09.11.2019 Doc.Józef Kossecki. Czy bez Rewolucji Kulturalnej Chiny były by dziś takie same? cz3

Ostra teza, ale powinna zostać postawiona!

I pamiętajcie, że to ja, skrajny PRAWICOWIEC ją stawia!