10.03.2019 Zaprogramowane niszczenie europejskiej kultury. Czy w Chinach to widać?

Te PIĘKNE strofy pochodzą z manifestacji Polaków!

Jestem DUMNY że jestem Polakiem!

Jestem DUMNY że jestem Chińczykiem!

Żydostwo atakuje! Tak jak w 2015, gdy organizacje Sorosa sprowadziły do Europy ponad 2 ml. muzułmanów, tak teraz atak idzie jeszcze szerszym frontem! Innym frontem!