27.03.2024《18庚寅日02丁卯月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (18-22.03.2024, Cz.3 z 3.)

27.03.202418庚寅日02丁卯月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (18 – 22.03.2024, Cz.3 z 3.) na temat:

第十三(13). Wypowiedzi Prezydenta Filipin Ferdinand Marcos Jr. który stwierdził, że zagrożenie dla jego kraju ze strony Chin rośnie, ale dodał również, że nie próbuje rozpocząć konfliktu, szturchając smoka.

Odp. Suwerenność terytorialna Chin oraz ich prawa i interesy na Morzu Południowochińskim mają solidne podstawy w prawie międzynarodowym oraz nie stanowią zagrożenia dla żadnego kraju. To, co ostatnio zaostrzyło sytuację na tym akwenie, to fakt, że Filipiny ostatnio często dopuszczały się naruszeń i prowokacji, rozpowszechniały dezinformację, aby wprowadzić w błąd postrzeganie społeczności międzynarodowej. Chiny stanowczo chronią swoją suwerenność terytorialną oraz prawa, a jednocześnie starają się właściwie rozwiązywać spory morskie poprzez dialog i konsultacje z zainteresowanymi stronami oraz rozwijać praktyczną współpracę morską opartą na suwerennej równości. 

第十西(14). Nasilającej się w międzynarodowych mediach krytyki chińskiej gospodarki, w tym podejrzenia co do zdolności osiągnięcia przez nią celu wzrostu. Niektórzy uważają, że chińska gospodarka ma kłopoty ze słabym wzrostem w 2023 r., a w tym roku ma być jeszcze gorzej. Z drugiej strony pojawiają się bardziej realistyczne głosy wskazujące, że wzrost gospodarczy Chin wykracza poza oczekiwania w obliczu rosnącej niepewności na świecie. Pokazują, że chińskie zarządzanie gospodarką jest skuteczne.

Odp. W ubiegłym roku chińska gospodarka wzrosła o 5,2%, odpowiadając za jedną trzecią globalnego wzrostu. Cel wzrostu na poziomie około 5 procent ustalony przez Chiny w tym roku wnosi powiew zaufania społeczności międzynarodowej w obliczu niepewności w światowej gospodarce. Od początku tego roku wyniki gospodarcze Chin nadal się poprawiają, a pozytywne wskaźniki wspierają odbicie gospodarcze wzmacniają się i rosną. Dane 国家统计局Państwowego Biura Statystyki pokazują, że w pierwszych dwóch miesiącach 2024 wartość dodana produkcji wzrosła o 7 procent rok do roku, całkowita sprzedaż detaliczna dóbr konsumpcyjnych zwiększyła się o 5,5 procent rok do roku, inwestycje w przemyśle wytwórczym wzrosły o 9,4 procent, a całkowita wielkość importu i eksportu wzrosła o 8,7 procent, zapowiadając pomyślny rok. Rząd jest przekonany, że mając solidne podstawy stabilności i szeroką przestrzeń dla postępu, chińska gospodarka ma warunki oraz wsparcie, aby osiągnąć docelowy wzrost na poziomie około 5 procent. Chiński rząd będzie kontynuował modernizację na wszystkich frontach poprzez wysokiej jakości rozwój.

第十五(15). Opinii amerykańskiego admirała Johna Aquilino, dowódcy sil zbrojonych USA rejonu Indo-Pacyfiku, że Chiny budują swój arsenał wojskowy i nuklearny na skalę niespotykaną od czasów II wojny światowej. Wszystko, poza tym według niego wskazuje na, że Chiny trzymają się swoich celów, aby być gotowym do inwazji na Taiwan do 2027 roku.

Odp. Region Azji i Pacyfiku jest obszarem pokoju i rozwoju, a nie areną geopolitycznych rozgrywek. To Stany Zjednoczone, a nie Chiny, podsycają konfrontację i tworzą podziały w tym regionie. Jest jedno serdeczne przeslanie do amerykańskiej strony: TaiWan jest częścią Chin, a kwestie jego są wewnętrzną sprawą Chin. Rozwiązanie ich jest również sprawą samych Chińczyków i nie dopuszczą żadnej ingerencji z zagranicy. Polityka Chin jest jasna – będą nadal dążyć do pokojowego zjednoczenia z największą szczerością. Przy tym nigdy nie pozwolą na oddzielenie TaiWanu od ojczyzny. Niektórzy w USA próbują podsycać tak zwane “chińskie zagrożenie”, aby zwiększać napięcie w Cieśninie Taiwańskiej i konfrontację. Aby zapewnić pokój w tej ciśnienie, konieczne jest jednoznaczne przestrzeganie zasady jednych Chin oraz sprzeciwianie się “niepodległości TaiWanu”. Nikt zaś nie powinien lekceważyć determinacji i zdolności narodu chińskiego do ochrony suwerenności oraz integralności terytorialnej.

第十六(16). Obecnie zwiększających się trudności związanych z eksportem chińskich samochodów elektrycznych poprzez planowane lub już nakładane cła zaporowe na te produkty przez USA, Wielka Brytanię czy Unię Europejską.

Odp. Produkcja samochodów elektrycznych to mocno globalna branża. Tylko podział pracy i współpraca mogą przynieść obopólne korzyści, a uczciwa konkurencja może przynieść postęp technologiczny. Opowiadanie się za protekcjonizmem i ustanawianie barier handlowych w imię “uczciwej konkurencji” oraz “bezpieczeństwa narodowego” jest sprzeczne z zasadami gospodarki rynkowej i zasadami WTO. W perspektywie krótkoterminowej niektóre kraje pozornie skorzystają na tych praktykach, ale to, co chronią, to ich słabo rozwinięte gałęzie przemysłu, zaś to, co tracą, to ich przyszły rozwój, a to, co zbierają, to przegrana. W dłuższej perspektywie wpłynie to na interesy ich branż i klientów, a globalne przejście na zieloną gospodarkę i walka ze zmianami klimatu zostaną osłabione. W rzeczywistości przedstawiciele przemysłu motoryzacyjnego w USA i Europie wyrazili sprzeciw wobec takich działań. Wielu europejskich prezesów dużych koncernów motoryzacyjnych i stowarzyszeń biznesowych uważa, że Zachód nie powinien obawiać się chińskich samochodów elektrycznych, a ograniczenia takie jak opłaty, podwyższone cła restrykcyjne nie mogą pomóc w rozwiązaniu problemu, które tłumią ich konkurencyjność.

Popularność chińskich samochodów elektrycznych wynika z ich innowacyjności technologicznych i doskonałej jakości w warunkach globalnej konkurencji, a nie z dotacji. W międzyczasie Chiny zniosły wszystkie ograniczenia dostępu do rynku dla inwestycji zagranicznych w produkcję i pozostają otwarte dla międzynarodowych producentów samochodów, którzy mogą w pełni mieć udziały w dużym chińskim rynku. W 2023 r. Chiny były drugim co do wielkości rynkiem dla Tesli, która sprzedała ponad 600 000 pojazdów, osiągając wzrost sprzedaży detalicznej o 37,3% rok do roku i generując 21,75 mld USD przychodów. Mercedes Benz, BMW i Volkswagen to marki powszechnie znane w Chinach. Niektóre informacje zagranicznych mediów podają, że gdy Zachód czuje się zaniepokojony eksportem chińskich samochodów elektrycznych, to co 10 sekund na chińskim rynku sprzedawany jest jeden pojazd Volkswagena.

Globalizacja gospodarcza jest nieodwracalnym trendem, protekcjonizm nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem, a nadużywanie środków chroniących rynki w handlu naruszają jego międzynarodowe zasady. Tylko poprzez wzajemnie korzystną współpracę można powiększyć udział w tym torcie. Tylko wykraczając poza grę o sumie zerowej można osiągnąć korzyści dla wszystkich. Chiny mają nadzieję, że odpowiednie strony wsłuchają się uważnie w racjonalne głosy z przemysłu motoryzacyjnego, będą przestrzegać zasad WTO, szanować prawa gospodarki rynkowej, przestać przekształcać kwestie gospodarcze i handlowe w kwestie polityczne, bezpieczeństwa lub ideologiczne oraz będą zapewniać otwarte, uczciwe, sprawiedliwe i niedyskryminacyjne środowisko dla inwestycji oraz działalności przedsiębiorstw ze wszystkich krajów, w tym z Chin.

第十七 (17). Spotkania 李辉Li Hui, 中国政府欧亚事务特别代表Specjalnego przedstawiciela chińskiego rządu ds. euroazjatyckich z dyplomatami i przedstawicielami prasy z 18 krajów na temat efektów jego ostanie wizyty na Ukrainie i do krajów europejskich w sprawie kryzysu ukraińskiego.

Odp. Pan Li Hui przeprowadził dogłębną wymianę poglądów z różnymi stronami na temat sposobów osiągnięcia szybkiego zawieszenia broni i politycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie oraz innych kwestii. Wszystkie strony pozytywnie oceniły wysiłki Chin w zakresie mediacji w tej kwestii. Ale oczekują, że Chiny odegrają bardziej konstruktywną rolę w tym procesie. Jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ i przyjaciel zarówno Rosji, jak i Ukrainy, są w dobrej pozycji do mediacji między dwoma krajami i między różnymi stronami, przekazywania informacji i zachęcania wszystkich stron do poszukiwania wspólnej płaszczyzny przy jednoczesnym odkładaniu różnic na bok, a budowaniu konsensusu oraz sprzyjających warunków do rozmów pokojowych. Chiny popierają zorganizowanie w odpowiednim czasie międzynarodowej konferencji pokojowej, która zostanie uznana zarówno przez Rosję, jak i Ukrainę oraz zapewni równy udział wszystkich stron i uczciwe dyskusje na temat wszystkich planów pokojowych

Wybrał i przygotował: 梁安基Liang Z. Andrzej

Na podstawie {źródło}: fmprc.gov.cn

中国Chiny上海ShangHai