11.09.2019 Wiadomości gospodarcze: Handel zagraniczny denominowany w USD w sierpniu 2019.

Bilanse za ostatni rok:

China Balance of Trade

Eksport:

China Exports

Import:

China Imports