów.

Co do Stanów Zjednoczonych to od pewnego czasu, ze względów geopolitycznych, zachęcają „Five Eyes Alliance”, największą na świecie organizację wywiadowczą, której przewodzą, do zbierania i rozpowszechniania fałszywych informacji o zagrożeniu ze strony „chińskich hakerów”. Teraz połączyły siły z Wielką Brytanią, aby jeszcze mocniej nagłośniać tak zwane „chińskie cyberataki”, a nawet inicjują nieuzasadnione jednostronne sankcje wobec Chin. Odpowiednie chińskie agencje ds. cyberbezpieczeństwa opublikowały serię raportów na temat cyberataków rządu Stanów Zjednoczonych na Chiny i inne kraje, ale rząd USA zawsze udaje głuchego i głupiego. Wzywane są do przyjęcia odpowiedzialnej postawy w zakresie cyberbezpieczeństwa, a nie działać na zasadzie” złodziej krzyczy łapać złodzieja”.

第九(9). Nazwania przez Stałego Przedstawiciela USA przy ONZ rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Gazy „niewiążącą”.

Odp. Zgodnie z art. 25 Karty Narodów Zjednoczonych uchwały są „wiążące”.

Chiny wzywają zainteresowane strony do wypełniania zobowiązań wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych oraz podejmowania należytych działań zgodnie z wymogami uchwał. Oczekują, że kraje posiadające istotne wpływy odegrają pozytywną rolę, włączając w to podjęcie wszelkich skutecznych środków w celu wsparcia wdrożenia rezolucji. Rada Bezpieczeństwa powinna w dalszym ciągu uważnie śledzić sytuacje w Gazie, przygotowywać dalsze niezbędne działania i zapewniać terminowe, pełne wdrożenie rezolucji. Chiny będą w dalszym ciągu współpracować ze wszystkimi stronami i podejmować nieustanne wysiłki na rzecz szybkiego zakończenia wojny w Gazie oraz promowania wdrożenia „rozwiązania w postaci dwóch państw”.

第十(10). Rozpowszechnianych przez niektóre media zachodnie twierdzeń, że „Chiny napotykają wyzwania w przyciąganiu inwestycji zagranicznych”. Tymczasem zakończone 中国发展高层论坛2024Chińskie Forum Rozwoju 2024 potwierdza wręcz coś przeciwnego. Szefowie prawie stu międzynarodowych firm, w tym Apple, HSBC, BNP Paribas czy Mercedes-Benz, zadeklarowali zwiększenie inwestycji w Chinach.

Odp. To było łatwe do zaobserwowania w czasie tego Forum. Wielu szefów organizacji międzynarodowych i przedstawicieli globalnej społeczności biznesowej wyraziło duże uznanie dla perspektyw rozwoju gospodarczego Chin. Dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego, powiedziała, że ​​skupiając się na Chinach, widzi nową erę wysokiej jakości wzrostu, a same Chiny nadal będą kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do światowego wzrostu gospodarczego. Prezes Azjatyckiego Banku Rozwoju stwierdził, że solidny wzrost Chin jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu w regionie Azji i Pacyfiku, a oczekuje się, że chińska gospodarka będzie miała w tym roku bardzo stabilną trajektorię wzrostu. Wszyscy uczestnicy Forum podkreślali, że Chiny to światowe centrum produkcyjne, drugi co do wielkości rynek konsumencki na świecie i jeden z najbardziej innowacyjnych rynków. Wyrażali pewność co do perspektyw rozwoju gospodarczego Chin i są gotowi dalej inwestować w Chiny.

W tegorocznym sprawozdaniu z prac rządowych na sesji parlamentu, rząd zaproponował kompleksową eliminację ograniczeń w dostępie inwestycji zagranicznych w sektorze produkcyjnym oraz usług takich jak telekomunikacyjnych, medycznych i innych. Dane商务部 Ministerstwa Handlu pokazują, że w ciągu pierwszych dwóch miesięcy tego roku w całym kraju powstało 7 160 nowych przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, co oznacza wzrost o 34,9% rok do roku, osiągając najwyższy poziom od pięciu lat.

Wejście do Chin oznacza podążanie za możliwościami, a inwestowanie tutaj przyniesie przyszłość. Obecnie Chiny kompleksowo promują modernizację na wzór chiński i przyspieszają rozwój nowych sił wytwórczych opartych na innowacjach, co przyniesie inwestorom krajowym i zagranicznym nieograniczone, nowe możliwości rynkowe i niezwykle szerokie perspektywy rozwoju.

第十一(11). Decyzji rządu japońskiego o zniesieniu zakazu eksportu do krajów trzecich

myśliwców nowej generacji opracowanych oraz zrewidowania wytycznych operacyjnych 《防卫装备转移三原则》Trzech zasad transferu sprzętu obronnego.

Odp. Chiny wyrażają zaniepokojenie tymi decyzjami. Są one faktycznie załamaniem obowiązującego od 70 lat powojennego zakazu eksportu broni Japonii, a także otwierają drzwi dla bezpośredniego eksportu japońskich okrętów wojennych, łodzi podwodnych i innego zaawansowanego sprzętu wojskowego do krajów trzecich w przyszłości. Niepokój Chin wynika z agresywnej historii japońskiego militaryzmu, trendów w zakresie bezpieczeństwa militarnego Japonii. W ostatnich latach znacząco ona zmieniła swoją politykę bezpieczeństwa, z roku na rok zwiększa budżet obronny, stale łagodzi ograniczenia w eksporcie broni i dążyła do przełomowego rozwoju militarnego, co wzbudza poważne obawy wśród sąsiadujących krajów i nie tylko. Japonia powinna szczerze szanować obawy o bezpieczeństwo sąsiadujących krajów, głęboko zastanowiła się nad swoją historią agresji, podążała ścieżką pokojowego rozwoju, zdobywała zaufanie swoich azjatyckich sąsiadów poprzez praktyczne działania.

 

Wybrał i przygotował: 梁安基Liang Z. Andrzej

Na podstawie {źródło}: fmprc.gov.cn

中国Chiny上海ShangHai

01.04.2024《23乙未日02丙寅月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (25 – 28.03.2024, Cz.1 z 3.)

01.04.202423乙未日02丙寅月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (25 – 28.03.2024, Cz.1 z 3.) na temat:

第一(1). 中国发展高层论坛2024Chińskiego Forum Rozwoju 2024, jakie miało miejsce w stolicy kraju 北京BeiJing. W jego trakcie Prezes i dyrektor generalny Chubb Group Evan G. Greenberg zauważył, że silne i zamożne Chiny, które wspierają system międzynarodowy oraz inwestują w niego, są siłą działającą na rzecz dobra na świecie.

Odp. Forum otworzył Premier 李强Li Qiang, a w sesji plenarnej wzięli udział prezes Banku Światowego Ajay Banga, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgieva oraz około 400 gości, w tym chińscy i zagraniczni uczeni, przedsiębiorcy, przedstawiciele ministerstw oraz organizacji międzynarodowych. Tegoroczne Forum miało kilka mocnych i pozytywnych przesłań. Po pierwsze, dynamika ożywienia gospodarczego w Chinach nadal rośnie. Nowe branże, struktury i siły napędowe rozwijają się w szybszym tempie. Podstawy długoterminowego wzrostu gospodarczego Chin, a mianowicie duża odporność, ogromny potencjał i witalność, pozostają niezmienione. Po drugie, chiński rząd zawsze był orędownikiem i dobrym towarzyszem na ścieżce rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw oraz pracował nad zjednoczeniem wysiłków w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu. Po trzecie, Chiny podejmą praktyczne i skuteczne działania w celu promowania wysokiej jakości rozwoju, zwiększenia popytu krajowego, budowy nowoczesnej struktury przemysłowej w szybszym tempie, przyspieszenia zielonej transformacji. Po czwarte, Chiny będą w dalszym ciągu wspierać światowy poziom środowisko biznesowe, zorientowane na rynek, oparte na prawie i stale dążąc do otwarcia instytucjonalnego i większych powiązań ze światem.

Otwarcie zawsze pozostanie podstawową polityką narodową i nadal Chiny będą realizować strategię otwarcia, czyli współpracę, w której wygrywają obie strony. Globalna społeczność biznesowa jest wciąż mile widziana, jeśli chodzi o dalsze inwestowanie w Chinach i odkrywanie możliwości chińskiego rynku.

第二(2). Przygotowywanych przez rząd brytyjski sankcji i jego reakcji politycznej na cyberataki na komisję wyborczą w Wielkiej Brytanii, które niby miałyby być przeprowadzone przez chińskich hakerów sponsorowanych przez państwo.

Odp. Cyberbezpieczeństwo to wyzwanie globalne. Chiny są główną ofiarą cyberataków. Stanowczo zwalczają i powstrzymują zgodnie z prawem wszelkiego rodzaju szkodliwe działania cybernetyczne. Śledzenie pochodzenia cyberataków jest bardzo złożone i wrażliwe. Badając i ustalając ich charakter, należy dysponować odpowiednimi oraz obiektywnymi dowodami, zamiast od razu oczerniać inne kraje, gdy nie ma faktów, a tym bardziej upolityczniać kwestie cyberbezpieczeństwa. Chiny mają nadzieję, że odpowiednie strony przestaną szerzyć dezinformację, przyjmą odpowiedzialną postawę i wspólnie będą zapewniać bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

第三(3). Trzeciego Międzynarodowego Forum na temat: “民主: 全人类共同价值”Demokracja: Wspólne Wartości Ludzkie”, które odbyło sie w 北京BeiJing. Z opublikowanego na tym forum raportu《中国民主实践与现代化发展全球调查报告2023》” Global Practices and Modernization in China Global Survey 2023” wynika, że wśród respondentów z 23 krajów na pięciu kontynentach średnio 95,7 procent zgodziło się, że wszystkie kraje muszą wybrać takie podejście do demokracji i modernizacji, które odpowiada ich warunkom krajowym, a ponad 90 procent uznawało wspólne wartości ludzkości, za którymi opowiada się chińska modernizacja.

Odp. Chiny od zawsze są przekonane, że demokracja jest wspólną wartością ludzkości. Jak mówi chińskie przysłowie: 十里不同音,百里不同俗” „dialekty językowe zmieniają się co dziesięć km, a zwyczaje ludowe zmieniają się co 100km”. Sposoby, na jakie kraje stosują demokrację, są zakorzenione w ich historii, kulturze, tradycji i praktykach, a zatem powinny być różnorodne. Prawdziwa demokracja oznacza poszanowanie ścieżki demokracji każdego kraju, proporcjonalnie do jego własnych warunków narodowych.

Chiny opowiadają się za demokracją ludową w całym procesie. Rozwinęły ją, integrując wszystkie elementy demokracji – proces i wynik, proceduralne i merytoryczne, bezpośrednie i pośrednie, a także podtrzymują demokrację ludową, która odzwierciedla także wolę państwa. Jest to model demokracji socjalistycznej, który obejmuje wszystkie aspekty procesu demokratycznego i wszystkie sektory społeczeństwa. To jest prawdziwa demokracja, która działa. Podczas ostatnich dwóch sesji (Komisji Konsultatywnej i Parlamentu), które odbyły się na początku tego miesiąca, blisko 5000 deputowanych i członków reprezentujących różne środowiska z całych Chin zebrało się w stolicy, aby włączyć pomysły i aspiracje ludzi do projektowania rozwoju narodowego na najwyższym szczeblu. W konsultacjach raportu z prac rządu za rok 2024 i planach na wzięło udział około 10 000 osób. Od rozpatrywania sprawozdania z prac po dyskusje w grupach delegatów czy konsultacje społeczne, przykłady te pokazują, że demokracja ludowa obejmująca cały proces jest żywa i szeroko stosowana w całych Chinach oraz stała się częścią zarządzania państwem.

Chiny wybrały ścieżkę demokracji, która odpowiada warunkom narodowym i ma chińską charakterystykę, a także znacznie wzbogaciła cywilizację polityczną ludzkości. Chiny w pełni szanują prawo obywateli innych krajów do samodzielnego wyboru ścieżki rozwoju i sprzeciwiają się podsycaniu podziałów i konfrontacji w społeczności międzynarodowej w imię “民主” „demokracji”. Są gotowe współpracować z innymi krajami, aby bronić wspólnych wartości ludzkości, takich jak pokój, rozwój, równość, sprawiedliwość, demokracja i wolność, w duchu wzajemnego szacunku oraz poszukiwania wspólnej płaszczyzny, jednocześnie odkładając na bok różnice.

第四(4). Oświadczenia sekretarz stanu USA Antony Blinken, w którym stwierdził, że rozporządzenie władz 香港XiangGang (HongKongu) w sprawie《维护国家安全条例》ochrony bezpieczeństwa narodowego będzie miało szerokie konsekwencje dla mieszkańców tego regionu, a także obywateli USA i firm tam działających oraz grozi ono dalszym osłabianiem praw i wolności mieszkańców XiangGang (HongKongu). Podkreślił, że wdrożenie nowego prawa może w jeszcze większym stopniu naruszyć międzynarodowe zobowiązanie ChRL do utrzymania wysokiego stopnia autonomii regionu, podważyć zasadę一国两制”Jeden kraj, dwa systemy” i zaszkodzić reputacji tej metropolii jako międzynarodowego centrum biznesowego.

Odp. Chiny mocno ubolewają i stanowczo sprzeciwiają się temu, że po raz kolejny Stany Zjednoczone dyskredytują oraz oczerniają rozporządzenie 香港XiangGang (HongKongu)《维护国家安全条例》w sprawie ochrony bezpieczeństwa narodowego.

Wejście w życie tego aktu prawnego oznacza, że władze tego regionu skutecznie wypełniają swoją konstytucyjną odpowiedzialność określoną w art. 23 Ustawy Zasadniczej. W większym stopniu skonsoliduje podstawy jego bezpieczeństwa rozwoju i umożliwi mu w szybszym tempie osiągnięcie stabilności oraz dobrobytu. Rozporządzenie zapewnia równowagę pomiędzy ochroną bezpieczeństwa narodowego a zapewnieniem praw, wolności i wzrostu gospodarczego, w pełni odwołuje się do doświadczeń legislacyjnych innych krajów, zwłaszcza jurysdykcji prawa zwyczajowego, w pełni szanuje i chroni prawa człowieka, jasno definiuje elementy przestępczości i wyraźnie rozróżnia pomiędzy przestępstwem a nie-przestępstwem. Zapewnia również skuteczną ochronę normalnej działalności gospodarczej zagranicznych instytucji, organizacji i ich personelu.

Wspomniane rozporządzenie wcale nie podważa wysokiego stopnia autonomii XiangGang ani nie zmienia obecnego systemu kapitalistycznego czy sposobu życia w tej metropolii. Umożliwi jej lepsze wykorzystanie swojego wyjątkowego statusu, mocnych stron, pogłębienie wymiany i współpracy z różnymi krajami oraz lepsze skonsolidowanie swojego statusu międzynarodowego jako centrum finansowego, żeglugowego i handlowego.

Same Stany Zjednoczone mają szczelny system bezpieczeństwa narodowego, z dużą liczbą przepisów. Jednakże nadal wskazuje palcami na rozporządzenie o bezpieczeństwie w XiangGang. To jest zwykła manipulacja polityczna i obłudne podwójne standardy. Sprawy XiangGang są wyłącznie sprawami wewnętrznymi Chin i żaden obcy kraj nie ma prawa robić nieodpowiedzialne uwagi czy komentarze. Wzywa się Stany Zjednoczone, aby szczerze szanowały suwerenność Chin, praworządność w XiangGang, przestrzegały zasad prawa międzynarodowego oraz natychmiast zaprzestały wtrącania się w sprawy tego regionu.

 

Wybrał i przygotował: 梁安基Liang Z. Andrzej

Na podstawie {źródło}: fmprc.gov.cn

中国Chiny上海ShangHai

05.04.2024/ 26.02.4722 Chiny- Indie: Jak przetrwać w Indiach?

Coraz częściej w polskojęzycznych mendiach porównuje się Chiny z Indiami. Jak to Indie doganiają Chiny.

Czy z tych filmików zwykłych Polaków podróżujących WSZĘDZIE, można wyciągnąć taki wniosek, że Indie są takie wspaniałe, jak te mendia chcą nam je przedstawiać?

Czy to nie jest zwykły KIT?

ANTYCHIŃSKI.