16.03.2022(4720) W Rzymie spotkali się Yang Yechi oraz Jake Sullivan

Yang Jiechi (1 l.), członek Biura Politycznego KC KPCh i dyrektor Biura Komisji Spraw Zagranicznych KC KPCh, spotyka się z doradcą ds.  bezpieczeństwa narodowego USA Jake'em Sullivanem (1. l.).  R) w Rzymie, Włochy, 14 marca 2022 r.  (Zdjęcie: Xinhua)

Yang Jiechi (1 l.), członek Biura Politycznego KC KPCh i dyrektor Biura Komisji Spraw Zagranicznych KC KPCh, spotyka się z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake’em Sullivanem (1. l.). R) w Rzymie, Włochy, 14 marca 2022. Zdjęcie: Xinhua)