29.06.2018 Deklaracja premierów RP I Izraela godzi w POLAKÓW!!!

„Oba rządy z całą mocą potępiają wszelkie formy antysemityzmu oraz dają wyraz swemu zaangażowaniu w zwalczanie jakichkolwiek jego przejawów. Oba rządy odrzucają również antypolonizm”

I TO jest równowaga???