21.03.2024 《12壬午日02丙寅月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (11-15.03.2024,Cz.3 z 3)

21.03.2024 12壬午日02丙寅月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (11 – 15.03.2024, Cz.3 z 3) na temat:

第十三(13). Uwag indyjskiego ministra spraw zewnętrznych na temat obecnego stanu stosunków między Indiami a Chinami. Uważa on, że posiadanie tak wielu sił zbrojnych na granicy po prostu nie leży we wspólnym interesie. Utrzymywanie napięcia nie służyły dobrze żadnej z storn. Wraził przekonanie, że im szybciej Indie i Chiny to rozwiążą, tym lepiej dla obu państw. Nadal Indiom bardzo zależy na znalezieniu sprawiedliwego, rozsądnego rozwiązania problemu w sprawie granic.

Odp. Chiny wielokrotnie podkreślały, że kwestia granic nie stanowi całości stosunków chińsko-indyjskich i powinna być odpowiednio traktowana w stosunkach dwustronnych i właściwie zarządzana. Mają nadzieję, że Indie będą działać w tym samym kierunku co Chiny i podejdą do stosunków dwustronnych z perspektywy strategicznej oraz długoterminowej. Oba kraje powinny wzmacniać wzajemne zaufanie i unikać nieporozumień oraz błędnych ocen. Powinny zintensyfikować dialog i współpracę oraz unikać tworzenia przeszkód. Powinny właściwie zarządzać różnicami. Chiny, jak i Indie uważają, że szybkie uregulowanie sytuacji na ich wspólnej granicy służy interesom obu krajów. Są zdania, że Chiny i Indie będą utrzymywać komunikację kanałami dyplomatycznymi i wojskowymi, aby znaleźć jak najszybciej akceptowalne dla obu stron rozwiązanie kwestii granicznych.

第十西(14). Wypowiedzi Sekretarz Departamentu Handlu USA pani Raimondo, że chińskie samochody elektryczne stanowią zagrożenie dla prywatności Amerykanów, a także dla bezpieczeństwa narodowego. Podobnie Unia Europejska zamierza wprowadzić sankcje na takie samochody z Chin.

Odp. Stany Zjednoczone nagminnie wykorzystują tak zwane bezpieczeństwo danych jako pretekst do ograniczenia ich przepływu. Posunięcia te w istocie nadużywają zasadę bezpieczeństwa narodowego i mają na celu powstrzymanie rozwoju konkurencyjnych firm z innych krajów. Podsycanie tak zwanego “chińskiego zagrożenia” dla bezpieczeństwa danych to nic innego jak tworzenie wymówek, aby usprawiedliwić działania USA mające na celu powstrzymanie Chin. Chiny nigdy nie nadużywają ograniczeń ukierunkowanych na określone kraje lub określone firmy. Firmy ze wszystkich krajów i platform, produktów czy usługi wszelkiego rodzaju są otwarcie witani na chińskim rynku, o ile są one zgodne z wymogami chińskich przepisów ustawowych i wykonawczych.

W łańcuchu przemysłowym pojazdów elektrycznych strony mają wzajemnie powiązane interesy. Sukces Chin w branży pojazdów elektrycznych to sukces globalizacji. Chińskie pojazdy elektryczne są powszechnie akceptowane na świecie nie poprzez korzystanie z dotacji, ale poprzez pracę nad poprawą jakości i obniżeniem kosztów. Przyczyniło się to również do globalnego rozwoju ekologicznego i niskoemisyjnego. Chiny liczą, że UE będzie szczerze przestrzegać zasad WTO, realizować swoje zobowiązanie do utrzymania otwartego rynku, przestrzegać zasad gospodarki rynkowej, szanować wysiłki podejmowane przez chińskie firmy w zakresie innowacji, rozważnie stosować środki zaradcze i wspólnie podtrzymywać ogólną współpracę gospodarczą oraz handlową między Chinami a UE.

第十五(15). Wypowiedzi Prezydenta Rosji Władimira Putina, że Rosja jest w pełni gotowa do wojny nuklearnej i że użyje broni jądrowej, jeśli jej suwerenność zostanie zagrożona.

Odp. W styczniu 2022 r. przywódcy pięciu państw posiadających broń jądrową wydali wspólne oświadczenie w sprawie zapobiegania wojnie nuklearnej, w którym potwierdzili, że wojny nuklearnej nie można wygrać i nigdy nie wolno jej prowadzić. Zasada ta została potwierdzona przez stronę rosyjską. Chiny uważają, że wszystkie państwa posiadające broń jądrową muszą przyjąć ideę wspólnego bezpieczeństwa i utrzymać globalną równowagę strategiczną oraz stabilność. W obecnych okolicznościach międzynarodowych strony muszą podjąć konkretne działania i wspólnie dążyć do deeskalacji.

第十六(16). Projektu rządu Wielkiej Brytanii ograniczenie liczby dyplomatów Chin, którzy mogą wjechać do Wielkiej Brytanii w celach służbowych, w związku z obawami, że system ten jest nadużywany do przyjazdu szpiegów do tego kraju.

Odp. Podróże dyplomatów i osób w oficjalnych sprawach są bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju dwustronnych stosunków, a także sprzyjają zwiększaniu wzajemnego zaufania, praktycznej współpracy we wszystkich dziedzinach. Chiny od dawna zapewniają duże ułatwienia dla brytyjskich dyplomatów i osób podróżujących służbowo do Chin i mają nadzieję, że Wielka Brytania będzie współpracować z Chinami w tym samym kierunku, tak jak to jest ustalone w odpowiednich porozumieniach obu stron.

第十七 (17). Zapowiadanej przez Japonie, USA i Filipiny zorganizowania w kwietniu bieżącego roku szczytu, na którym trzy państwa omówią kroki jakie będą podejmować w odpowiedzi na działania Chin na Morzu Wschodnio- i Południowochińskim.

Odp. Działania Chin na Morzu Wschodniochińskim i Południowochińskim są całkowicie zgodne z prawem krajowym, międzynarodowym i nie można im nic zarzucić. Dla kontrastu, Stany Zjednoczone przemierzyły pół świata, by dotrzeć do drzwi Chin i stworzyć ekskluzywne bloki kręgi, prężyć muskuły i dokonywać prowokacji. Są to jawne działania hegemoniczne. Chińska suwerenność terytorialna oraz prawa morskie są nienaruszalne. Chiny są zdeterminowane i maja niezachwianą wolę utrzymania swoich praw. Będą zdecydowanie reagować na wszelkie próby naruszania swoich suwerennych praw i interesów.

第十八 (18). Raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych o Rozwoju Społecznym 2023/2024. Pokazuje on, że indeks rozwoju społecznego Chin w 2022 r. wzrósł do 0,788, zajmując 75. miejsce na świecie, w porównaniu z 79. w 2021 r.

Odp. Chiny są jedynym krajem na świecie, który przeskoczył z grupy niskiego rozwoju społecznego do grupy wysokiego rozwoju od czasu, gdy wskaźnik ten został po raz pierwszy zmierzony w 1990 roku. Wzrost chińskiego wskaźnika jest wynikiem stosowania przez Komunistyczną Partię Chin filozofii rozwoju skoncentrowanego na ludziach i umieszczania ludzi w centrum działań modernizacyjnych. Od początku reform i otwarcia, populacja wydźwignięta z ubóstwa w Chinach stanowiła ponad 70 procent światowej. Chiny dokonały historycznego osiągnięcia w postaci wyeliminowania ubóstwa absolutnego 10 lat przed terminem wyznaczonym w ramach Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju na 2030. Średnia długość życia mieszkańca wzrosła do 78,2 lat, roczny dochód do dyspozycji na mieszkańca osiągnął blisko 40 000 RMB (人民币RenMinBi) / ¥ (Yuan); ok.21,963 PLN, a kraj ma największą i najbardziej obiecującą na świecie grupę o średnich dochodach, liczącą ponad 400 milionów osób. Chiny stworzyły również największy na świecie system edukacji, system ubezpieczeń społecznych i system opieki medycznej. Chińczycy mają teraz coraz większe poczucie korzyści, szczęścia, bezpieczeństwa. Chińska modernizacja, wraz z jej postępem, zmienia aspiracje do lepszego życia i poprawia standard oraz jakość ich życia.

第十九(19). Gotowości irackiego banku centralnego do przeprowadzania transakcji z Chinami w RMB (人民币RenMinBi) / ¥ (Yuan).

Odp. Chiny i Irak są strategicznymi partnerami. Prowadzą wzajemnie korzystną współpracę w różnych dziedzinach. Chiny są gotowe do współpracy z Irakiem w celu zwiększenia współpracy finansowej oraz ułatwienia handlu i inwestycji.

第二十(20). Petycji przedstawicieli przemysłu stalowego USA do sekretarza handlu o wszczęcie dochodzenia antydumpingowego w sprawie chińskiego przemysłu stoczniowego.

Odp. Globalne przywództwo Chin również w takich dziedzinach, jak w przemyśle stoczniowym i transporcie morskim, zostało osiągnięte dzięki ciężkiej pracy, wysokiej jakości oraz dobrej reputacji wypracowanej w ostrej konkurencji rynkowej, a nie poprzez tak zwane “dyskryminacyjne praktyki handlowe” czy subsydia. Stany Zjednoczone powinny stać na straży zasad gospodarki rynkowej i uczciwej konkurencji oraz zapewnić sprawiedliwe, niedyskryminujące środowisko biznesowe dla firm ze wszystkich krajów.

第二十一(21). Czy Chiny są krajem rozwijającym się czy rozwiniętym.

Odp. Należy zaznaczyć, że Chiny z ogólnej, kompleksowej perspektywy Chiny nadal są krajem rozwijającym się, co ma solidne podstawy w chińskich realiach krajowych i w prawie międzynarodowym. Status Chin jako kraju rozwijającego się w różnych organizacjach międzynarodowych nie może zostać odebrany przez żadne państwo. Wraz ze wzrostem siły Chin, będą wnosić większy wkład w postęp ludzkości i globalny rozwój.

Wybrał i przygotował: 梁安基Liang Z. Andrzej

Na podstawie {źródło}: fmprc.gov.cn

中国Chiny上海ShangHai