20.05.2018 Podano datę otwarcia nowego portu lotniczego pod Pekinem.

 

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0OTc3NjI1Mw==&mid=2247491772&idx=1&sn=fd6c2df4e7c0a2d92b18bbb9726af256&chksm=e98ef1aedef978b8ac3a270a020e30c7a1c238056378a103cca2c5624683c1ebe44aa39b35e6&mpshare=1&scene=1&srcid=0518T9LpDwS3dfgXTCb2zzkU#rd