26.06.2019 Rząd Birmy zablokował muzułmanom Rakhine internet!

Popełniłem błąd: Stan nosi nazwę Rakhine a muzułmanie to w większości Arakanowie.  Aczkolwiek  są również muzułmanie Rahinia. Przepraszam

https://www.google.com/maps/place/Rakhine,+Mjanma+(Birma)/@21.7698845,92.4255379,7z/data=!4m5!3m4!1s0x30b0c1a60a38ad3b:0x2ef2881316474753!8m2!3d19.810093!4d93.9878427