26.09.2023 中国 Chiny. 梁的三分钱 Lianga trzy feny. Wybrane z konferencj rzecznika. (18.09. – 22.09.) Cz.2

(18.09. – 22.09.) Cz.2. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych na temat:

第八(8). Zakończonego już 20-go Expo oraz forum biznesowo-inwestycyjnego Chiny-ASEAN

Odp. Od 20 lat stale powiększa się wymiana handlowa i współpraca między Chinami a ASEAN (10 krajami Azji Południowo Wschodniej). W tym czasie ta pierwsza wzrosła 16,8 razy. ASEAN jest największym partnerem handlowym Chin.

Relacje Chiny-ASEAN stały się najbardziej udanym i dynamicznym modelem współpracy regionalnej w regionie Azji i Pacyfiku.

第九(9). Podjętych działań przez 外交部Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) celem ułatwienia przyjazdu cudzoziemców do Chin.

Odp. Aby jeszcze bardziej ułatwić obcokrajowcom ubieganie się o wizę do Chin, MSZ zoptymalizowało formularz wniosku o nią. Obejmuje ona siedem głównych pozycji i 15 podpunktów, głównie związanych z wykształceniem wnioskodawcy, informacjami o rodzinie, historii jego zagranicznych podróży itp. Zostały zredukowane miejsca wymagające wypełniania tekstu. Czas przygotowania formularza przez wnioskodawców został w ten sposób znacznie skrócony. Ubieganie się o tutejszą wizę będzie wygodniejsze. Nowa wersja formularza wniosku wizowego jest już dostępna online.

第十(10). Półrocznego raportu rządu brytyjskiego na temat 香港sytuacja XiangGang/HongKongu.

Odp. Tak zwany raport strony brytyjskiej w dalszym ciągu utrzymuje tę samą starą melodię, zniekształcając fakty i rażąco ingerując w sprawy XiangGang i wewnętrzne Chin. Stanowi to poważne naruszenie zasad prawa międzynarodowego i podstawowych norm stosunków międzynarodowych. Chiny zdecydowanie się temu sprzeciwiają. Osiągnięcia 中国香港特别行政区XiangGang Specjalnego Regionu Administracyjnego Chin w zakresie rozwoju są niepodważalne. Od czasu powrotu jego (1997) do macierzy w oparciu o zasadę „一国两制jeden kraj, dwa systemy” jest znów zintegrowany z rozwojem kraju oraz nadal odgrywa ważną rolę jako pomost i okno między kontynentem a resztą świata. Gospodarka jest w dobrym stanie, a jego status jako międzynarodowego centrum finansowego, żeglugowego i handlowego jest solidny. Porządek porwano-konstytucyjny funkcjonuje prawidłowo. Bezpieczeństwo narodowe zostało zapewnione. Wprowadzono w pełni w życie zasadę „patrioci zarządzają XiangGang” do tego perspektywy demokratycznego rozwoju są jasne. Wspólna deklaracja chińsko-brytyjska《中英联合声明》 (o przekazaniu Chinom XiangGang) nie powinna być nadużywana. Istotą jej jest to, że Chiny ponownie sprawują suwerenność nad XiangGang, a strona brytyjska nie ma już prawa do żadnej suwerenności, uprawnień do zarządzania ani nadzoru nad tym regionem. Zgodnie z prawem sprawy XiangGang są wyłącznie wewnętrzną sprawą Chin, a podstawą prawną dla rządu chińskiego do rządzenia w tym regionie jest chińska konstytucja i ustawa zasadnicza XiangGang. Do tego wdrożenie ustawy o bezpieczeństwie narodowym regionu, poprawa jego systemu wyborczego dały silny impuls do przejścia od chaosu do porządku prawa.

Stronie brytyjskiej odpowiadamy, że żadna zewnętrzna interwencja nie może zachwiać zdecydowaną determinacją chińskiego rządu do wdrożenia zasady 一国两制” “jeden kraj, dwa systemy” w sposób kompleksowy i dokładny, a wszelkie próby destabilizacji XiangGang nigdy się nie powiodą.

第十一(11). Przestrzegania przez chińską stałą misje przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby misje innych krajów nie wzięły udziału w seminarium na temat nie przestrzegania praw człowieka w 新疆维吾尔自治区 XinJiang Uygur Autonomicznym Regionie, zorganizowanym na marginesie sesji ogólnej ONZ

Odp. 疆的XinJiang cieszy się stabilnością społeczną, rozwojem gospodarczym, jednością etniczną i wolnością religijną. Prawa człowieka wszystkich grup etnicznych są w pełni zagwarantowane przez chińskie władze. Jednak niestety już od pewnego czasu niektóre antychińskie siły na arenie międzynarodowej fabrykują plotki i kłamstwa związane z tym regionem. Celem tego jest zdyskredytowanie wizerunku Chin i ograniczenie jego rozwoju, wykorzystując temat XinJiang. Jest to jasne dla większości społeczności międzynarodowej. W ostatnim okresie prawie 100 krajów wypowiedziało się publicznie na różnych forach ONZ i jego organizacji, Radzie Praw Człowieka i innych wielostronnych panelach, wyrażając swoje poparcie dla Chin w kwestii związanej z tym regionem.

第十二(12). Wypowiedzi Sekretarz Handlu USA pani Raimondo, że poczuła się niekomfortowo faktem, że 华为HuaWei zaprezentował nowy telefon komórkowy z zaawansowanym chipem podczas jej wizyty w Chinach. Czy premiera nowego smartfonu tej firmy została wybrana, aby zawstydzić amerykańską sekretarz handlu?

Odp. Wybór terminu przez HuaWei wprowadzenia nowego telefonu komórkowego jest autonomiczną decyzją firmy. Chiny konsekwentnie sprzeciwiają się uogólnianiu przez USA koncepcji bezpieczeństwa narodowego, celem powstrzymania chińskich firm. Ta dyskryminująca i niesprawiedliwa praktyka podważa zasadę wolnego handlu oraz międzynarodowe zasady gospodarcze. Do tego zakłóca stabilność globalnego łańcucha produkcji i dostaw, a nie leży w interesie żadnej ze stron. Powstrzymywanie i tłumienie przez Stany Zjednoczone nie powstrzyma rozwoju Chin, a jedynie wzmocni determinację oraz zdolność kraju do stania na własnych nogach, wprowadzania innowacji oraz własnych rozwiązań w nauce i technologii.

第十三(13). Zapowiedzi rządu Filipin złożenie pozwu do sądu międzynarodowego w sprawie szkód wyrządzonych przez Chiny na rafach koralowych na Morzu Południowochińskim.

Odp. Zarzuty strony filipińskiej są fikcyjne i bezpodstawne. Radzimy jej, by nie wykorzystywała fikcyjnych informacji do inscenizowania politycznej farsy. Jeśli strona filipińska naprawdę dba o środowisko ekologiczne Morza Południowochińskiego, powinna jak najszybciej odholować okręty wojenne nielegalnie osadzone na mieliznach i rdzewiejące przy rafie 仁爱Ren’ai, zaprzestać zrzutu ścieków do morza.

第十西(14). Zamiaru rządu niemieckiego wprowadzenie od 2026 w krajowej sieci 5G zakazu stosowania niektórych komponentów wyprodukowanych przez 华为HuaWei i 中兴ZTE

Odp. Chiny konsekwentnie sprzeciwiają się upolitycznianiu przez jakikolwiek kraj kwestii gospodarczych, handlowych, naukowych i technologicznych. Wszystkie kraje powinny zapewnić uczciwe, przejrzyste i niedyskryminujące środowisko biznesowe dla zagranicznych przedsiębiorstw.

Wybrał i przygotował: 梁安基Andrzej Zawadzki-Liang

Na podstawie: fmprc.gov.cn/fyrbt_673021/

上海ShangHai, 中国Chiny

E-mail: azliang@chinamail.com

25.09.2023 中国 Chiny. 梁的三分钱 Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika (18.09. – 22.09.) Cz.1

(18.09. – 22.09.) Cz.1. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych na temat:

第一(1). 18-tej rundy rosyjsko-chińskich konsultacji w sprawie bezpieczeństwa strategicznego.

Odp. Chiny i Rosja są dla siebie największymi sąsiadami oraz partnerami w kompleksowej współpracy strategicznej w nowej erze. Oba kraje są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ i głównymi krajami wschodzących gospodarek. Oba zawsze utrzymywały ścisłą komunikację w głównych strategicznych i ogólnych kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Wizyta pana ministra 王毅Wang Yi w Rosji jest rutynowym działaniem w ramach chińsko-rosyjskiego mechanizmu konsultacji, który ma na celu wdrożenie istniejacego konsensusu oraz promowanie rozwoju stosunków dwustronnych.

 

第二(2). Raportu przedłożonego do Kongresu przez prezydenta Joe Bidena, w którym Chiny określane są jako “główny kraj pochodzenia” narkotyków (fentanyl).

Odp. Wskazanie dokonane przez stronę amerykańską nie ma podstaw faktycznych i jest wyłącznie złośliwą próbą zdyskredytowania Chin, które zdecydowanie się sprzeciwiają temu oraz złożyły protest w tej sprawie stronie amerykańskiej.

Chiński rząd przywiązuje dużą wagę do walki z narkotykami. Do tej pory Chiny umieściły na liście 456 środków odurzających i substancji psychotropowych, co czyni je jednym z krajów o największej liczbie narkotyków na takiej liście o najściślejszej kontroli. Także 38 rodzajów łatwych w użyciu substancji chemicznych jest objętych taką kontrolą. To o 14 więcej wymagane przez regulacje agend Organizacji Narodów Zjednoczonych. Organy administracji antynarkotykowej w kraju ustanowiły solidny mechanizm nadzoru nad wszystkimi aspektami procesu produkcji i dystrybucji tzw. miękkich narkotyków i składników ich. Niewątpliwie Chiny są wzorem globalnej kontroli narkotyków, z najsurowszą i najdokładniej wdrożoną polityką antynarkotykową, która również jest powszechnie uznawana przez społeczność międzynarodową.

To jest w rażącym przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie 5 procent światowej populacji zużywa 80 procent światowych różnych miękkich narkotyków czy substancji psychotropowych na bazie opium. Można śmiało nazwać je czarną dziurą i źródłem chaosu w globalnej walce z narkotykami. USA są krajem o największym globalnie popycie na narkotyki. Główną przyczyną epidemii narkotykowej w Stanach Zjednoczonych nie są Chiny, lecz leży ona w ich własnych słabościach i nieskutecznej kontroli. USA powinno zaprzestać atakowania i oczerniania Chin, a zamiast tego podejmować działania na rzecz współpracy między obu krajami, a nie odwrotnie.

第三(3). Artykułu w New York Times, w którym zarzuca się Chinom, że wykorzystały technologię sztucznej inteligencji do wygenerowania fałszywych informacji na temat niedawnych pożarów na Hawajach oraz w tym twierdzenia, że zostały one wywołane przez tajną “broń pogodową” testowaną przez Stany Zjednoczone. Odp. Tezy tego artykułu są całkowicie nieprawdziwe. Te o tak zwanej “broń meteorologiczna” po raz pierwszy pojawiły się w amerykańskich mediach, a nie chińskich. To te media ze Stanów Zjednoczonych cytowały je i powielały. To New York Times tak naprawdę sfabrykował i rozpowszechnił fałszywe informacje.

Amerykańskie media powinny więcej zadbać o przestrzeganie zasad prawdomówności, obiektywizmu i neutralności oraz zaprzestanie rozpowszechniania fałszywych informacji przeciwko Chinom.

第四(4). Na temat zakończonego w Hawanie (Kuba) szczytu państw Grupy 77 (południa) i Chin oraz oświadczenia sekretarza generalnego ONZ Guterresa, że Grupa 77 i Chiny zawsze są orędownikiem multilateralizmu i oczekuje, że będą nadal walczyć w obronie systemu wielostronnego, który jest zakorzeniony w równości i przynosi korzyści całej ludzkości.

Odp. Szczyt niewątpliwie wniósł pozytywny wkład w promowanie krajów rozwijających się w celu wzmocnienia solidarności, współpracy oraz wspólnego stawiania czoła wyzwaniom. Prezydenta 习近平Xi Jin Pinga na szczycie reprezentował pan李希 Li Xi, 中共中央政治局常委członek Stałego Komitetu Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin oraz中央纪律检查委员会书记 sekretarz Centralnej Komisji Kontroli i Inspekcji Dyscypliny. Przedstawił on trzypunktową propozycję współpracy między Grupą 77 a Chinami: po pierwsze, wszyscy powinni trzymać się oryginalnego ducha niezależności, jedności i samodoskonalenia, zdecydowanie przeciwstawiać się konfrontacji bloków i mentalności zimnej wojny oraz wspólnie chronić pokój na świecie;

po drugie, kontynuować ducha uczciwości, sprawiedliwości, równości, inkluzywności oraz rozszerzać siłę dyskursu i reprezentację krajów rozwijających się;

po trzecie, praktykować misje rozwoju i rewitalizacji oraz współpracy korzystnej dla wszystkich, tak aby kraje rozwijające się nie pozostawały w tyle w rozwoju nowych technologii i gałęzi przemysłu. Punkty te wprowadzone zostały do przyjętej na zakończenie szczytu Deklaracji Hawańskiej. Sprzeciwia się ona również monopolom technologicznym i innym nieuczciwym praktykom utrudniającym rozwój krajów rozwijających się oraz wzywa do stworzenia otwartego, uczciwego, integracyjnego i niedyskryminacyjnego środowiska dla rozwoju nauki oraz technologii. Chiny ze swojej strony jako największy na świecie kraj rozwijający się i członek globalnego Południa są gotowe współpracować z członkami Grupy 77, aby zbudować wspólnotę przeznaczenia i rozwoju ich.

 

第五(5). Wyników ankiety Amerykańskiej Izby Handlowej w SzangHaju wskazujące, że odsetek amerykańskich firm w Chinach, które są optymistycznie nastawione do najbliższych pięciu lat, jest najniższy od czasu przeprowadzenia tych badań. Jako powody tej prognozy uczestnicy ankiety wskazali spowalniającą chińską gospodarkę oraz presję ze strony rządu USA na “oddzielenie się” od Chin.

Odp. Należy przede wszystkim stwierdzić, że chińska gospodarka ma silną odporność, ogromny potencjał, jest pełna witalności, a podstawy długoterminowej poprawy nie uległy zmianie. Także wyjątkowe zalety bardzo dużego rynku i kompletnego systemu przemysłowego. Niedawno rząd kraju wprowadziły również szereg inicjatyw, takich jak zwiększenie wysiłków na rzecz większego przyciągnięcia inwestycji zagranicznych. Chiny, jak zawsze, zapraszają zagraniczne przedsiębiorstwa do inwestowania i prowadzenia działalności tutaj. Będą nadal dążyć do większego otwarcia oraz zapewnienia wysokiej jakości środowiska biznesowego dla przedsiębiorstw ze wszystkich państw.

第六(6). Trzeciego Forum „一带一路 Inicjatywy Pasa i Drogi”, który będzie miał miejsce w stolicy kraju w 北京BeiJing.

Odp. Trzecie Forum Pasa i Drogi w sprawie współpracy międzynarodowej odbędzie się w październiku tego roku. Pogram jego obejmuje ceremonię otwarcia, trzy panele wysokiego szczebla poświęcone łączności, zielonemu rozwojowi i gospodarce cyfrowej oraz sześć paneli tematycznych dotyczących handlu, wymiany międzyludzkiej, wymiany propozycji rozwoju inicjatywy według think tanków, budowania „ekologicznego/zielonego” Jedwabnego Szlaku, współpracy regionalnej i morskiej, a także forum przedsiębiorców. Dotychczas swój udział potwierdzili przedstawiciele z ponad 110 krajów i organizacji międzynarodowych.

 

第七(7). Sprzeciwu europejskiego biznesu wobec zamiaru dochodzenia Komisji Europejskiej w sprawie cen i importu chińskich samochodów elektrycznych do Unii. Szefowie niemieckich firm motoryzacyjnych wręcz stwierdzają, że otwarcie rynku jest jedynym sposobem na promowanie wzrostu, a “oddzielenie” od Chin stanowi zagrożenie dla zdrowej konkurencji i globalnego łańcucha dostaw w przemyśle samochodowym.

Odp. Chiny sprzeciwiają się takiemu dochodzeniu Unii Europejskiej, tak jak i wszelkim formom protekcjonizmu handlowego. Odpowiednie środki, które mają zostać podjęte przez UE, nie sprzyjają stabilności globalnego łańcucha dostaw przemysłu motoryzacyjnego i nie są zgodne z interesami żadnej ze stron.

UE powinna uważnie wsłuchiwać się w głosy branży i zapewnić sprawiedliwe, niedyskryminujące i przewidywalne otoczenie rynkowe dla przedsiębiorstw ze wszystkich krajów.

Wybrał i przygotował: 梁安基Andrzej Zawadzki-Liang

Na podstawie: fmprc.gov.cn/fyrbt_673021/

上海ShangHai, 中国Chiny

E-mail: azliang@chinamail.com

22.09.2023 中国 Chiny. 梁的三分钱 Lianga trzy feny. A jednak już lepiej.

A jednak już lepiej. Tak można generalnie stwierdzić o wynikach gospodarczych za sierpień. Produkcja przemysłowa wzrosła o 4,5% r/r. Usługi wzrosły nadspodziewanie aż o 6,8% r/r. Szczególnie dotyczy to sektorów takich jak hotelarstwo, gastronomia, internet, usługi oprogramowania i informatyczne, finansowe, transportu, logistyki czy leasingu. Średnio podniosły się o blisko 10 i więcej procent. Również konsumpcja ruszyła, choć była od dawna na niskim poziomie. Tym razem za sierpień zwiększyła się o 4,6% o 2,1% szybciej niż w lipcu. Rosną za osiem miesięcy inwestycje zwłaszcza w infrastrukturę (o +6,4% r/r) czy produkcję (o +5,9% r/r). Nadal spadają w nieruchomości (o -8,8% r/r). Także o -3,2% r/r zmniejszyła się sprzedaż mieszkań. Nieruchomościom jeszcze daleka i długa droga do wyjścia na prostą. Ten sektor nadal przysparza problemów gospodarce. Podobnie i od trzech miesięcy handel zagraniczny ma ujemne wyniki, szczególnie liczony w USD. Choć niewątpliwe jasnym punktem jest jego struktura, w której dominują towary technologiczne, wysoko przetworzone, w tym nowe produkty jego napędzające (m.in. samochody elektryczne, baterie, panele fotowoltaiczne). Do tego stopa bezrobocia w sierpniu spadla do 5,2% (o 0,1% w porównaniu do lipca). Deflacja przestała zagrażać gospodarce. Inflacja w sierpniu wyniosła 0,1% r/r. Te wszystkie dane uzasadniają te początkowe twierdzenie. Ogólnie rzecz biorąc, w sierpniu główne wskaźniki ekonomiczne uległy nieznacznej poprawie, gospodarka odzyskuje dobrą kondycję, rozwój wysokiej jakości postępuje, a nagromadzenie pozytywnych czynników wzrosło. Jednak nie należy zapominać o problemach sektora nieruchomości, niestabilność i niepewność na globalnych rynkach, do tego popyt krajowy nadal jest niewystarczający, a podstawy ożywienia gospodarczego i poprawy nadal wymagają konsolidacji oraz wspierania.

Na podstawie: stats.gov.cn/sj/zxfb/202309/t20230915_1942848.html

梁安基Andrzej Zawadzki-Liang

上海ShangHai, 中国Chiny

19.09.2023 中国 Chiny. 梁的三分钱 Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika (11.09. -15.09.) Cz.2

(11.- 15.09.) Cz.2. Wybrane z konferencji rzecznika Ministerstwa Sprawa Zagranicznych na temat:

第七(7). Wypowiedzi doradcy prezydenta Ukrainy, który stwierdził, że Indie i Chiny nie mają zdolności analizowania konsekwencji swoich działań.

Odp. Nie rozumiemy kontekstu tego oświadczenia tej osoby. Powinna ona złożyć oświadczenie wyjaśniające. W kwestii kryzysu ukraińskiego Chiny zawsze były zaangażowane w przekonywanie do pokoju i promowanie rozmów oraz dążenie do politycznego rozwiązania w odpowiedzialny sposób. Osoba ta powinna poważnie przeanalizować swoje słowa i prawidłowo spojrzeć na tę kwestię.

第八(8). Doniesień medialnych, że agencje rządowe zakazały używania przez swoich pracowników telefonów iPhone i innych zagranicznych.

Odp. Chiny kładą duży nacisk na promowanie wysokiego otwarcia na świat zewnętrzny, ochronę praw i interesów inwestycji zagranicznych, tworzenie pierwszorzędnego środowiska biznesowego zgodnego z międzynarodowymi zasadami, które jest zorientowane na rynek i praworządne działanie. Zawsze utrzymują otwarte podejście do przedsiębiorstw zagranicznych oraz zawsze są one mile widziane. Chiny nie wydały żadnych przepisów, regulacji ani dokumentów politycznych zakazujących zakupu i używania telefonów komórkowych zagranicznych marek, takich jak Apple. Zauważone zostały jednak ostatnio w wielu mediach raporty wskazujące na incydenty związane z bezpieczeństwem smartfonów iPhone. Chiński rząd przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa sieci, informacji oraz traktuje w tym zakresie jednakowo przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne. Oczekiwane jest, że wszystkie firmy z sektora telefonii komórkowej działające w Chinach będą ściśle przestrzega

ustawy o bezpieczeństwie danych Chińskiej Republiki Ludowej, ustawy o ochronie danych osobowych Chińskiej Republiki Ludowej 《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》oraz innych przepisów ustawowych czy wykonawczych. Będą dbać o cyberbezpieczeństwo informacji, chronić dane konsumentów przed kradzieżą przez jakąkolwiek osobę lub organizację.

第九(9). Wizyty w Chinach specjalnego wysłannik papieża ds. pokoju w Ukrainie, kardynała Mateo Zuppi.

Odp. Kardynał Zuppi w czasie swojej wizyty spotkał się z中国政府欧亚事务特别代表specjalnym przedstawicielem chińskiego rządu ds. euroazjatyckich, Panem 李辉 Li Hui, który prowadzi kwestie tego konfliktu. W tej sprawie Chiny zawsze są zaangażowane w przekonywanie do pokoju i promowanie rozmów. Są gotowe współpracować z każdą strona, która ma takie same podejście do tego problemu. Chiny nadal będą odgrywać konstruktywną rolę w promowaniu deeskalacji sytuacji. Rozmowy były „otwarte i serdeczne”.

(PS. Chiny i Watykan nie utrzymują stosunków dyplomatycznych od 1951 roku. Jednak utrzymują komunikację z nim. W 2018 obie strony zawarły porozumienie w sprawie zasad i procesu nominacji biskupów katolickich w Chinach – przyp., AZL)

第十(10). Szczytu grupy 77 (państwa rozwijające się) + Chiny na Kubie.

Odp. Ta formuła G77+ Chiny to mechanizm współpracy krajów rozwijających się. Kładzie on nacisk na przestrzeganie międzynarodowej sprawiedliwości oraz obronę wspólnych praw i interesów tych krajów. Chiny doceniają działania Kuby i wspierają organizacje szczytu G77 i Chin. Oczekują, że szczyt pozytywnie przyczyni się do wzmocnienia solidarności i współpracy między krajami rozwijającymi się oraz do sprostania wspólnym wyzwaniom. Będą silnie wspierać realizację tych celów.

第十一(11). Minionej wizyty prezydenta Wenezueli Maduro w Chinach.

Odp. W czasie jego pobytu podpisana a zastała umowa o ustanowieniu strategicznego partnerstwa na każdą pogodę, do tego dziesiątki umów o współpracy, wspólnej budowie „一带一路 Inicjatywy Pasa i Drogi”, wzmocnieniu współpracy w dziedzinie gospodarki, handlu, edukacji, turystyki, lotnictwa cywilnego, nauki i technologii oraz mediów. Chiny, jak zawsze, będą wspierać wysiłki Wenezueli na rzecz ochrony suwerenności narodowej i stabilności społecznej, a także sprzeciwu wobec ingerencji zewnętrznej w jej sprawy. Wizyta ta z pewnością była silnym impulsem do rozwoju stosunków między oboma krajami i podniosła na wyższy poziom dotychczasowa współpracę z korzyścią dla obu stron.

第十二(12). Dostarczania przez Stany Zjednoczone broni na TaiWan.

Odp. Z cala stanowczością należy stwierdzić, że dostarczenie broni do 中国台湾特别行政区Chińskiego Specjalnego Regionu Administracyjnego TaiWan, pomimo zdecydowanego sprzeciwu Chin jest poważnym naruszeniem zasady jednych Chin i wszelkich zawartych postanowień między USA i Chinami, prawa międzynarodowego i podstawowych norm stosunków międzynarodowych. Bezpośrednio zagraża to suwerenności i interesom bezpieczeństwa Chin. Jest kolejnym korkiem na błędnej oraz niebezpiecznej ścieżce uzbrajania TaiWanu. Chiny postanowiły nałożyć sankcje na Lockheed Martin Corporation oraz na Northrop Grumman, które to przedsiębiorstwa zbrojeniowe są bezpośrednio zaangażowane w sprzedaż broni na ta wyspę. Poza tym należy podkreślić, że determinacja chińskiego rządu w obronie suwerenności narodowej i integralności terytorialnej jest niezachwiana. Wzywana jest wiec strona amerykańska do przestrzegania wszelkich zasad i porozumień w sprawie jednych Chin, zaprzestania sprzedaży broni na TaiWan, współpracy wojskowej z nim i uzbrajania jego. W przeciwnym razie z pewnością spotka się to ze zdecydowanym odwetem oraz reakcja ze strony chińskiej.

Wybrał i przygotował: 梁安基Andrzej Zawadzki-Liang

上海ShangHai, 中国Chiny

——————————————————————————————————

18.09.2023 中国 Chiny. 梁的三分钱 Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika (11.09. -15.09.) Cz.1

(11.09. – 15.09.) Cz.1. Wybrane z konferencji rzecznika Ministerstwa Sprawa Zagranicznych na temat:

第一(1). Wyników tegorocznego szczytu państw G20 w New Delhi.

Odp. Chiny zawsze przywiązywały dużą wagę do prac Grupy G20 i aktywnie je wspierały. W czasie obrad opowiadały się za solidarnością i współpracą tej grupy w zakresie różnych zagrożeń oraz wyzwań dla światowej gospodarki i rozwoju. Obecny na szczycie Premier 李强 Li Qiang, kompleksowo przedstawił poglądy i propozycje Chin dotyczące współpracy w ramach tego ugrupowania. Zachęcał, aby wszystkie strony przestrzegały pierwotnego ducha jedności i współpracy, wzięły na siebie odpowiedzialność za pokój i rozwój oraz były partnerem w promowaniu ożywienia globalnej gospodarki, otwartości oraz globalnego zrównoważonego rozwoju. Chiny w pełni zgadzają się z przyjętą deklaracją końcową szczytu.

第二(2). Spotkania prezydenta USA Joe Biden z Premierem Li Qiangiem przy okazji szczytu liderów państw G20.

Odp. Owszem, przy okazji obrad na szczycie przywódców G20, miała miejsce krótka wymianę zdań między Premierem Li i prezydentem Bidenem. Premier Li podkreślił, że rozwój Chin jest raczej szansą niż wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych oraz że Chiny i Stany Zjednoczone powinny wzmocnić wzajemną wymianę. Prezydent Biden odpowiedział, że USA chcą, aby chińska gospodarka nadal rosła i nie zamierza zatrzymać jej rozwoju.

第三(3). Poparcia przez Chiny oświadczenia G-20 bardzo umiarkowanego w bezpośrednim krytykowaniu Rosji i czy to pomoże zakończyć konflikt na Ukrainie?

Odp. W kwestii Ukrainy stanowisko Chin jest spójne i jasne. Deklaracja szczytu przywódców G-20, osiągnięta została w drodze konsensusu państw członkowskich. To spotkanie przywódców G20 potwierdziło, że jest to głównie forum międzynarodowej współpracy gospodarczej, a nie platformą do rozwiązywania kwestii geopolitycznych czy bezpieczeństwa. Chiny od początku są przekonane, że kluczem do ostatecznego rozwiązania kryzysu ukraińskiego jest porzucenie mentalności zimnowojennej, przywiązywanie wagi do oraz poszanowanie uzasadnionych obaw wszystkich stron związanych z bezpieczeństwem, znalezienie politycznego rozwiązania poprzez dialog i negocjacje. Chiny będą nadal angażować sie w promowanie pokoju i dialogu oraz współpracę ze społecznością międzynarodową w celu znalezienia politycznego rozwiązania kryzysu ukraińskiego.

第四(4). Zapowiadanego zamiaru Włoch ewentualnego wycofania się z „一带一路 Inicjatywy Pasa i Drogi”.

Odp. Premier Li Qiang spotkał się z panią premier Włoch Meloni na marginesie obrad G20. Obie strony wymieniły poglądy na temat ważnych kwestii w stosunkach chińsko-włoskich, zgodziły się wzmocnić dialog i współpracę. “Inicjatywa Pasa i Drogi” przyciągnęła w ciągu ostatnich 10 lat do udział ponad 150 krajów, przynosząc wymierne korzyści mieszkańcom wszystkich krajów. W interesie współuczestników tej inicjatywy leży dalsze wykorzystanie potencjału współpracy. Chiny i Włochy powinny dalej pogłębiać praktyczną współpracę w różnych dziedzinach i promować większy rozwój kompleksowego partnerstwa strategicznego, a nie zmniejszać jego potencjał.

第五(5). Stwierdzenia w czasie niedawnej wizyty w Wietnamie prezydenta USA Joe Bidena, że nie sądzi, aby Chiny dokonały inwazji na TaiWan, biorąc pod uwagę, że ich możliwości mogą być osłabione przez wyzwania gospodarcze, przed którymi stoją.

Odp. Należy to wciąż powtarzać. 中国台湾特别行政区Specjalny Region Administracyjny TaiWan należy do Chin, a jego kwestia jest wewnętrzną sprawą Chin. O sposobie rozwiązania jej zdecydują sami Chińczycy a nie żadna ingerencja czy opinia z zewnątrz, na które nigdy nie ma zgody. Wietnam natomiast wielokrotnie podkreślała, że rozwój kompleksowego partnerstwa strategicznego między Chinami a Wietnamem jest priorytetowym kierunkiem jego gospodarki i najważniejszym w stosunkach zagranicznych. Chiny są zdania, że rozwój dwustronnych stosunków między krajami nie powinien być skierowany przeciwko stronie trzeciej i zagrażać regionalnemu pokojowi, stabilności, rozwojowi czy dobrobytowi. Stany Zjednoczone zarządzając swoimi stosunkami z krajami azjatyckimi powinny zaś szanować wspólne aspiracje krajów regionu do stabilności, współpracy i rozwoju, przestrzega

podstawowych norm stosunków międzynarodowych oraz porzuci

hegemonię oraz mentalność zimnej wojny.

第六(6). Kolejnej wypowiedzi prezydenta USA, w której stwierdził, że Chiny stoją w obliczu trudności gospodarczych, zarówno z powodu słabego wzrostu gospodarczego na świecie, jak i w związku z własną sytuacją ekonomiczną.

Odp. Wygląda na to, że jak zwykle, co jakiś czas pojawiają się różne ” teorie o upadku Chin”. Faktem jest zaś, że chińska gospodarka nie upadła i nie upada. Natomiast, wciąż upada jedna za drugą „teoria o upadku Chin”. Niewątpliwym faktem jest, że od początku tego roku ożywienie gospodarcze na świecie jest słabe, a otoczenie zewnętrzne jest trudne i złożone. Jednak chińska gospodarka stopniowo się odradza, a ogólne odbicie jest dobre. W pierwszej połowie roku PKB Chin wzrósł o 5,5% rok do roku, znacznie szybciej niż w ubiegłym roku o 3%. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że ekonomia Chin wzrośnie w tym roku o 5,2%, przyczyniając się do jednej trzeciej światowego wzrostu gospodarczego, a Chiny są nadal jego główną siłą napędową. Przy czym należy zwrócić uwagę, iż chińska gospodarka jest odporna na zawirowania, pełna potencjału i witalności, a podstawy długoterminowego pozytywnego wzrostu nie uległy zmianie. Chiny będą nadal otwierać się na świat zewnętrzny, wzmacniać wzajemnie korzystną współpracę z innymi państwami.

Wybrał i przygotował: 梁安基Andrzej Zawadzki-Liang

上海ShangHai, 中国Chiny

——————————————————————————————————