Sierpień 2017

Chiny Rosja Szybka kolej Moskwa Kazań

Chiny Rosja Wspólna budowa mostu nad Amurem…

Chiny zaczynają być oazą spokoju. i pokoju

Chiny- Rosja Czy rozumiemy istotę Rosji i ducha Rosjan