21.02.2021 Tak ginie, ukochane przeze mnie w młodości- USA

Im więcej będzie w USA trupów- tym lepiej dla świata!  Ponieważ ten kraj, który przez  dziesięciolecia niszczył WSZYSTKO, co nie było zgodne z American Way of Life, teraz powinien zginąć pod ciężarem WŁASNYCH łajdactw! Czego mu (z małej litery) serdecznie życzę.