25.03.2024《16戊子日02丁卯月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (18 – 22.03.2024, Cz.1 z 3.)

25.03.202416戊子日02丁卯月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (18 – 22.03.2024, Cz.1 z 3.) na temat:

第一(1). Udziału delegacji 台湾TaiWanu w trzecim Szczycie na rzecz Demokracji w Korei Południowej, na który Chiny nie zostały zaproszone.

Odp. Chiny zdecydowanie sprzeciwiają się zaproszeniu władz TaiWanu przez Republikę Korei do udziału w Szczycie na rzecz Demokracji. Na świecie są tylko jedne Chiny. TaiWan jest niezbywalną częścią ich terytorium. Rząd Chińskiej Republiki Ludowej jest jedynym legalnym rządem reprezentującym całe Chiny. Republika Południowej Korei została wezwana do przestrzegania zasady jednych Chin i zaprzestania wspierania sił dla “niepodległości TaiWanu”.

第二(2). Ogłoszonego Tygodnia Współpracy Lancang-Mekong 2024.

Odp. Współpraca krajów leżących wzdłuż największych rzek w Azji Południowowschodniej (Lancang-Mekong) jest nowym rodzajem mechanizmu regionalnej współpracy sześciu krajów: Chin, Kambodży, Laosu, Mjanma, Tajlandii i Wietnamu. Ściśle działają one miedzy innymi w zakresie produkcji żywności (ryżu, warzyw, owoców), gospodarki cyfrowej, nowej energii, lotnictwa a także hazardu online, oszustw telekomunikacyjnych i innych przestępstw transgranicznych. W ubiegłym roku przyjęły one pięcioletni plan (2023-2027) pogłębienia współpracy w zakresie łączności, zielonego rozwoju i bezpieczeństwa. Chiny pozostaną wierne zasadzie przyjaźni, szczerości, wzajemnych korzyści i inkluzywności w dyplomacji sąsiedzkiej, będą promować głębszy oraz bardziej znaczący rozwój budowania społeczności o wspólnej przyszłości dla krajów dorzecza Lancang-Mekongu

第三(3). Określenia przez prezydenta Rosji Władimir Putin stosunków rosyjsko-chińskich jako “zrównoważone” i jego pewności, że “będą one jeszcze w nadchodzących latach rozwijać się dynamicznie”.

Odp. Z pewnością pod strategicznym kierownictwem Prezydenta 习近平Xi Jin Pinga i prezydenta Putina, stosunki chińsko-rosyjskie będą nadal robić postępy. Obaj prezydenci będą utrzymywać bliską interakcję, komunikacje, podtrzymywać wieczną, dobrosąsiedzką przyjaźń, pogłębiać kompleksową koordynację strategiczną w nowej erze.

第四(4). Wypowiedzi ambasador USA w Chinach Nicholas Burns, że listopadowe spotkanie na szczycie między dwoma prezydentami w San Francisco doprowadziło do stosunkowo bardziej stabilnych relacji między dwoma krajami. Niemniej nie rozwiązało to wielu nierozstrzygniętych różnic w głównych kwestiach, ale potwierdziło, że są konkurentami. Najprawdopodobniej przez całą następną dekadę pozostaną systemowymi rywalami. Nie zgadza się on z tymi w Chinach, którzy twierdzą, że Wschód rośnie, a Zachód malej, że Stany Zjednoczone w jakiś sposób podupadają.

Odp. Ambasador Burns wielokrotnie wypowiadał się negatywnie na temat Chin. To wyraźnie odbiega od wspólnych ustaleń osiągniętych przez dwóch prezydentów Chin i USA podczas spotkania na szczycie w San Francisco. Są one sprzeczne z duchem tego spotkania i nie służą solidnemu oraz stałemu rozwojowi stosunków chińsko-amerykańskich. Chiny są przekonane, że stosunki dwustronne nie powinny być grą o sumie zerowej, w której jedna strona konkuruje z drugą lub rozwija się kosztem drugiej. Sprzeciwiają się definiowaniu stosunków dwustronnych poprzez rywalizację oraz oczernianiu czy atakowaniu Chin. Sprzeciwiają się również jakiekolwiek ingerencji USA w wewnętrzne sprawy Chin pod pretekstem praw człowieka i wartości oraz ograniczaniu w imię konkurencji uzasadnionego prawa do ich rozwoju. Chiny zawsze przestrzegają zasad wzajemnego szacunku, pokojowego współistnienia i współpracy korzystnej dla wszystkich. Wyrażają nadzieję, że Stany Zjednoczone będą współpracować z Chinami idąc w tym samym kierunku i wdrożą ważne wspólne ustalenia osiągnięte przez dwóch prezydentów podczas ich ostatniego spotkania.

第五(5). Wezwania, między innymi Ambasady Chin w Singapurze, chińskich obywateli do nieuprawiania hazardu za granicą, bo to narusza chińskie prawo. W komunikatach ambasad stwierdza się, że także transgraniczny hazard uprawiany przez chińskich obywateli powoduje, że mogą być oni podejrzani o łamanie prawa obowiązującego w Chinach.

Odp. Stanowisko w tej sprawie jest jasne. Chiny nie zezwalają na inwestowanie chińskiego kapitału w zagraniczne kasyna, nie zezwalają obywatelom Chin na angażowanie się w prowadzenie zagranicznych kasyn oraz zagranicznym kasynom na zachęcanie obywateli Chin do hazardu. Kraj przy tym jest gotowy kontynuować współpracę z odpowiednimi stronami, zintensyfikować walkę z przestępczością transgraniczną oraz chronić stabilność i porządek społeczny w regionie, a także życie i własność ludzi.

第六(6). Możliwości wzięcia udziału przez Chiny w konferencji pokojowej na temat Ukrainy, która planowana jest w Szwajcarii.

Odp. Chiny popierają zorganizowanie w odpowiednim czasie międzynarodowej konferencji pokojowej, która zostanie uznana zarówno przez Rosję, jak i Ukrainę, zapewni równy udział wszystkich stron oraz uczciwe dyskusje na temat wszystkich planów pokojowych. Chiny będą nadal odgrywać konstruktywną rolę w zawieszeniu broni i politycznym rozwiązaniu kryzysu. W kwestii Ukrainy Chiny utrzymują obiektywne i sprawiedliwe stanowisko.

第七(7). Krytyki Sekretarz Stanu USA Antony Blinken działań Chin na Morzu Południowochińskim i potwierdził gwarancje USA w bezpieczeństwo Filipin.

Odp. Stany Zjednoczone nie są stroną w sprawie Morza Południowochińskiego i nie mają prawa ingerować w kwestie sporów morskich między Chinami a Filipinami. Współpraca wojskowa USA i Filipin nie powinna podważać suwerenności Chin oraz ich praw i interesów na Morzu Południowochińskim, ani być wykorzystywana do wspierania nielegalnych roszczeń Filipin. Chiny będą nadal podejmować niezbędne kroki w celu zabezpieczenia swojej suwerenności terytorialnej oraz praw, a także utrzymania pokoju i stabilności na Morzu Południowochińskim.

 

Wybrał i przygotował: 梁安基Liang Z. Andrzej

Na podstawie {źródło}: fmprc.gov.cn

中国Chiny上海ShangHai