19.03.2024 《 10壬午日02丁卯月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (11 – 15.03.2024, Cz.1 z 3)

19.03.2024 10壬午日02丁卯月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (11 – 15.03.2024, Cz.1 z 3) na temat:

第一(1). Wezwania Ukrainy przez papieża Franciszka do zaprzestania walk i negocjacji z Rosją. Strona ukraińska odpowiedziała, że nigdy się nie podda.

Odp. W kwestii Ukrainy Chiny zajmują obiektywne i bezstronne stanowisko oraz aktywnie promują rozmowy. Popierają międzynarodową konferencję pokojową, która ma się odbyć w odpowiednim czasie, uznawaną zarówno przez Rosję, jak i Ukrainę, oraz w której wszystkie strony będą uczestniczyć na równych prawach. Przedmiotem uczciwej dyskusji powinny być wszystkie plany pokojowe. Chiny oczekują szybkiego przywrócenia pokoju i stabilności na kontynencie europejskim.

第二(2). Udziału wojskowych sił lądowych w programie AUKUS.

Odp. Tworząc tak zwaną grupę AUKUS (USA, Wielka Brytania i Australia), kraje tworzące je w zasadzie podżegają do konfrontacji militarnej poprzez współpracę wojskową. To typowa zimnowojenna mentalność. Zwiększa ona ryzyko rozprzestrzeniania broni jądrowej, zaostrzy wyścigi zbrojeń w regionie Azji i Pacyfiku oraz podważy pokój i stabilność w regionie. Chiny, jak i wiele innych krajów są poważnie zaniepokojone oraz sprzeciwiają się temu. Wszelkie próby rozszerzenia współpracy wojskowej między USA, Wielką Brytanią i Australią stanowią krok w bardzo niebezpiecznym kierunku.

第三(3). Wypowiedzi ambasadora Filipin w USA, że Filipiny chcą współpracować z USA, Japonią, Australią i innymi sojusznikami w celu rozwoju zasobów ropy i gazu na Morzu Południowochińskim. Poprzedni rząd Filipin prowadził rozmowy z Chinami na temat eksploatacji tych surowców.

Odp. Kwestia Morza Południowochińskiego jest sprawą między Chinami a niektórymi krajami ASEAN (Azji Południowo -Wschodniej). Chiny utrzymują, że spory morskie, w tym te związane z poszukiwaniem surowców, powinny być rozwiązywane z krajami bezpośrednio zainteresowanymi, poprzez negocjacje i konsultacje. Eksploracja zasobów na Morzu Południowochińskim nie powinna szkodzić suwerenności terytorialnej oraz naruszać praw morskich Chin, a nikt nie powinien wciągać w te kwestie sił spoza regionu.

第四(4). Podniesienia do rangi wszechstronnego partnerstwa strategicznego relacji między Wietnamem a Australią. W oświadczeniu podkreślono, że obie strony mają wspólną wizję integracyjnego, stabilnego, pokojowego, niezależnego i prosperującego Indo-Pacyfiku, a także poruszono kwestię Morza Południowochińskiego i rzeki Mekong. Zagraniczne media opisują to jako najnowszy dowód na to, że Wietnam odchodzi od relacji z Chinami.

Odp. Stanowisko Chin w sprawie tak zwanej Strategii Indo- Pacyfiku USA i niektórych krajów zachodnich oraz kwestii Morza Południowochińskiego jest jasne. Wyraziliśmy również obawy w tych kwestiach wobec odpowiednich stron. Przywódcy krajów ASEAN wielokrotnie podkreślali, że nigdy nie staną się proxy dla jakiejkolwiek siły i nigdy nie powinni angażować się w rywalizacji między mocarstwami. Opowiadanie się za konfrontacją blokową i budowanie ekskluzywnych grup jest sprzeczne z trendem czasów oraz wspólnymi aspiracjami krajów regionu.

第五(5). Komunikatu Indyjskiego Ministerstwo Obrony, w którym stwierdzono, że tunel Tawanga zapewni łączność w każdych warunkach pogodowych, zwiększy gotowość obronną i przyspieszy rozwój społeczno-gospodarczy regionu przygranicznego z Chinami.

Odp. Obszar赞甘ZangNan należy do 西藏南 południowego XiZang/Tybet i jest chińskim terytorium. Chiński rząd nigdy nie uznał tak zwanego “Arunachal Pradesh” nielegalnie utworzonego przez Indie. Kwestia granicy między Chinami a Indiami nie została jeszcze rozwiązana. Indie nie mają prawa do arbitralnego zagospodarowywania tego obszaru ZangNan w Chinach. Aktualne posunięcia Indii tylko skomplikują kwestię granic i zakłócą sytuację na obszarach przygranicznych między dwoma krajami.

第六(6). Oświadczenia filipińskiego Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdzającego otrzymanie od Chin kilku dokumentów dotyczących sposobów rozwiązywania sporów terytorialnych na Morzu Południowochińskim. Urząd ten stwierdził, że propozycje Chin nie mogą być brane pod uwagę, ponieważ są sprzeczne zasadą suwerenności Filipin.

Odp. Chiny mają niepodważalną suwerenność nad 南沙群岛NanSha Zhudao. Nie istnieją spory terytorialne między Chinami a Filipinami na Morzu Południowochińskim. Chiny przedstawiły Filipinom propozycje dotyczące zarządzania kryzysowego sytuacją na morzu i współpracy morskiej. To w pełni pokazuje szczerość i ich dobrą wolę w gotowości do zarządzania różnicami poprzez negocjacje i konsultacje. Niestety, Filipiny nie odpowiedziały jeszcze na większość propozycji oraz dokonują częstych naruszeń i prowokacji na morzu. Takie działania poważnie podkopują atmosferę komunikacji i współpracy między dwoma krajami. Chiny są gotowe do dalszej współpracy z Filipinami, jednocześnie podejmować będą zdecydowane działania, aby stanowczo chronić swoją suwerenność terytorialną oraz prawa morskie i interesy.

第七(7). Zatwierdzenia w budżecie obronnym Stanów Zjednoczonych na rok 2025, po raz pierwszy możliwości dostarczenia broni w celu pomocy 台湾Tajwanowi.

Odp. Chiny wielokrotnie wyjaśniały, że konkurencja nie jest cechą definiującą stosunki Chiny-USA i ona nie jest w stanie rozwiązać problemów stojących przed tymi dwoma krajami. Stany Zjednoczone twierdzą, że chcą “prześcignąć” innych, ale nie odnoszą się do zdrowej rywalizacji polegającej na stawaniu się lepszym i wspólnym osiąganiu postępu. Natomiast stosują bezwzględną rywalizacje polegającą na próbach pokonania drugiej strony i lekkomyślnym ryzykowaniu kosztem podstawowych interesów obu narodów, a nawet przyszłości ludzkości. To tylko popycha oba kraje w kierunku konfrontacji i konfliktu. Stany Zjednoczone mają obsesję na punkcie stłumienia Chin, a to w końcu szkodzi im samym. Chiny mają wciąż nadzieję, że Stany Zjednoczone skorygują swoje błędne postrzeganie Chin, porzucą mentalność gry o sumie zerowej i iluzję konkurowania z Chinami. Zamiast tego będą współpracować z Chinami w tym samym kierunku, co promować będzie solidny, stabilny i zrównoważony rozwój stosunków chińsko-amerykańskich. Należy stanowczo podkreślić, że Chiny zdecydowanie sprzeciwiają się jakimkolwiek związkom wojskowym USA z Tajwanem i wspierania jego wysiłków na rzecz uzbrojenia. Nawołują do przestrzegania zasady jednych Chin oraz zaprzestania ingerencji w ich wewnętrzne sprawy Chiny zaś podejmować będą kroki w celu utrzymania i zabezpieczenia swojej suwerenności oraz integralności terytorialnej.

 

Wybrał i przygotował: 梁安基Liang Z. Andrzej

Na podstawie {źródło}: fmprc.gov.cn

中国Chiny上海ShangHai