25.06.2018 Weibo: Xinjiang to znacząca część historii Chin

Stan na 2015:

Skład etniczny
 •  Języki
i dialekty

Powieszchnia: 1.664.000 km2

Fotografie z 1906 r.