06.08.2019 Czerwona zaraza moskiewskiego rytu przynosi do Polski z tzw. zachodu tęczową zarazę.

https://www.youtube.com/watch?v=BYNgPPPzDG0

https://www.youtube.com/watch?v=-wQTZiVXUPU