06.11.2019 O. Michał Boym- Polak i pierwszy wybitny Europejczyk w Chinach cz.1

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2181143,Michal-Boym-polski-ambasador-chinskiego-cesarza

http://www.ejournals.eu/GSAW/20165/Zeszyt-10-2016/art/8671/

https://docplayer.pl/18985678-Flora-sinensis-michala-boyma-si.html