28.11.2021 To GÓWNO żydowskie za pomocą Rosji, Niemiec i USA niszczy Polaków. To BYDŁO ma swój cel!!!

On twierdzi, że ma miejsce samozidiocenie.

NIE!

On ma ograniczenia, których ja nie mam!

Ponieważ On nie MOŻE  powiedzieć,  że za tym zidiocaniem Polaków stoją żydzi, którzy siedzą na ramiomnach Rosjan, Niemców i Amerykanów. Że nie wsponę o innych krajach europejskich, które  jak np. Francja, stały się na rozkaz  żydowski częścia planu niszczenia kultury chrześcijańskiej.

To nie samozidiocenie, to PLAN przejęcie przez żydów władztwa nad światem białych.