19.03.2019 Płw.Koreański: Sytuacja się radykalizuje!

https://www.youtube.com/watch?v=QAR5_rnJ_TY

John Bolton /JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP /AFP
John Bolton/JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP/AFP