26.03.2024《17戊子日02丁卯月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (18-22.03.2024, Cz.2 z 3.)

26.03.202417己丑日02丁卯月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (18 – 22.03.2024, Cz.2 z 3.) na temat:

第八 (8). Deklaracji ambasador USA przy ONZ Lindy Thomas Greenfield, że Stany Zjednoczone są gotowe zaangażować się w dwustronne rozmowy na temat kontroli zbrojeń z Chinami i Rosją bez żadnych warunków wstępnych.

Odp. Chiny i USA mają liczne kanały dialogu na temat kontroli zbrojeń i nierozprzestrzeniania broni. USA powinny zaprzestać swojej medialnej dyplomacji. Jeśli chodzi o postępy w międzynarodowym procesie kontroli zbrojeń, najważniejszym priorytetem jest obecnie to, aby kraje z największymi arsenałami nuklearnymi wypełniły swoje szczegółowe i podstawowe obowiązki w zakresie rozbrojenia nuklearnego poprzez dalszą redukcję arsenałów nuklearnych w sposób znaczący. To tak, aby stworzyć warunki dla innych państw posiadających broń jądrową do przyłączenia się do wielostronnych negocjacji w sprawie rozbrojenia nuklearnego.

第九(9). Wizyty wiceprezydent TaiWanu w Czechach.

Odp. Chiny zdecydowanie sprzeciwiają się oficjalnym kontaktom w jakiejkolwiek formie między chińskim regionem TaiWanu a krajami, które równocześnie utrzymują stosunki dyplomatyczne z Chinami. W wielu oficjalnych dokumentach zawartych między rządem Chin a rządem Czech, rząd Republiki Czeskiej uroczyście zobowiązał się do przestrzegania polityki jednych Chin, poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Chin oraz uznania, że Tajwan jest niezbywalną częścią chińskiego terytorium. Wzywa się więc, aby

Republika Czeska wypełniała swojego zobowiązania, natychmiastowego zaprzestania skandalicznych posunięć, które podważają jej wiarygodność i stosunki z Chinami. Wzywamy Republikę Czeską do podjęcia skutecznych działań w celu odwrócenia negatywnego wpływu tego incydentu. Przeslanie Chin w tej sytuacji jest jasne: ktokolwiek na świecie próbuje tworzyć “jedne Chiny, jeden TaiWan”, sparzy się igrając z ogniem i posmakuje gorzkich owoców własnych działań.

第十(10). Krytyki przez USA, Wielką Brytanię, Japonią, UE i kraje jednogłośnego przyjęcia przez 港特别行政区立法会 Radę Legislacyjną Specjalnego Regionu Administracyjnego XiangGang (HongKong) uzupełnienia do ustawy o ochronie bezpieczeństwa narodowego art.23.

Odp. Chiny zdecydowanie potępiają i stanowczo sprzeciwiają się oczernianiu przez poszczególne kraje czy organizacje samej ustawy o ochronie bezpieczeństwa narodowego XiangGang (HongKong), jak uzupełnienia do niej. Ona tylko zwiększa konstytucyjną odpowiedzialność władz 香港特别行政区Specjalnego Regionu Administracyjnego XiangGang (HongKong) za ochronę bezpieczeństwa narodowego, wzmacnia fundamenty bezpieczeństwa dla rozwoju tego regionu i służy promowaniu wdrażania systemu 一国两制 „jedne kraj, dwa systemy”. Bezpieczeństwo i rządy prawa są kamieniem węgielnym dobrobytu. Wspomniana ustawa zapewnia równowagę między ochroną bezpieczeństwa narodowego a utrzymaniem praw, wolności i rozwoju gospodarczego. Mając gwarancję bezpieczeństwa na wysokim poziomie, region ten może osiągnąć wysokiej jakości rozwój i standard otwarcia. Chiński rząd jest zdeterminowany w ochronie suwerenności narodowej, bezpieczeństwa i interesów rozwojowych, we wdrażaniu zasady “jeden kraj, dwa systemy” jak również w przeciwstawianiu się wszelkim zewnętrznym ingerencjom w sprawy XiangGang (HongKongu).

第十一(11). Twierdzeń amerykańskiego sekretarza stanu Antony Blinkena, że chiński rząd zainwestował miliardy dolarów w szerzenie propagandy i zniekształcanie globalnego środowiska informacyjnego, między innymi kupując firmy medialne w Afryce i Azji Południowo-Wschodniej, które następnie publikują wiadomości silnie prochińskie.

Odp. Chiny zdecydowanie ubolewają i stanowczo sprzeciwiają się uwagom sekretarza Blinkena. Twierdzenie, że Chiny same szerzą dezinformację, jest dezinformacją. Stany Zjednoczone są największym na świecie źródłem i rozsiewaczem dezinformacji. Chińska gospodarka utrzymuje dobrą dynamikę w kierunku stabilnego wzrostu, ale Stany Zjednoczone wciąż głoszą “upadek Chin” i “załamanie”. Inicjatywa一带一路Pasa i Drogi, która przynosi korzyści mieszkańcom wielu krajów, ale Stany Zjednoczone wciąż określają ją jako “pułapkę zadłużenia”. Prawdziwe informacje o Chinach napisane przez obcokrajowców zostają określone przez USA jako “chińska manipulacja opinią publiczną”. Kroki polityczne mające na celu promowanie stabilności i rozwoju regionu 新疆XinJiang zostają określone przez USA jako “praca przymusowa” i “ludobójstwo”. Amerykańscy politycy, w tym dyrektor CIA, wielokrotnie ujawniali swoje tajne taktyki rozpowszechniania uwag oczerniających Chiny, takich jak przekupywanie mediów. Wszystko to pokazuje, że Stany Zjednoczone od dłuższego czasu rozpowszechniają dezinformację związaną z Chinami w zorganizowany i dobrze zaplanowany sposób.

Ostatecznie kłamstwa i spiski przyniosą odwrotny skutek. Im bardziej Stany Zjednoczone starają się sfabrykować plotki i wprowadzić świat w błąd, tym bardziej oczywisty jest ich deficyt wiarygodności.

第十二(12). Niedawnego specjalnego raportu opublikowanego przez Washington Post, na temat rozmowy z sześcioma chińskimi studentami i dwoma wizytującymi naukowcami, którzy byli nękani, przesłuchiwani oraz deportowani bez uzasadnionej przyczyny po przekroczeniu granicy USA.

Odp. Chiny wielokrotnie zajmowały stanowcze stanowisko w sprawie takich opisanych przypadków. Stany Zjednoczone często stosują dyskryminujące, politycznie umotywowane i selektywne egzekwowanie prawa wobec chińskich studentów czy naukowców. To poważnie narusza zgodne z prawem interesy zainteresowanych osób, zakłóca normalne podróże transgraniczne między Chinami a USA, jest sprzeczne ze zobowiązaniem USA do ułatwiania i wspierania wymiany kulturalnej oraz międzyludzkiej między dwoma krajami. Jest niezgodne ze wspólnymi aspiracjami obu narodów do prowadzeniu przyjaznej wymiany. Wzywa się więc Stany Zjednoczone do zaprzestania zatruwania więzi dwustronnych i skorygowania niewłaściwego postępowania polegającego na nękaniu, przesłuchiwaniu oraz deportowaniu chińskich obywateli bez uzasadnionej przyczyny.

 

Wybrał i przygotował: 梁安基Liang Z. Andrzej

Na podstawie {źródło}: fmprc.gov.cn

中国Chiny上海ShangHai