04.11.2021 Mamy wojnę: Partia chińska i partia anty chińska- trawestacja powiedzenia Księcia Czartoryskiego

Książę Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861) “W ciągu całego mego życia widziałem w naszym kraju tylko dwie partie. Partię polską i antypolską, ludzi godnych i ludzi bez sumienia, tych, którzy pragnęli ojczyzny wolnej i niepodległej i tych, którzy woleli upadlają obce obce panowanie”